วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559

Zai Jian Zhi Qian (再见之前) Before Goodbye - Angela Chang (Lyrics)

เพลง Zài Jiàn Zhī Qián (见之前) Before Goodbye
ศิลปิน Zhāng Sháo Hán (张韶涵) Angela Chang
อัลบั้ม 
Quán Miàn Lún Xiàn (全面沦陷) Head Over Heels

สังกัด Wonderful Music
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง还相约明天 还没说再见
hái xiāng yuē míng tiān  hái méi shuō zài jiàn 
ไห เซียง เยว หมิง เทียน  ไห เหมย ซัว ไจ้ เจี้ยน

只一眨眼 就失散多年
zhǐ yī zhǎ yǎn  jiù shī sàn duō nián
จื่อ อี้ จ๋า เหยี่ยน  จิ้ว ซือ ซ่าน ตัว เหนียน

还没认清世界 还没准备向前
hái méi rèn qīng shì jiè  hái méi zhǔn bèi xiàng qián
ไห เหมย เริ่น ชิง ซื่อ เจี้ย  ไห เหมย จุ่น เป้ย เซี่ยง เฉียน

再通融一点 让我跟爱的人好好道别
zài tōng róng yī diǎn  ràng wǒ gēn ài de rén hǎo hǎo dào bié
ไจ้ ทง หรง อี้ เตี่ยน  ร่าง หว่อ เกิน อ้าย เตอะ เหริน เหา เห่า เต้า เปี๋ย

你站在门的另一边 我才发现
nǐ zhàn zài mén de lìng yī biān  wǒ cái fā xiàn 
หนี่ จ้าน ไจ้ เหมิน เตอะ ลิ่ง อี้ เปียน  หว่อ ไฉ ฟา เซี่ยน

相遇离开只隔一条线
xiāng yù lí kāi zhǐ gé yī tiáo xiàn
เซียง อวิ้ หลี ไค จื่อ เก๋อ อี้ เถียว เซี่ยน

*This is it 

见之前 再去直到我再也看不
zài jiàn zhī qián  zài qù ài  zhí dào wǒ zài yě kàn bù jiàn
ไจ้ เจี้ยน จือ เฉียน  ไจ้ ชวี่ อ้าย  จื๋อ เต้า หว่อ ไจ้ เย่ คั่น ปู๋ เจี้ยน

再看一眼 见之前 过心最痛的那几年
zài kàn yī yǎn  zài jiàn zhī qián  chēng guò xīn zuì tòng de nà jǐ nián
ไจ้ คั่น อี้ เหยี่ยน  ไจ้ เจี้ยน จือ เฉียน  เชิง กั้ว ซิน จุ้ย ท่ง เตอะ น่า จี่ เหนียน

熟悉的人每一张脸 都教人思念
shóu xī de rén měi yī zhāng liǎn  dōu jiāo rén sī niàn
โสว ซี เตอะ เหริน เหม่ย อี้ จาง เหลี่ยน  โตว เจียว เหริน ซือ เนี่ยน

This is it This is it

来不及的昨天 来不及抱歉
lái bù jí de zuó tiān  lái bù jí bào qiàn 
ไหล ปู้ จี๋ เตอะ จั๋ว เทียน  ไหล ปู้ จี๋ เป้า เชี่ยน

时间面前 爱无须辩解
zài shí jiān miàn qián  ài wú xū biàn jiě
ไจ้ สือ เจียน เมี่ยน เฉียน  อ้าย อู๋ ซวี เปี้ยน เจี่ย 

沿回忆慢慢捡 遗弃的从前
yán huí yì màn màn jiǎn  bèi yí qì de cóng qián
เหยียน หุย อี้ ม่าน ม่าน เจี่ยน  เป้ย อี๋ ชี่ เตอะ ฉง เฉียน

我看见我们 爱与不爱走向前
wǒ kàn jiàn wǒ men  cóng ài yǔ bù ài zǒu xiàng qián
หว่อ คั่น เจี้ยน หว่อ เมิน  ฉง อ้าย อวิ่ ปู๋ อ้าย โจ่ว เซี่ยง เฉียน

你站在门的另一边 我才发现
nǐ zhàn zài mén de lìng yī biān  wǒ cái fā xiàn 
หนี่ จ้าน ไจ้ เหมิน เตอะ ลิ่ง อี้ เปียน  หว่อ ไฉ ฟา เซี่ยน

拥有失去不过一瞬间
yōng yǒu shī qù bù guò yī shùn jiān
ยง โหย่ว ซือ ชวี่ ปู๋ กั้ว อี๋ ซุ่น เจียน

ซ้ำ *

This is it 

见之前 再去原来你从不曾走
zài jiàn zhī qián  zài qù ài  yuán lái nǐ cóng bù céng zǒu yuǎn
ไจ้ เจี้ยน จือ เฉียน  ไจ้ ชวี่ อ้าย  หยวน ไหล หนี่ ฉง ปู้ เฉิง โจ๋ว หย่วน

再看一眼 再重逢的那一天
zài kàn yī yǎn  zài chóng féng de nà yī tiān  
ไจ้ คั่น อี้ เหยี่ยน  ไจ้ ฉง เฝิง เตอะ น่า อี้ เทียน

最深的拥抱当作纪念
zuì shēn de yōng bào dàng zuò jì niàn
จุ้ย เซิน เตอะ ยง เป้า ตั้ง จั้ว จี้ เนี่ยน

熟悉的人每一张脸 好好说再见
shóu xī de rén měi yī zhāng liǎn  hǎo hǎo shuō zài jiàn
โสว ซี เตอะ เหริน เหม่ย อี้ จาง เหลี่ยน  เหา เห่า ซัว ไจ้ เจี้ยน

This is it this is it This is it

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...