วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Boyz On Fire - SpeXial (Lyrics)

เพลง Boyz On Fire
ศิลปิน SpeXial 
[1.Luó Hóng Zhèng (罗宏正) Wes, 
2. Huáng Wěi Jìn (伟晋) Wayne, 
3. Xǔ Míng Jié (许明杰) Brent
4. Lín Zǐ Hóng (林子Sam
5. Lián Chén Xiáng (连晨翔) Simon, 
6. Mǎ Zhèn Huán (马振桓) Evan, 
7. Chén Xiàng Xī (陈向熙) Teddy,

8. Fēng Tián (风田) Win,
9. Wáng Yǐ Lún (王以) Riley,
10. Yì Bó Chén (易柏辰) Lan,
11. Zhào Zhì Wěi (赵志伟),
12. Xióng Zǐ Qí (熊梓淇)]
อัลบั้ม Boyz On Fire
สังกัด Warner Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลงWes:We're

烈火
liè huǒ tuán
เลี้ย หั่ว ถวน

S-P-E-X-I-A-L

心太炽热原谅我闯入你的结界
xīn tài chì rè yuán liàng wǒ chuǎng rù nǐ de jié jiè
ซิน ไท่ ชื่อ เย่อ หยวน เลี่ยง หวอ ฉ่วง รู่ หนี่ เตอะ เจี๋ย เจี้ย

My girl

伟晋:不管你有什么理由
HuángWěiJìn : bù guǎn nǐ yǒu shén me lǐ yóu 
Wayne : ปู้ ก่วน หนี โหย่ว เสิน เมอะ หลี่ โหยว

睡什么觉 现在就要
shuì shén me jiào  wǒ xiàn zài jiù yào
ซุ่ย เสิน เมอะ เจี้ยว  หว่อ เซี่ยน ไจ้ จิ้ว เหย้า

合:要你举起双手摆到空中 跟我一起
All : yào nǐ jǔ qǐ shuāng shǒu bǎi dào kōng zhōng  gēn wǒ yī qǐ
ร้องรวม : เหย้า หนี่ จวี๋ ฉี่ ซวง โส่ว ป่าย เต้า คง จง  เกิน หว่อ อี้ ฉี่

Shake shake

熊梓淇 : 火速前让你无法呼吸
XióngZǐQí : huǒ sù qián jìn  wǒ ràng nǐ wú fǎ hū xī
โสวงจื่อฉี : หั่ว ซู่ เฉียน จิ้น  หว่อ ร่าง หนี่ อู๋ ฝ่า ฮู ซี

爆烈的音波 谁都快要窒息
bào liè de yīn bō  rèn shuí dōu kuài yào zhì xī
เป้า เลี้ย เตอะ ยิน ปัว  เริ่น สุย โตว ไคว่ เหย้า จื้อ ซี

Riley:Yo

你听不到你跟我叫 你抓不到我的韵
nǐ tīng bù dào nǐ gēn wǒ jiào  nǐ zhuā bù dào wǒ de yùn diào
หนี่ ทิง ปู๋ เต้า หนี่ เกิน หว่อ เจี้ยว  หนี่ จวา ปู๋ เต้า หว่อ เตอะ วิ่น เตี้ยว

Take a note tryna stop my flow

给我回家睡觉
nǐ gěi wǒ huí jiā shuì jiào
หนี เก๋ย หว่อ หุย เจีย ซุ่ย เจี้ยว

许名杰:愿 这青春 如火燃奔放跳跃~
XǔMíngJié : yuàn  zhè qīng chūn  dōu  rú huǒ rán shāo  bēn fàng tiào yuè~
Brent : ย่วน  เจ้อ ชิง ชุน  โตว  หยู หั่ว ยาน เซา  เปิน ฟ่าง เที่ยว เยว่~

All : Baby

陈向熙 : 心中 火焰 让生命热闹
ChénXiàngXī : yòng  xīn zhōng  de  huǒ yàn  ràng shēng mìng rè nào
Teddy : ย่ง  ซิน จง  เตอะ  หั่ว เหยี้ยน  ร่าง เซิง มิ่ง เย่อ เน่า

Riley Evan : I'm gonna make it fast  Make it strong  Make your

全身发光
quán shēn fā guāng
เฉวียน เซิน ฟา กวง

Make your

全身发光~
quán shēn fā guāng~
เฉวียน เซิน ฟา กวง~

All : Boys on fire  Put your hands up  Yes Yes Yes

We the S-P-E-X-I-A-L come on

Give me hot attack  Give me give me hot attack

Give me hot attack  Give me give me hot attack

Give me hot attack  Don't give me heart attack

We the S-P-E-X-I-A-L come on

Simon : Yo

跟你
gēn nǐ shuō
เกิน หนี่ ซัว

I'm on my way

地心引力
dì xīn yǐn lì
ตี้ ซิน หยิ่น ลี่

On my chest

Teddy : High

到破表
dào pò biǎo
เต้า พั้ว เปี่ยว

Hot

发烧 冰淇淋也挡不住
dào fā shāo  bīng qí lín yě dǎng bù zhù
เต้า ฟา เซา  ปิง ฉี หลิน เย๋ ต่าง ปู๋ จู้

许名杰:不管你有什么理由
XǔMíngJié : bù guǎn nǐ yǒu shén me lǐ yóu 
Brent : ปู้ ก่วน หนี โหย่ว เสิน เมอะ หลี่ โหยว

睡什么觉 现在就要
shuì shén me jiào  wǒ xiàn zài jiù yào
ซุ่ย เสิน เมอะ เจี้ยว  หว่อ เซี่ยน ไจ้ จิ้ว เหย้า

罗弘证 风田:要你
LuóHóngZhèng FēngTián : yào nǐ
Wes Win : เหย้า หนี่

合:举起双手摆到空中 跟我一起
All : jǔ qǐ shuāng shǒu bǎi dào kōng zhōng  gēn wǒ yī qǐ
ร้องรวม : จวี๋ ฉี่ ซวง โส่ว ป่าย เต้า คง จง  เกิน หว่อ อี้ ฉี่

Shake shake

伟晋 : 火速前让你无法呼吸
HuángWěiJìn : huǒ sù qián jìn  wǒ ràng nǐ wú fǎ hū xī
Wayne : หั่ว ซู่ เฉียน จิ้น  หว่อ ร่าง หนี่ อู๋ ฝ่า ฮู ซี

爆烈的音波 谁都快要窒息
bào liè de yīn bō  rèn shuí dōu kuài yào zhì xī
เป้า เลี้ย เตอะ ยิน ปัว  เริ่น สุย โตว ไคว่ เหย้า จื้อ ซี

All : Hey now

风田:放弃你对抗我权力
FēngTián : fàng qì nǐ duì kàng wǒ de quán lì
Win : ฟ่าง ชี่ หนี่ ตุ้ย ข้าง หว่อ เตอะ เฉวียน ลี่

All : Hey now

风田 : 现在就跟我一起
FēngTián : xiàn zài jiù gēn wǒ yī qǐ
Win : เซี่ยน ไจ้ จิ้ว เกิน หว่อ อี้ ฉี่

许名杰:愿 这青春 如火燃奔放跳
XǔMíngJié : yuàn  zhè qīng chūn  dōu  rú huǒ rán shāo  bēn fàng tiào yuè
Brent : ย่วน  เจ้อ ชิง ชุน  โตว  หยู หั่ว ยาน เซา  เปิน ฟ่าง เที่ยว เยว่

All : Baby

伟晋 : 心中的 火焰 让生命热闹
HuángWěiJìn : yòng  xīn zhōng  de  huǒ yàn  ràng shēng mìng rè nào
Wayne : ย่ง  ซิน จง  เตอะ  หั่ว เหยี้ยน  ร่าง เซิง มิ่ง เย่อ เน่า

Riley Evan : I'm gonna make it fast  Make it strong  Make your

全身发光
quán shēn fā guāng
เฉวียน เซิน ฟา กวง

Make your

全身发光
quán shēn fā guāng
เฉวียน เซิน ฟา กวง

Make your

全身发光
quán shēn fā guāng
เฉวียน เซิน ฟา กวง

All : Boys~ Boys on fire  Put your hands up  Yes Yes Yes

We the S-P-E-X-I-A-L come on

Give me hot attack  Give me give me hot attack

Give me hot attack  Give me give me hot attack

Give me hot attack  Don't give me heart attack

We the S-P-E-X-I-A-L come on  come on

现在就
wǒ  xiàn zài jiù  yào
หว่อ  เซี่ยน ไจ้ จิ้ว  เหย้า

Put your hands up  Put your hands up

Put your hands up  Put your hands up Yes Yes Yes

Put your hands up  Put your hands up

We the S-P-E-X-I-A-L come on

Give me hot attack  Give me give me hot attack

Give me hot attack  Give me give me hot attack

Give me hot attack  Don't give me heart attack

We the S-P-E-X-I-A-L come on  come on

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

2 ความคิดเห็น:

 1. ตกใจมาก ไม่คิดว่าจะมีคนทำเพลงนี้ด้วย
  พวกนางไม่ค่อยดังในไทยเนอะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เซอร์ไพรส์มาก มีคอมเมนต์จากคนไทยที่รู้จักSpeXialด้วย แล้วเข้ามาดูอีกนะ^^

   ลบ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...