วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558

Wo Ai Bing Xue Ji (我爱冰雪季) I Love the Snow Season - Li Sheng (Lyrics)

เพลง Wǒ Ài Bīng Xuě Jì (爱冰雪季) I Love the Snow Season
ศิลปิน Lǐ Shèng (李晟) Li Sheng
อัลบั้ม Ō Mǎi Gà (买尬OMG (Oh My God)
สังกัด Rock Records Taipei
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง天空飘着冷冷冰雪世界寂寞
tiān kōng piāo zhe lěng lěng bīng xuě shì jiè jì mò 
เทียน คง เพียว เจอะ เหลิง เหลิ่ง ปิง เสว่ ซื่อ เจี้ย จี้ มั่ว

人人冷漠谁来温暖我
rén rén lěng mò shuí lái wēn nuǎn wǒ
เหริน เหริน เหลิ่ง มั่ว สุย ไหล เวิน หนวน หว่อ

腾空飞在北京上空被你环抱
téng kōng fēi zài BěiJīng shàng kōng bèi nǐ huán bào 
เถิง คง เฟย ไจ้ เป่ยจิง ซ่าง คง เป้ย หนี่ หวน เป้า

超人抱抱我心一直跳
chāo rén bào bào wǒ xīn yī zhí tiào
เชา เหริน เป้า เป้า หว่อ ซิน อี้ จื๋อ เที่ยว

*一瞬间 飘着雪 美梦成真快乐带我飞
yī shùn jiān  piāo zhe xuě  měi mèng chéng zhēn kuài lè dài wǒ fēi
อี๋ ซุ่น เจียน  เพียว เจอะ เสว่  เหม่ย เมิ่ง เฉิง เจิน ไคว่ เล่อ ไต้ หว่อ เฟย

**爱在飞飞 彩虹片片 鸟巢每天有你手牵牵
ài zài fēi fēi  cǎi hóng piàn piàn  niǎo cháo měi tiān yǒu nǐ shǒu qiān qiān
อ้าย ไจ้ เฟย เฟย  ไฉ่ หง เพี่ยน เพี่ยน  เหนี่ยว เฉา เหม่ย เทียน โหยว หนี โส่ว เชียน เชียน

爱要追追 雪花纷飞 雪人每天与我话绵绵
ài yào zhuī zhuī  xuě huā fēn fēi  xuě rén měi tiān yǔ wǒ huà mián mián
อ้าย เหย้า จุย จุย  เสว่ ฮวา เฟิน เฟย  เสว่ เหริน เหม่ย เทียน อวิ๋ หว่อ ฮว่า เหมียน เหมียน

***Help Help 我爱冰雪季
Help Help  wǒ ài bīng xuě jì
เฮลพ เฮลพ  หว่อ อ้าย ปิง เสว่ จี้

Help 我的 Superman  Help Help 我爱 Superman
Help wǒ de Superman  Help Help wǒ ài Superman
เฮลพ หว่อ เตอะ ซูเปอร์แมน  เฮลพ เฮลพ หว่อ อ้าย ซูเปอร์แมน

Help 我的 Superman 
Help wǒ de Superman
เฮลพ หว่อ เตอะ ซูเปอร์แมน

Superman man

爱因斯坦哈利波特魔力神奇
ÀiYīnSīTǎn HāLìBōTè mó lì shén qí 
อ้ายยินซือถ่าน ฮาลี่ปัวเท่อ หมัว ลี่ เสิน ฉี

白雪天地创造冰雪季
bái xuě tiān dì chuàng zào bīng xuě jì
ไป๋ เสว่ เทียน ตี้ ช่วง เจ้า ปิง เสว่ จี้

世界和平人人平安你就不见
shì jiè hé píng rén rén píng ān nǐ jiù bù jiàn 
ซื่อ เจี้ย เหอ ผิง เหริน เหริน ผิง อัน หนี่ จิ้ว ปู๋ เจี้ยน

再也不见我真得好想念
zài yě bù jiàn wǒ zhēn de hǎo xiǎng niàn
ไจ้ เย่ ปู๋ เจี้ยน หว่อ เจิน เตอะ เหา เสี่ยง เนี่ยน

每一天 每一秒 我都期待真爱奇迹会实现
měi yī tiān  měi yī miǎo  wǒ dōu qī dài zhēn ài qí jī huì shí xiàn
เหม่ย อี้ เทียน  เหม่ย อี้ เหมี่ยว  หว่อ โตว ชี ไต้ เจิน อ้าย ฉี จี ฮุ่ย สือ เซี่ยน

ซ้ำ *, **, ***, ***

Help Help 我的Superman
Help Help wǒ de Superman
เฮลพ เฮลพ หว่อ เตอะ ซูเปอร์แมน

Help  Help 我爱冰雪季
Help Help  wǒ ài bīng xuě jì
เฮลพ เฮลพ  หว่อ อ้าย ปิง เสว่ จี้

Help Help  HA HA~

超人每天带我去滑冰
chāo rén měi tiān dài wǒ qù huá bīng
เชา เหริน เหม่ย เทียน ไต้ หว่อ ชวี่ หวา ปิง

Help Help  HA HA~

超人每天带我去玩雪
chāo rén měi tiān dài wǒ qù wán xuě
เชา เหริน เหม่ย เทียน ไต้ หว่อ ชวี่ หวาน เสว่

Help~ One Two Three GO Superman Superman

Help~ One Two Three GO Superman

Here WE GO Yeah~

ซ้ำ **, **

我的Superman 我爱冰雪季 季 季 季
wǒ de Superman  wǒ ài bīng xuě jì  jì  jì  jì
หว่อ เตอะ ซูเปอร์แมน  หว่อ อ้าย ปิง เสว่ จี้  จี้  จี้  จี้

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...