วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558

Tunnel - Super Junior-M (Lyrics)

เพลง Tunnel
ศิลปิน Super Junior-M (슈퍼주니어-M) SJ-M (Mandarin) [Lǐ Shèng Mǐn (李晟敏) Lee Sung-Min, Lǐ Yín Hè (李银赫) Lee Eun-Hyuk, Lǐ Dōng Hǎi (李东海) Lee Dong-Hae, Cuī Shǐ Yuán (崔始源) Choi Si-Won, Jīn Lì Xù (金厉旭) Kim Ryeo-Wook, Cáo Guī Xián (曺圭贤) Cho Kyu-Hyun, Liú Xiàn Huá (刘宪华) Henry, Zhōu Mì (周觅) Zhou Mi]
อัลบั้ม Break Down (The Second Album)
สังกัด S.M.Entertainment
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลงOH OH~  Brought Me Out From This Tunnel

爱 让人期待 谁来点亮夜的黯淡
ài  ràng rén qī dài  shuí lái diǎn liàng yè de àn dàn
อ้าย  ร่าง เหริน ชี ไต้  สุย ไหล เตี่ยน เลี่ยง เย้ เตอะ อั้น ตั้น

爱 寂寞又难耐 孤独犹如深深大海
ài  jì mò yòu nán nài  gū dú yóu rú shēn shēn dà hǎi
อ้าย  จี้ มั่ว โย่ว หนาน ไน่  กู ตู๋ โหยว หยู เซิน เซิน ต้า ไห่

Yeah

爱是个隧道 迷失黑暗里寻找
ài shì gè suì dào  mí shī hēi àn lǐ xún zhǎo 
อ้าย ซื่อ เก้อ ซุ่ย เต้า  หมี ซือ เฮย อั้น หลี่ สวิน เจ่า

谁才是我一直想要的主角
shuí cái shì wǒ yī zhí xiǎng yào de zhǔ jiǎo
สุย ไฉ ซื่อ หว่อ อี้ จื๋อ เสี่ยง เหย้า เตอะ จู๋ เจี่ยว

*我在期待温暖的拥抱
wǒ zài qī dài wēn nuǎn de yōng bào 
หว่อ ไจ้ ชี ไต้ เวิน หน่วน เตอะ ยง เป้า

幻想你的微笑会出现在某一个转角
huàn xiǎng nǐ de wēi xiào huì chū xiàn zài mǒu yī gè zhuǎn jiǎo
ฮ่วน เสียง หนี่ เตอะ เวย เสี้ยว ฮุ่ย ชู เซี่ยน ไจ้ โหม่ว อี๋ เก้อ จ๋วน เจี่ยว

不想再继续浪费一分一秒
bù xiǎng zài jì xù làng fèi yī fēn yī miǎo 
ปู้ เสี่ยง ไจ้ จี้ ซวี่ ล่าง เฟ่ย อี้ เฟิน อี้ เหมี่ยว

隧道里搜寻你每一个记号
suì dào lǐ sōu xún nǐ měi yī gè jì hào
ซุ่ย เต้า หลี่ โซว สวิน หนี่ เหม่ย อี๋ เก้อ จี้ เฮ่า

**我用心的祈祷 睁开眼能看到
wǒ yòng xīn de qí dǎo  zhēng kāi yǎn néng kàn dào
หว่อ ย่ง ซิน เตอะ ฉี เต่า  เจิง ไค เหยี่ยน เหนิง คั่น เต้า

有一束光芒把你带到我的怀抱
yǒu yī shù guāng máng bǎ nǐ dài dào wǒ de huái bào
โหย่ว อี๋ ซู่ กวง หมาง ป๋า หนี่ ไต้ เต้า หว่อ เตอะ ไหว เป้า

From The Long Tunnel  From The Long Tunnel

From The Long Tunnel  From The Long Tunnel  Baby

要知道 爱是幸福的煎熬
yào zhī dào  ài shì xìng fú de jiān áo 
เหย้า จือ เต้า  อ้าย ซื่อ ซิ่ง ฝู เตอะ เจียน เอ๋า

随时扑通扑通疯狂的心跳
suí shí pū tōng pū tōng fēng kuáng de xīn tiào
สุย สือ พู ทง พู ทง เฟิง ขวง เตอะ ซิน เที่ยว

ซ้ำ *, **

当我徘徊隧道独自无奈 没方向感
dāng wǒ pái huái suì dào dú zì wú nài  méi fāng xiàng gǎn
ตัง หว่อ ผาย ไหว ซุ่ย เต้า ตู๋ จื้อ อู๋ ไน่  เหมย ฟัง เซี่ยง ก่าน

你的存在 就会成为我所有的依赖
nǐ de cún zài  jiù huì chéng wéi wǒ suǒ yǒu de yī lài 
หนี่ เตอะ ฉุน ไจ้  จิ้ว ฮุ่ย เฉิง เหวย หวอ สัว โหย่ว เตอะ อี ไล่

跟随爱逃离这灰色地带
gēn suí ài táo lí zhè huī sè dì dài
เกิน สุย อ้าย เถา หลี เจ้อ ฮุย เซ่อ ตี้ ไต้

From The Long Tunnel  From The Long Tunnel 

From The Long Tunnel Baby

带我离开
dài wǒ lí kāi
ไต้ หว่อ หลี ไค

From The Long Tunnel  From The Long Tunnel

爱 让人期待 谁来点亮夜的黯淡
ài ràng rén qī dài  shuí lái diǎn liàng yè de àn dàn
อ้าย ร่าง เหริน ชี ไต้  สุย ไหล เตี่ยน เลี่ยง เย้ เตอะ อั้น ตั้น

(爱让人们期待 点亮那黯淡)
(ài ràng rén men qī dài  diǎn liàng nà àn dàn)
(อ้าย ร่าง เหริน เมิน ชี ไต้  เตี่ยน เลี่ยง น่า อั้น ตั้น)

爱寂寞又难耐 孤独犹如深深大海
ài jì mò yòu nán nài  gū dú yóu rú shēn shēn dà hǎi
อ้าย จี้ มั่ว โย่ว หนาน ไน่  กู ตู๋ โหยว หยู เซิน เซิน ต้า ไห่

ซ้ำ **

Yeah OH OH

就让这爱 带我离开
jiù ràng zhè ài  dài wǒ lí kāi
จิ้ว ร่าง เจ้อ อ้าย  ไต้ หว่อ หลี ไค

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...