วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

Ni Xian Zai Hai Hao Ma (你现在还好吗) How Are You Doing - HIT-5 (Lyrics)

เพลง Nǐ Xiàn Zài Hái Hǎo Ma (现在还好吗How Are You Doing
ศิลปิน HIT-5 (5 Handsome Idol Teenagers) [1.Guō Zǐ  (郭子渝) G-KING, 2.Yáng Fān (杨帆) Evan, 3.Duàn Huáng Wēi (段黄巍) David, 4.Dǒng Yù Fēng (董玉峰) Shine & 5.Gāo Yǔ (高宇) Kido]
อัลบั้ม Nǐ Men Hái Hǎo Ma (们还好吗) How Are You Doing (THE SECOND ALBUM)
สังกัด T.H ENTERTAINMENT
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง*第五次送给她圣诞卡
dì wǔ cì sòng gěi tā shèng dàn kǎ 
ตี้ อู่ ชื่อ ซ่ง เก่ย ทา เซิ่ง ตั้น ข่า

写满的都是祝福的话
xiě mǎn de dōu shì zhù fú de huà
เสีย หม่าน เตอะ โตว ซื่อ จู้ ฝู เตอะ ฮว่า

一字一句的说话 叙述着我还喜欢她
yī zì yī jù de shuō huà  xù shù zhe wǒ hái xǐ huān tā
อี๋ จื้อ อี๋ จวี้ เตอะ ซัว ฮว่า  ซวี่ ซู่ เจอะ หว่อ ไห สี่ ฮวน ทา

送给你的那朵玫瑰花 第六个七夕我没有她
sòng gěi nǐ de nà duǒ méi gui huā  dì liù gè qī xī wǒ méi yǒu tā
ซ่ง เก๋ย หนี่ เตอะ น่า ตั่ว เหมย กุย ฮวา  ตี้ ลิ่ว เก้อ ชี ซี หว่อ เหมย โหย่ว ทา

心里面在牵挂 哦 我在远方等着她
xīn lǐ miàn zài qiān guà  OH  wǒ zài yuǎn fāng děng zhe tā
ซิน หลี่ เมี่ยน ไจ้ เชียน กว้า  โอ้  หว่อ ไจ้ หย่วน ฟัง เติ่ง เจอะ ทา

某次没有预警下 得知她已论及婚嫁
mǒu cì méi yǒu yù jǐng xià  dé zhī tā yǐ lùn jí hūn jià 
โหม่ว ชื่อ เหม่ย โหย่ว อวิ้ จิ่ง เซี่ย  เต๋อ จือ ทา อี่ ลุ่น จี๋ ฮุน เจี้ย

没有选择的我 真心的祝福她
méi yǒu xuǎn zé de wǒ  zhēn xīn de zhù fú tā
เหมย โหยว เสวี่ยน เจ๋อ เตอะ หว่อ  เจิน ซิน เตอะ จู้ ฝู ทา

**你现在还好吗
nǐ xiàn zài hái hǎo ma 
หนี่ เซี่ยน ไจ้ ไห เห่า ม่ะ

朋友都为我喊话 日夜为你在牵挂
péng yǒu dōu wèi wǒ hǎn huà  rì yè wèi nǐ zài qiān guà
เผิง โหย่ว โตว เว่ย หวอ ห่าน ฮว่า  ยื้อ เย้ เว่ย หนี่ ไจ้ เชียน กว้า

你现在还好吗
nǐ xiàn zài hái hǎo ma 
หนี่ เซี่ยน ไจ้ ไห เห่า ม่ะ

朋友都笑我很傻 我爱你 你知不知道呀
péng yǒu dōu xiào wǒ hěn shǎ  wǒ ài nǐ  nǐ zhī bù zhī dào ya
เผิง โหย่ว โตว เสี้ยว หว่อ เหิน ส่า  หว่อ อ้าย หนี่  หนี่ จือ ปู้ จือ เต้า ยา

(Yeah)

ซ้ำ *, **, **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...