วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

Cang Sang De Lang Man(Du Chang Ban) (沧桑的浪漫(独唱版)) Changing Romance(Solo Version) - Li Sheng (Lyrics)

เพลง Cāng Sāng De Làng Màn(Dú Chàng Bǎn(沧桑的浪漫(独唱版)) Changing Romance(Solo Version)
ศิลปิน Lǐ Shèng (李晟) Li Sheng
อัลบั้ม Ō Mǎi Gà (买尬OMG (Oh My God)
สังกัด Rock Records Taipei
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง望着你悠悠的眼眸 看透了你的寂寞
wàng zhe nǐ yōu yōu de yǎn móu  kàn tòu le nǐ de jì mò
ว่าง เจอะ หนี่ โยว โยว เตอะ เหยี่ยน โหมว  คั่น โท่ว เลอะ หนี่ เตอะ จี้ มั่ว       

没有言语没有捉摸 只剩眼泪和沉默
méi yǒu yán yǔ méi yǒu zhuō mō  zhǐ shèng yǎn lèi hé chén mò
เหมย โหย่ว เหยียน อวิ่ เหมย โหย่ว จัว มัว  จื่อ เซิ่ง เหยี่ยน เล้ย เหอ เฉิน มั่ว

*想着你默默地唤你 以为潇洒就可以
xiǎng zhe nǐ mò mò de huàn nǐ  yǐ wéi xiāo sǎ jiù kě yǐ
เสี่ยง เจอะ หนี่ มั่ว มั่ว เตอะ ฮ่วน หนี่  อี่ เหวย เซียว ส่า จิ้ว เขอ อี่

点点滴滴都是回忆 挥挥衣袖怎么容易
diǎn diǎn dī dī dōu shì huí yì  huī huī yī xiù zěn me róng yì
เตี๋ยน เตี่ยน ตี ตี โตว ซื่อ หุย อี้  ฮุย ฮุย อี ซิ่ว เจิ่น เมอะ หรง อี้

空气凝结在你的距离 转身留下漂泊的背影
kōng qì níng jié zài nǐ de jù lí  zhuǎn shēn liú xià piāo bó de bèi yǐng
คง ชี่ หนิง เจี๋ย ไจ้ หนี่ เตอะ จวี้ หลี  จ่วน เซิน หลิว เซี่ย เพียว ปั๋ว เตอะ เป้ย หยิ่ง

苍茫的天空苍茫的你 何时才能终结这分离
cāng máng de tiān kōng cāng máng de nǐ  hé shí cái néng zhōng jié zhè fēn lí
ชาง หมาง เตอะ เทียน คง ชาง หมาง เตอะ หนี่  เหอ สือ ไฉ เหนิง จง เจี๋ย เจ้อ เฟิน หลี

**风雨里细诉海枯石烂 花开花落都震动心弦
fēng yǔ lǐ xì su hǎi kū shí làn  huā kāi huā luò dōu zhèn dòng xīn xián
เฟิง อวิ๋ หลี่ ซี่ สุ ไห่ คู สือ ล่าน  ฮวา ไค ฮวา ลั่ว โตว เจิ้น ต้ง ซิน เสียน

怎能忘记那句句誓言 怎能忘记那山前水畔
zěn néng wàng jì nà jù jù shì yán  zěn néng wàng jì nà shān qián shuǐ pàn
เจิ่น เหนิง ว่าง จี้ น่า จวี้ จวี้ ซื่อ เหยียน  เจิ่น เหนิง ว่าง จี้ น่า ซาน เฉียน สุ่ย พ่าน

蓦然回首 天涯望断 你是我最沧桑的浪漫
mò rán huí shǒu  tiān yá wàng duàn  nǐ shì wǒ zuì cāng sāng de làng màn
มั่ว หยาน หุย โส่ว  เทียน หยา ว่าง ต้วน  หนี่ ซื่อ หว่อ จุ้ย ชาง ซาง เตอะ ล่าง ม่าน

ซ้ำ*

笑容泪痕连成了波影 喜羞拥抱化成了风雨
xiào róng lèi hén lián chéngle bō yǐng  xǐ xiū yōng bào huà chéng le fēng yǔ 
เสี้ยว หรง เล้ย เหิน เหลียน เฉิง เลอะ ปัว หยิ่ง  สี่ ซิว ยง เป้า ฮว่า เฉิง เลอะ เฟิง อวิ่

美丽的天空美丽的你 非要在我眼前和心底
měi lì de tiān kōng měi lì de nǐ  fēi yào zài wǒ yǎn qián hé xīn dǐ
เหม่ย ลี่ เตอะ เทียน คง เหม่ย ลี่ เตอะ หนี่  เฟย เหย้า ไจ้ หวอ เหยี่ยน เฉียน เหอ ซิน ตี่

ซ้ำ **, **

LA LA LA~~~ LA LA LA~~~ LA LA LA~~~

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...