วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558

Xun Zhang (勋章) Medals - Luhan (Lyrics)

เพลง Xūn Zhāng (勋章) Medals
ศิลปิน Lù Hán (鹿晗) Luhan
อัลบั้ม Reloaded II
สังกัด Luhan Studio
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง故事开始在最初的那个梦中
gù shì kāi shǐ zài zuì chū de nà gè mèng zhōng 
กู้ ซื่อ ไค สื่อ ไจ้ จุ้ย ชู เตอะ น่า เก้อ เมิ่ง จง

满天星光只因我而闪烁
mǎn tiān xīng guāng zhǐ yīn wǒ ér shǎn shuò
หม่าน เทียน ซิง กวง จื่อ ยิน หว่อ เอ๋อ ส่าน ซั่ว

我看到平凡的我也会有一刻 不普通
wǒ kàn dào píng fán de wǒ yě huì yǒu yī kè  bù pǔ tōng
หว่อ คั่น เต้า ผิง ฝาน เตอะ หวอ เย่ ฮุ่ย โหย่ว อี๋ เค่อ  ปู้ ผู่ ทง

前方是未知 迎面是海风
qián fāng shì wèi zhī  yíng miàn shì hǎi fēng 
เฉียน ฟัง ซื่อ เว่ย จือ  หยิง เมี่ยน ซื่อ ไห่ เฟิง

塞壬的歌会诱人忘记初衷
sāi rén de gē huì yòu rén wàng jì chū zhōng 
ไซ เหริน เตอะ เกอ ฮุ่ย โย่ว เหริน ว่าง จี้ ชู จง

他们说每一个风浪 都能够淹没我
tā men shuō měi yī gè fēng làng  dōu néng gòu yān mò wǒ
ทา เมิน ซัว เหม่ย อี๋ เก้อ เฟิง ล่าง  โตว เหนิง โก้ว เยียน มั่ว หว่อ

*可我会像奥德修斯一样 朝着心中的方向
kě wǒ huì xiàng ÀoDéXiūSī yī yàng  cháo zhe xīn zhōng de fāng xiàng
เขอ หว่อ ฮุ่ย เซี่ยง เอ้าเต๋อซิวซือ อี๋ ย่าง  เฉา เจอะ ซิน จง เตอะ ฟัง เซี่ยง

哪怕众神会在彼岸阻挡 当我需要独自站在
nǎ pà zhòng shén huì zài bǐ àn zǔ dǎng  dāng wǒ xū yào dú zì zhàn zài
หน่า พ่า จ้ง เสิน ฮุ่ย ไจ้ ปี่ อั้น จู๋ ต่าง  ตัง หว่อ ซวี เหย้า ตู๋ จื้อ จ้าน ไจ้

远方的沙场 武器就是我紧握的梦想
yuǎn fāng de shā chǎng  wǔ qì jiù shì wǒ jǐn wò de mèng xiǎng
หย่วน ฟัง เตอะ ซา ฉ่าง  อู่ ชี่ จิ้ว ซื่อ หวอ จิ่น ว่อ เตอะ เมิ่ง เสี่ยง

而我受过的伤 都是我的勋章
ér wǒ shòu guò de shāng  dōu shì wǒ de xūn zhāng
เอ๋อ หว่อ โซ่ว กั้ว เตอะ ซาง  โตว ซื่อ หว่อ เตอะ ซวิน จาง

是谁说伟大才值得被歌颂
shì shuí shuō wěi dà cái zhí dé bèi gē sòng
ซื่อ สุย ซัว เหว่ย ต้า ไฉ จื๋อ เต๋อ เป้ย เกอ ซ่ง

乘风破浪后也不会一定成功
chéng fēng pò làng hòu yě bù huì yī dìng chéng gōng
เฉิง เฟิง พั้ว ล่าง โฮ่ว เย่ ปู๋ ฮุ่ย อี๋ ติ้ง เฉิง กง

生命只能向前 坚定信念的人都 是英雄
shēng mìng zhǐ néng xiàng qián  jiān dìng xìn niàn de rén dōu  shì yīng xióng
เซิง มิ่ง จื่อ เหนิง เซี่ยง เฉียน  เจียน ติ้ง ซิ่น เนี่ยน เตอะ เหริน โตว  ซื่อ ยิง โสวง

ซ้ำ *

武器就是我紧握的梦想
wǔ qì jiù shì wǒ jǐn wò de mèng xiǎng 
อู่ ชี่ จิ้ว ซื่อ หวอ จิ่น ว่อ เตอะ เมิ่ง เสี่ยง

而我受过的伤 都是我的成长
ér wǒ shòu guò de shāng  dōu shì wǒ de chéng zhǎng
เอ๋อ หว่อ โซ่ว กั้ว เตอะ ซาง  โตว ซื่อ หว่อ เตอะ เฉิง จ่าง

Woo

我会像奥德修斯一样 朝着心中的方向
wǒ huì xiàng ÀoDéXiūSī yī yàng  cháo zhe xīn zhōng de fāng xiàng
หว่อ ฮุ่ย เซี่ยง เอ้าเต๋อซิวซือ อี๋ ย่าง  เฉา เจอะ ซิน จง เตอะ ฟัง เซี่ยง

哪怕众神会在彼岸阻挡 当我需要独自站在
nǎ pà zhòng shén huì zài bǐ àn zǔ dǎng  dāng wǒ xū yào dú zì zhàn zài
หน่า พ่า จ้ง เสิน ฮุ่ย ไจ้ ปี่ อั้น จู๋ ต่าง  ตัง หว่อ ซวี เหย้า ตู๋ จื้อ จ้าน ไจ้

远方的沙场 武器就是我紧握的梦想
yuǎn fāng de shā chǎng  wǔ qì jiù shì wǒ jǐn wò de mèng xiǎng
หย่วน ฟัง เตอะ ซา ฉ่าง  อู่ ชี่ จิ้ว ซื่อ หวอ จิ่น ว่อ เตอะ เมิ่ง เสี่ยง

而我受过的伤 都是我的勋章
ér wǒ shòu guò de shāng  dōu shì wǒ de xūn zhāng
เอ๋อ หว่อ โซ่ว กั้ว เตอะ ซาง  โตว ซื่อ หว่อ เตอะ ซวิน จาง

武器就是我紧握的梦想
wǔ qì jiù shì wǒ jǐn wò de mèng xiǎng 
อู่ ชี่ จิ้ว ซื่อ หวอ จิ่น ว่อ เตอะ เมิ่ง เสี่ยง

而我受过的伤 都是我的成长
ér wǒ shòu guò de shāng  dōu shì wǒ de chéng zhǎng
เอ๋อ หว่อ โซ่ว กั้ว เตอะ ซาง  โตว ซื่อ หว่อ เตอะ เฉิง จ่าง

不管明天的路有多漫长
bù guǎn míng tiān de lù yǒu duō màn cháng 
ปู้ ก่วน หมิง เทียน เตอะ ลู่ โหย่ว ตัว ม่าน ฉาง

我再次起航 带着我的勋章
wǒ zài cì qǐ háng  dài zhe wǒ de xūn zhāng
หว่อ ไจ้ ชื่อ ฉี่ หาง  ไต้ เจอะ หว่อ เตอะ ซวิน จาง

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...