วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558

Ai Yo Wei Ya (唉唷喂呀) Ai Yo Wei Ya - Zhang Zhen Yue (Lyrics)

เพลง Āi Yō Wèi Yā (唷喂呀) Ai Yo Wei Ya
ศิลปิน Zhāng Zhèn Yuè (张震岳) A-Yue
อัลบั้ม Wǒ Shì Hǎi Yǎ Gǔ Mù (我是海雅谷慕) Ayal Komod Belief
สังกัด ROCK RECORDS
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง

*夜长梦多 男人的心谁能懂
yè cháng mèng duō  nán rén de xīn shuí néng dǒng
เย้ ฉาง เมิ่ง ตัว  หนาน เหริน เตอะ ซิน สุย เหนิง ต่ง

尤其午夜时分 吧台上一杯杯烈酒
yóu qí wǔ yè shí fēn  bā tái shàng yī bēi bēi liè jiǔ
โหยว ฉี อู่ เย้ สือ เฟิน  ปา ไถ ซ่าง อี้ เปย เปย เลี้ย จิ่ว

Woo Woo Woo Woo

她总是说有空再联络 我爱的人不爱我
tā zǒng shì shuō yǒu kòng zài lián luò  wǒ ài de rén bù ài wǒ
ทา จ่ง ซื่อ ซัว โหย่ว ค่ง ไจ้ เหลียน ลั่ว  หว่อ อ้าย เตอะ เหริน ปู๋ อ้าย หว่อ

今天开会开到想溜走 阳明山晃晃也不错
jīn tiān kāi huì kāi dào xiǎng liū zǒu  YángMíng shān huàng huàng yě bù cuò
จิน เทียน ไค ฮุ่ย ไค เต้า เสี่ยง ลิว โจ่ว  หยางหมิง ซาน ห้วง ห้วง เย่ ปู๋ ชั่ว

遇到房东我也想溜走 公车总是不等我
yù dào fáng dōng wǒ yě xiǎng liū zǒu  gōng chē zǒng shì bù děng wǒ
อวิ้ เต้า ฝัง ตง หวอ เย๋ เสี่ยง ลิว โจ่ว  กง เชอ จ่ง ซื่อ ปู้ เติ๋ง หว่อ

我还能追到什么
wǒ hái néng zhuī dào shén me
หว่อ ไห เหนิง จุย เต้า เสิน เมอะ

**我唉~ 唉唷喂呀 追不到我的梦
wǒ āi~ āi yō wèi yā  zhuī bù dào wǒ de mèng 
หว่อ อายอาย โย เว่ย ยา  จุย ปู๋ เต้า หว่อ เตอะ เมิ่ง

我唉~ 唉唷喂呀 谁是我的老婆
wǒ āi~ āi yō wèi yā  shuí shì wǒ de lǎo po
หว่อ อายอาย โย เว่ย ยา  สุย ซื่อ หว่อ เตอะ เหล่า ผัว

当一个男子汉必须承受
dāng yī gè nán zǐ hàn bì xū chéng shòu 
ตัง อี๋ เก้อ หนาน จื่อ ฮั่น ปี้ ซวี เฉิง โซ่ว

过多的失败和些许寂寞
guò duō de shī bài hé xiē xǔ jì mò
กั้ว ตัว เตอะ ซือ ป้าย เหอ เซีย สวี่ จี้ มั่ว

***我唉~ 牢骚话也是很多
wǒ āi~ láo sāo huà yě shì hěn duō
หว่อ อาย~ เหลา เซา ฮว่า เย่ ซื่อ เหิ่น ตัว

ซ้ำ *, **

我唉~ 我唉~ 唉唷喂呀 追不到我的梦 我唉~
wǒ āi~ wǒ āi~ āi yō wèi yā  zhuī bù dào wǒ de mèng  wǒ āi~
หว่อ อาย~ หว่อ อายอาย โย เว่ย ยา  จุย ปู๋ เต้า หว่อ เตอะ เมิ่ง  หว่อ อาย~

ซ้ำ **, ***

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...