วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

Chan Chan (潺潺) Murmur - Jia Jia (Lyrics)

เพลง Chán Chán (潺潺) Murmur
ศิลปิน Jǐ Jiā Yíng (纪家盈Jiā Jiā (家家)
อัลบั้ม Wèi Nǐ De Jì Mò Chàng Gē (为你的寂寞唱歌) Alone The Way

สังกัด Bin Music Taipei
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง我飘落 一叶一叶深秋 枫红 放肆纵火
wǒ piāo luò  yī yè yī yè shēn qiū  fēng hóng  fàng sì zòng huǒ
หว่อ เพียว ลั่ว  อี๋ เย้ อี๋ เย้ เซิน ชิว  เฟิง หง  ฟ่าง ซื่อ จ้ง หั่ว

我们爱得过火 回不了头
wǒ men ài de guò huǒ  huí bù liǎo tóu
หว่อ เมิน อ้าย เตอะ กั้ว หั่ว  หุย ปู้ เหลี่ยว โถว

就抱紧我 抱紧我 好怕美梦朦胧
jiù bào jǐn wǒ  bào jǐn wǒ  hǎo pà měi mèng méng lóng
จิ้ว เป้า จิ๋น หว่อ  เป้า จิ๋น หว่อ  เห่า พ่า เหม่ย เมิ่ง เหมิง หลง

我坠落 第一千零一夜 梦游 浮生若梦
wǒ zhuì luò  dì yī qiān líng yī yè  mèng yóu  fú shēng ruò mèng
หว่อ จุ้ย ลั่ว  ตี้ อี เชียน หลิง อี เย้  เมิ่ง โหยว  ฝู เซิง รั่ว เมิ่ง

星光美得过火 无处可躲
xīng guāng měi de guò huǒ  wú chù kě duǒ 
ซิง กวง เหม่ย เตอะ กั้ว หั่ว  อู๋ ชู่ เขอ ตั่ว

拥抱我 放开我 饶不了我
yōng bào wǒ  fàng kāi wǒ  ráo bù liǎo wǒ
ยง เป้า หว่อ  ฟ่าง ไค หว่อ  เหรา ปู้ เหลียว หว่อ

*潺潺流走 思念潺潺流走了
chán chán liú zǒu  sī niàn chán chán liú zǒu le 
ฉาน ฉาน หลิว โจ่ว  ซือ เนี่ยน ฉาน ฉาน หลิว โจ่ว เลอะ

值得记得舍得不舍得 回忆炙热 青春太清澈
zhí dé jì de shě de bù shě de  huí yì zhì rè  qīng chūn tài qīng chè
จื๋อ เต๋อ จี้ เตอะ เส่อ เตอะ ปู้ เส่อ เตอะ  หุย อี้ จื้อ เย่อ  ชิง ชุน ไท่ ชิง เช่อ

潺潺流走 时光潺潺流走了
chán chán liú zǒu  shí guāng chán chán liú zǒu le 
ฉาน ฉาน หลิว โจ่ว  สือ กวง ฉาน ฉาน หลิว โจ่ว เลอะ

最初最美最恨最爱的 最狂最热 最深刻
zuì chū zuì měi zuì hèn zuì ài de  zuì kuáng zuì rè  zuì shēn kè
จุ้ย ชู จุ้ย เหม่ย จุ้ย เฮิ่น จุ้ย อ้าย เตอะ  จุ้ย ขวง จุ้ย เย่อ  จุ้ย เซิน เค่อ

一个我 一春一夏一秋 一夜 结冰寒冬
yī gè wǒ  yī chūn yī xià yī qiū  yī yè  jié bīng hán dōng 
อี๋ เก้อ หว่อ  อี้ ชุน อี๋ เซี่ย อี้ ชิว  อี๋ เย้  เจี๋ย ปิง หาน ตง

雪花一朵一朵 吻别额头
xuě huā yī duǒ yī duǒ  wěn bié é tóu
เสว่ ฮวา อี้ ตั่ว อี้ ตั่ว  เหวิ่น เปี๋ย เอ๋อ โถว

电光石火 猛回头 摊开手 昙花一朵
diàn guāng shí huǒ  měng huí tóu  tān kāi shǒu  tán huā yī duǒ
เตี้ยน กวง สือ หั่ว  เหมิ่ง หุย โถว  ทาน ไค โส่ว  ถาน ฮวา อี้ ตั่ว

ซ้ำ *

Huu Huu Huu~  HO Woo~  HO Woo~

ซ้ำ *

Yeah~

该流的 眼泪都流走了 潺潺的恒河
gāi liú de  yǎn lèi dōu liú zǒu le  chán chán de héng hé
ไก หลิว เตอะ  เหยี่ยน เล้ย โตว หลิว โจ่ว เลอะ  ฉาน ฉาน เตอะ เหิง เหอ

都干涸 缠绵悱恻 别依依不舍
dōu gān hé  chán mián fěi cè  bié yī yī bù shě
โตว กัน เหอ  ฉาน เหมียน เฝ่ย เช่อ  เปี๋ย อี อี ปู้ เส่อ

Huu~  Huu~

该走了 就走得远远的 都淡忘了
gāi zǒu le  jiù zǒu de yuǎn yuǎn de  dōu dàn wàng le
ไก โจ่ว เลอะ  จิ้ว โจ่ว เตอะ หยวน หย่วน เตอะ  โตว ตั้น ว่าง เลอะ

我爱的 亲爱的 遗忘了 然后呢
wǒ ài de  qīn ài de  yí wàng le  rán hòu ne
หว่อ อ้าย เตอะ  ชิน อ้าย เตอะ  อี๋ ว่าง เลอะ  หยาน โฮ่ว เนอะ

Wuu Wuu~

然后呢
rán hòu ne 
หยาน โฮ่ว เนอะ

Yeah Yeah~

流走了
liú zǒu le
หลิว โจ่ว เลอะ

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...