วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

Ming Tian Ni Hao (明天你好) Hello Tomorrow - TFBOYS (Lyrics)

เพลง Míng Tiān Nǐ Hǎ(明天你好) Hello Tomorrow
ศิลปิน TFBOYS (The Fighting Boys) [1.Wáng Jùn Kǎ(王俊) Karry, 2.Wáng Yuán (王源) Roy & 3.Yì Yàng Qiān Xǐ (易烊千) Jackson]
อัลบั้ม Míng Tiān Nǐ Hǎ(明天你好) Hello Tomorrow
สังกัด TF Entertainment
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง王源 : 看昨天的我们走远了
WángYuán : kàn zuó tiān de wǒ men zǒu yuǎn le 
Roy : คั่น จั๋ว เทียน เตอะ หว่อ เมิน โจ๋ว หย่วน เลอะ

在命运广场中央等待
zài mìng yùn guǎng chǎng zhōng yāng děng dài 
ไจ้ มิ่ง วิ่น ก๋วง ฉ่าง จง ยาง เติ่ง ไต้

那模糊的肩膀 越奔跑 越渺小
nà mó hu de jiān bǎng  yuè bēn pǎo  yuè miǎo xiǎo
น่า หมัว ฮุ เตอะ เจียน ป่าง  เยว่ เปิน เผ่า  เยว่ เหมียว เสี่ยว

王俊凯 : 曾经并肩往前的伙伴
WángJùnKǎi : céng jīng bìng jiān wǎng qián de huǒ bàn 
Karry : เฉิง จิง ปิ้ง เจียน หว่าง เฉียน เตอะ หั่ว ปั้น

在举杯祝福后都走散
zài jǔ bēi zhù fú hòu dōu zǒu sàn 
ไจ้ จวี่ เปย จู้ ฝู โฮ่ว โตว โจ่ว ซ่าน

只是那个夜晚 我深深的都留藏在心坎
zhǐ shì nà gè yè wǎn  wǒ shēn shēn de dōul iú cáng zài xīn kǎn
จื่อ ซื่อ น่า เก้อ เย้ หว่าน  หว่อ เซิน เซิน เตอะ โตว หลิว ฉาง ไจ้ ซิน ข่าน

王源 : 长大以后 我只能奔跑
WángYuán : zhǎng dà yǐ hòu  wǒ zhǐ néng bēn pǎo
Roy : จ่าง ต้า อี่ โฮ่ว  หวอ จื่อ เหนิง เปิน เผ่า

我多害怕 黑暗中跌倒 明天你好
wǒ duō hài pà  hēi àn zhōng diē dǎo  míng tiān nǐ hǎo 
หว่อ ตัว ไห้ พ่า  เฮย อั้น จง เตีย เต่า  หมิง เทียน หนี เห่า

含着泪微笑 越美好 越害怕得到
hán zhe lèi wēi xiào  yuè měi hǎo  yuè hài pà dé dào
หาน เจอะ เล้ย เวย เสี้ยว  เยว่ เหมย เห่า  เยว่ ไห้ พ่า เต๋อ เต้า

王俊凯 : 每一次哭 又笑着奔跑
WángJùnKǎi : měi yī cì kū  yòu xiào zhe bēn pǎo
Karry : เหม่ย อี๋ ชื่อ คู  โย่ว เสี้ยว เจอะ เปิน เผ่า

一边失去 一边在寻找 明天你好 声音多渺小
yī biān shī qù  yī biān zài xún zhǎo  míng tiān nǐ hǎo  shēng yīn duō miǎo xiǎo
อี้ เปียน ซือ ชวี่  อี้ เปียน ไจ้ สวิน เจ่า  หมิง เทียน หนี เห่า  เซิง ยิน ตัว เหมียว เสี่ยว

却提醒我 勇敢是什么
què tí xǐng wǒ  yǒng gǎn shì shén me
เชว่ ถี สิง หว่อ  หยง ก่าน ซื่อ เสิน เมอะ

当我朝着反方向走去 在楼梯的角落找勇气
dāng wǒ cháo zhe fǎn fāng xiàng zǒu qù  zài lóu tī de jiǎo luò zhǎo yǒng qì
ตัง หว่อ เฉา เจอะ ฝ่าน ฟัง เซี่ยง โจ่ว ชวี่  ไจ้ โหลว ที เตอะ เจี่ยว ลั่ว เจ๋า หย่ง ชี่

抖着肩膀哭泣 问自己 在哪里
dǒu zhe jiān bǎng kū qì  wèn zì jǐ  zài nǎ lǐ
โต่ว เจอะ เจียน ป่าง คู ชี่  เวิ่น จื้อ จี่  ไจ้ หนา หลี่

王源 : 曾经并肩往前的伙伴 沉默着懂得我的委屈
WángYuán : céng jīng bìng jiān wǎng qián de huǒ bàn  chén mò zhe dǒng de wǒ de wěi qū
Roy : เฉิง จิง ปิ้ง เจียน หว่าง เฉียน เตอะ หั่ว ปั้น  เฉิน มั่ว เจอะ ต่ง เตอะ หว่อ เตอะ เหว่ย ชวี

合 : 时间它总说谎
All : shí jiān tā zǒng shuō huǎng
ร้องรวม : สือ เจียน ทา จ่ง ซัว ห่วง

我从不曾失去那些肩膀
wǒ cóng bù céng shī qù nà xiē jiān bǎng
หว่อ ฉง ปู้ เฉิง ซือ ชวี่ น่า เซีย เจียน ป่าง

王俊凯 : 长大以后 我只能奔跑
WángJùnKǎi : zhǎng dà yǐ hòu  wǒ zhǐ néng bēn pǎo
Karry : จ่าง ต้า อี่ โฮ่ว  หวอ จื่อ เหนิง เปิน เผ่า

我多害怕 黑暗中跌倒 明天你好
wǒ duō hài pà  hēi àn zhōng diē dǎo  míng tiān nǐ hǎo 
หว่อ ตัว ไห้ พ่า  เฮย อั้น จง เตีย เต่า  หมิง เทียน หนี เห่า

含着泪微笑 越美好 越害怕得到
hán zhe lèi wēi xiào  yuè měi hǎo  yuè hài pà dé dào
หาน เจอะ เล้ย เวย เสี้ยว  เยว่ เหมย เห่า  เยว่ ไห้ พ่า เต๋อ เต้า

王源 : 每一次哭 又笑着奔跑
WángYuán : měi yī cì kū  yòu xiào zhe bēn pǎo
Roy : เหม่ย อี๋ ชื่อ คู  โย่ว เสี้ยว เจอะ เปิน เผ่า

一边失去 一边在寻找 明天你好 声音多渺小
yī biān shī qù  yī biān zài xún zhǎo  míng tiān nǐ hǎo  shēng yīn duō miǎo xiǎo
อี้ เปียน ซือ ชวี่  อี้ เปียน ไจ้ สวิน เจ่า  หมิง เทียน หนี เห่า  เซิง ยิน ตัว เหมียว เสี่ยว

合 : 却提醒我
All : què tí xǐng wǒ 
ร้องรวม : เชว่ ถี สิง หว่อ 

OH~

长大以后 我只能奔跑
WángJùnKǎi : zhǎng dà yǐ hòu  wǒ zhǐ néng bēn pǎo
Karry : จ่าง ต้า อี่ โฮ่ว  หวอ จื่อ เหนิง เปิน เผ่า

我多害怕 黑暗中跌倒 明天你好
wǒ duō hài pà  hēi àn zhōng diē dǎo  míng tiān nǐ hǎo 
หว่อ ตัว ไห้ พ่า  เฮย อั้น จง เตีย เต่า  หมิง เทียน หนี เห่า

含着泪微笑 越美好 越害怕得到
hán zhe lèi wēi xiào  yuè měi hǎo  yuè hài pà dé dào
หาน เจอะ เล้ย เวย เสี้ยว  เยว่ เหมย เห่า  เยว่ ไห้ พ่า เต๋อ เต้า

每一次哭 又笑着奔跑
měi yī cì kū  yòu xiào zhe bēn pǎo
เหม่ย อี๋ ชื่อ คู  โย่ว เสี้ยว เจอะ เปิน เผ่า

一边失去 一边在寻找 明天你好 声音多渺小
yī biān shī qù  yī biān zài xún zhǎo  míng tiān nǐ hǎo  shēng yīn duō miǎo xiǎo
อี้ เปียน ซือ ชวี่  อี้ เปียน ไจ้ สวิน เจ่า  หมิง เทียน หนี เห่า  เซิง ยิน ตัว เหมียว เสี่ยว

却提醒我 勇敢是什么
què tí xǐng wǒ  yǒng gǎn shì shén me
เชว่ ถี สิง หว่อ  หยง ก่าน ซื่อ เสิน เมอะ

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...