วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

Ju Li De Yong Bao (距离的拥抱) The Distance of Embrace - Zhou Mi (Lyrics)

เพลง Jù Lí De Yōng Bào (距离的拥抱) The Distance of Embrace
ศิลปิน Super Junior-M (슈퍼주니어-M) SJ-M (Mandarin) [Lǐ Shèng Mǐn (李晟敏) Lee Sung-Min, Lǐ Yín Hè (李银赫) Lee Eun-Hyuk, Lǐ Dōng Hǎi (李东海) Lee Dong-Hae, Cuī Shǐ Yuán (崔始源) Choi Si-Won, Jīn Lì Xù (金厉旭) Kim Ryeo-Wook, Cáo Guī Xián (曺圭贤) Cho Kyu-Hyun, Liú Xiàn Huá (刘宪华) Henry, Zhōu Mì (周觅) Zhou Mi]
อัลบั้ม Break Down (The Second Album)
สังกัด S.M.Entertainment
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง夏天的安静 占据空气 陪伴 在哭泣的你
xià tiān de ān jìng  zhàn jù kōng qì  péi bàn  zài kū qì de nǐ
เซี่ย เทียน เตอะ อัน จิ้ง  จ้าน จวี้ คง ชี่  เผย ปั้น  ไจ้ คู ชี่ เตอะ หนี่

他突然变成你的 回忆 却又再失去了自己
tā tū rán biàn chéng nǐ de  huí yì  què yòu zài shī qù le zì jǐ
ทา ทู หยาน เปี้ยน เฉิง หนี่ เตอะ  หุย อี้  เชว่ โย่ว ไจ้ ซือ ชวี่ เลอะ จื้อ จี่

冰冷的天气 冷却距离 看见 在微笑的你
bīng lěng de tiān qì  lěng què jù lí  kàn jiàn  zài wēi xiào de nǐ
ปิง เหลิ่ง เตอะ เทียน ชี่  เหลิ่ง เชว่ จวี้ หลี  คั่น เจี้ยน  ไจ้ เวย เสี้ยว เตอะ หนี่

听说他已经慢慢远离 我却没有更靠近
tīng shuō tā yǐ jīng màn màn yuǎn lí  wǒ què méi yǒu gèng kào jìn
ทิง ซัว ทา อี่ จิง ม่าน ม่าน หย่วน หลี  หว่อ เชว่ เหมย โหย่ว เกิ้ง เค่า จิ้น

*让我最孤单的温柔 温暖最痛伤口
ràng wǒ zuì gū dān de wēn róu  wēn nuǎn zuì tòng shāng kǒu
ร่าง หว่อ จุ้ย กู ตัน เตอะ เวิน โหรว  เวิน หน่วน จุ้ย ท่ง ซาง โข่ว

安静的 在为你守候 掏空心底
ān jìng de  zài wèi nǐ shǒu hòu  tāo kōng xīn dǐ 
อัน จิ้ง เตอะ  ไจ้ เว่ย หนี โส่ว โฮ่ว  เทา คง ซิน ตี่

把思念换你倚靠手臂 爱上你 我学会放弃
bǎ sī niàn huàn nǐ yǐ kào shǒu bì  ài shàng nǐ  wǒ xué huì fàng qì
ป่า ซือ เนี่ยน ฮ่วน หนี อี่ เค่า โส่ว ปี้  อ้าย ซ่าง หนี่  หว่อ เสว๋ ฮุ่ย ฟ่าง ชี่

**让我最距离的拥抱 为你寂寞燃烧
ràng wǒ zuì jù lí de yōng bào  wèi nǐ jì mò rán shāo 
ร่าง หว่อ จุ้ย จวี้ หลี เตอะ ยง เป้า  เว่ย หนี่ จี้ มั่ว หยาน เซา

爱上你 不需要打扰
ài shàng nǐ  bù xū yào dǎ rǎo
อ้าย ซ่าง หนี่  ปู้ ซวี เหย้า ต๋า เหร่า

用我掌心 把你眼泪升华到空气
yòng wǒ zhǎng xīn  bǎ nǐ yǎn lèi shēng huá dào kōng qì
ย่ง หวอ จ่าง ซิน  ป๋า หนี เหยี่ยน เล้ย เซิง หวา เต้า คง ชี่

把你悲伤 溶化在我的怀里
bǎ nǐ bēi shāng  róng huà zài wǒ de huái lǐ
ป๋า หนี่ เปย ซาง  หยง ฮว่า ไจ้ หว่อ เตอะ ไหว หลี่

看着你和他 默然贴近 发现 你渐渐远去
kàn zhe nǐ hé tā  mò rán tiē jìn  fā xiàn  nǐ jiàn jiàn yuǎn qù
คั่น เจอะ หนี่ เหอ ทา  มั่ว หยาน เทีย จิ้น  ฟา เซี่ยน  หนี่ เจี้ยน เจี้ยน หย่วน ชวี่

慢慢接受心碎的 定律 最好的 只留给过去
màn màn jiē shòu xīn suì de  dìng lǜ  zuì hǎo de  zhǐ liú gěi guò qù
ม่าน ม่าน เจีย โซ่ว ซิน ซุ่ย เตอะ  ติ้ง ลวี้  จุ้ย เห่า เตอะ  จื่อ หลิว เก่ย กั้ว ชวี่

ซ้ำ **

手心的温度 伤害你的人才会懂
shǒu xīn de wēn dù  shāng hài nǐ de rén cái huì dǒng 
โส่ว ซิน เตอะ เวิน ตู้  ซาง ไห้ หนี่ เตอะ เหริน ไฉ ฮุ่ย ต่ง

我却不能触碰 看见你会淡然微笑
wǒ què bù néng chù pèng  kàn jiàn nǐ huì dàn rán wēi xiào
หว่อ เชว่ ปู้ เหนิง ชู่ เพิ่ง  คั่น เจี้ยน หนี่ ฮุ่ย ตั้น หยาน เวย เสี้ยว

永远是我最美依靠(依靠)
yǒng yuǎn shì wǒ zuì měi yī kào(yī kào) 
หยง หย่วน ซื่อ หว่อ จุ้ย เหม่ย อี เค่า(อี เค่า)

这种距离的拥抱 想像幸福的味道
zhè zhǒng jù lí de yōng bào  xiǎng xiàng xìng fú de wèi dào
เจ้อ จ่ง จวี้ หลี เตอะ ยง เป้า  เสี่ยง เซี่ยง ซิ่ง ฝู เตอะ เว่ย เต้า

ซ้ำ *, **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...