วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

Nuo Yan (诺言) Promises - Luhan (Lyrics)

เพลง Nuò Yán (诺言) Promises
ศิลปิน Lù Hán (鹿晗) Luhan
อัลบั้ม Reloaded II
สังกัด Luhan Studio
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง*也许 我的爱不适合现代的规则
yě xǔ  wǒ de ài bù shì hé xiàn dài de guī zé 
เย๋ สวี่  หว่อ เตอะ อ้าย ปู๋ ซื่อ เหอ เซี่ยน ไต้ เตอะ กุย เจ๋อ

有人说 青春太短 有感觉就要挥霍
yǒu rén shuō  qīng chūn tài duǎn  yǒu gǎn jué jiù yào huī huò
โหย่ว เหริน ซัว  ชิง ชุน ไท่ ต่วน  โหยว ก่าน เจว๋ จิ้ว เหย้า ฮุย ฮั่ว

并不代表我没有勇气 去说爱你
bìng bù dài biǎo wǒ méi yǒu yǒng qì  qù shuō ài nǐ
ปิ้ง ปู๋ ไต้ เปี่ยว หว่อ เหมย โหยว หย่ง ชี่  ชวี่ ซัว อ้าย หนี่

当我抱着你在我的怀里
dāng wǒ  bào zhe nǐ zài wǒ de huái lǐ
ตัง หว่อ  เป้า เจอะ หนี่ ไจ้ หว่อ เตอะ ไหว หลี่ 

我真的不想再分离 你相不相信
wǒ zhēn de bù xiǎng zài fēn lí  nǐ xiāng bù xiāng xìn
หว่อ เจิน เตอะ ปู้ เสี่ยง ไจ้ เฟิน หลี  หนี่ เซียง ปู้ เซียง ซิ่น

**爱的温度在继续 一切都还来得及
ài de wēn dù zài jì xù  yī qiè dōu hái lái de jí
อ้าย เตอะ เวิน ตู้ ไจ้ จี้ ซวี่  อี๋ เชี้ย โตว ไห ไหล เตอะ จี๋ 

慢慢靠近你的心 读最深处你的秘密
màn màn kào jìn nǐ de xīn  dú zuì shēn chù nǐ de mì mì
ม่าน ม่าน เค่า จิ้น หนี่ เตอะ ซิน  ตู๋ จุ้ย เซิน ชู่ หนี่ เตอะ มี่ มี่

***爱需要时间 才能够被证明
ài xū yào shí jiān  cái néng gòu bèi zhèng míng 
อ้าย ซวี เหย้า สือ เจียน  ไฉ เหนิง โก้ว เป้ย เจิ้ง หมิง

Yeah~

请对我(请对我) 有信心(有信心)
qǐng duì wǒ (qǐng duì wǒ)  yǒu xìn xīn (yǒu xìn xīn)
ฉิ่ง ตุ้ย หว่อ (ฉิ่ง ตุ้ย หว่อ)  โหย่ว ซิ่น ซิน (โหย่ว ซิ่น ซิน)

I'll promise to you

****你说害怕夏天还没开始就错过
nǐ shuō hài pà xià tiān hái méi kāi shǐ jiù cuò guò
หนี่ ซัว ไห้ พ่า เซี่ย เทียน ไห เหมย ไค สื่อ จิ้ว ชั่ว กั้ว

你不知道 是因为你我的夏天才来到
nǐ bù zhī dào  shì yīn wèi nǐ wǒ de xià tiān cái lái dào
หนี่ ปู้ จือ เต้า  ซื่อ ยิน เว่ย หนี่ หว่อ เตอะ เซี่ย เทียน ไฉ ไหล เต้า

心疼你昨天流着泪
xīn téng nǐ zuó tiān liú zhe lèi
ซิน เถิง หนี่ จั๋ว เทียน หลิว เจอะ เล้ย

在耳边说爱我 当我抱着你在我的怀里
zài ěr biān shuō ài wǒ  dāng wǒ bào zhe nǐ zài wǒ de huái lǐ
ไจ้ เอ่อ เปียน ซัว อ้าย หว่อ  ตัง หว่อ เป้า เจอะ หนี่ ไจ้ หว่อ เตอะ ไหว หลี่

我真的不想再分离 别再想太多
wǒ zhēn de bù xiǎng zài fēn lí  bié zài xiǎng tài duō
หว่อ เจิน เตอะ ปู้ เสี่ยง ไจ้ เฟิน หลี  เปี๋ย ไจ้ เสี่ยง ไท่ตัว

HO~

ซ้ำ **, ***, *, ***, ****, **

爱需要时间 才能够被证明
ài xū yào shí jiān  cái néng gòu bèi zhèng míng 
อ้าย ซวี เหย้า สือ เจียน  ไฉ เหนิง โก้ว เป้ย เจิ้ง หมิง

Yeah~  I'll promise to you

用你的喘息来代替叹息 当我们在一起
yòng nǐ de chuǎn xī lái dài tì tàn xī  dāng wǒ men zài yī qǐ
ย่ง หนี่ เตอะ ฉ่วน ซี ไหล ไต้ ที่ ท่าน ซี  ตัง หว่อ เมิน ไจ้ อี้ ฉี่

My love

未来会变得越来越清晰
wèi lái huì biàn de yuè lái yuè qīng xī
เว่ย ไหล ฮุ่ย เปี้ยน เตอะ เยว่ ไหล เยว่ ชิง ซี

This time I feel so right

真爱值得等待 当你不再顾虑
zhēn ài zhí dé děng dài  dāng nǐ bù zài gù lǜ
เจิน อ้าย จื๋อ เต๋อ เติ่ง ไต้  ตัง หนี่ ปู๋ ไจ้ กู้ ลวี้

Girl I'm gonna promise it to you

ซ้ำ **, ***

慢慢靠近你的心 读最深处你的秘密
màn màn kào jìn nǐ de xīn  dú zuì shēn chù nǐ de mì mì
ม่าน ม่าน เค่า จิ้น หนี่ เตอะ ซิน  ตู๋ จุ้ย เซิน ชู่ หนี่ เตอะ มี่ มี่

ซ้ำ ***

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...