วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558

A-Oh! - Super Junior-M (Lyrics)

เพลง A-Oh!
ศิลปิน Super Junior-M (슈퍼주니어-M) SJ-M (Mandarin) [Lǐ Shèng Mǐn (李晟敏) Lee Sung-Min, Lǐ Yín Hè (李银赫) Lee Eun-Hyuk, Lǐ Dōng Hǎi (李东海) Lee Dong-Hae, Cuī Shǐ Yuán (崔始源) Choi Si-Won, Jīn Lì Xù (金厉旭) Kim Ryeo-Wook, Cáo Guī Xián (曺圭贤) Cho Kyu-Hyun, Liú Xiàn Huá (刘宪华) Henry, Zhōu Mì (周觅) Zhou Mi]
อัลบั้ม Break Down (The Second Album)
สังกัด S.M.Entertainment
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง黑暗中你只看到那一片黑
hēi àn zhōng nǐ zhǐ kàn dào nà yī piàn hēi 
เฮย อั้น จง หนี จื่อ คั่น เต้า น่า อี๋ เพี่ยน เฮย

总是忘了我们还有勇气跟随
zǒng shì wàng le wǒ men hái yǒu yǒng qì gēn suí
จ่ง ซื่อ ว่าง เลอะ หว่อ เมิน ไห โหยว หย่ง ชี่ เกิน สุย

你沉睡的大脑 醒醒 没什么值得失望
nǐ chén shuì de dà nǎo  xǐng xǐng  méi shén me zhí dé shī wàng
หนี่ เฉิน ซุ่ย เตอะ ต้า เหน่า  สิง สิ่ง  เหมย เสิน เมอะ จื๋อ เต๋อ ซือ ว่าง

Oh Oh Oh Woo Oh

看萤光色的瞳孔 无尽延伸的万花筒
kàn yíng guāng sè de tóng kǒng  wú jìn yán shēn de wàn huā tǒng 
คั่น หยิง กวง เซ้อ เตอะ ถง ข่ง  อู๋ จิ้น เหยียน เสิน เตอะ ว่าน ฮวา ถ่ง

精彩 Oh 快跟上来
jīng cǎi Oh  kuài gēn shàng lái
จิง ไฉ่ โอ้  ไคว่ เกิน ซ่าง ไหล

Oh O

你就会发现不一样 世界真的很疯狂
nǐ jiù huì fā xiàn bù yī yàng  shì jiè zhēn de hěn fēng kuáng 
หนี่ จิ้ว ฮุ่ย ฟา เซี่ยน ปู้ อี๋ ย่าง  ซื่อ เจี้ย เจิน เตอะ เหิ่น เฟิง ขวง

你就看到太阳
nǐ jiù kàn dào tài yáng
หนี่ จิ้ว คั่น เต้า ไท่ หยาง

*青春在狂飙 也在跳跃
qīng chūn zài kuáng biāo  yě zài tiào yuè
ชิง ชุน ไจ้ ขวง เปียว  เย่ ไจ้ เที่ยว เยว่

So Let's Go  Oh Woo Woo Oh Oh Oh Woo Woo

梦想在燃烧 用力发飙
mèng xiǎng zài rán shāo  yòng lì fā biāo
เมิ่ง เสี่ยง ไจ้ หยาน เซา  ย่ง ลี่ ฟา เปียว

So Let's Go  Oh Woo Woo Oh Oh Oh Woo Woo

就给心一点自信 每个人为你倾倒
jiù gěi xīn yī diǎn zì xìn  měi gè rén wèi nǐ qīng dǎo
จิ้ว เก่ย ซิน อี้ เตี่ยน จื้อ ซิ่น  เหม่ย เก้อ เหริน เว่ย หนี่ ชิง เต่า

Oh Woo Woo Oh Oh Oh Woo Woo

生活像风暴 越卷越高
shēng huó xiàng fēng bào  yuè juǎn yuè gāo
เซิง หัว เซี่ยง เฟิง เป้า  เยว่ เจวี่ยน เยว่ เกา

So Let's Go  Oh Woo Woo Oh Oh Oh Woo Woo

或许你缺少些直觉 忘了很勇敢的人绝不妥协
huò xǔ nǐ quē shǎo xiē zhí jué  wàng le hěn yǒng gǎn de rén jué bù tuǒ xié
ฮั่ว สวี หนี่ เชว เส่า เซีย จื๋อ เจว๋   ว่าง เลอะ เหิน หยง ก่าน เตอะ เหริน เจว๋ ปู้ ถั่ว เสีย

快放开你旧的观念 迎接美好的明天
kuài fàng kāi nǐ jiù de guān niàn  yíng jiē měi hǎo de míng tiān
ไคว่ ฟ่าง ไค หนี่ จิ้ว เตอะ กวน เนี่ยน  หยิง เจีย เหมย เห่า เตอะ หมิง เทียน

Woo Oh Oh Oh Woo Oh

看萤光色的瞳孔 所有一切都会不同
kàn yíng guāng sè de tóng kǒng  suǒ yǒu yī qiè dōu huì bù tóng 
คั่น หยิง กวง เซ้อ เตอะ ถง ข่ง  สัว โหย่ว อี๋ เชี้ย โตว ฮุ่ย ปู้ ถง

明白 Oh 别再等待
míng bái Oh  bié zài děng dài
หมิง ไป๋ โอ้  เปี๋ย ไจ้ เติ่ง ไต้

Oh O

那过去都该被换掉 从零开始去制造
nà guò qù dōu gāi bèi huàn diào  cóng líng kāi shǐ qù zhì zào 
น่า กั้ว ชวี่ โตว ไก เป้ย ฮ่วน เตี้ยว  ฉง หลิง ไค สื่อ ชวี่ จื้อ เจ้า

你早该去改造
nǐ zǎo gāi qù gǎi zào
หนี เจ่า ไก ชวี่ ไก่ เจ้า

ซ้ำ *

不被谁困扰着你 你就成为主角 一起
bù bèi shuí kùn rǎo zhe nǐ  nǐ jiù chéng wéi zhǔ jiǎo  yī qǐ
ปู๋ เป้ย สุย คุ่น เหร่า เจอะ หนี่  หนี่ จิ้ว เฉิง เหวย จู๋ เจี่ยว  อี้ ฉี่

A-Oh Oh Oh A- Oh Oh Oh

要像星星一样闪耀 就开始做到最好 相信最好
yào xiàng xīng xīng yī yàng shǎn yào  jiù kāi shǐ zuò dào zuì hǎo  xiāng xìn zuì hǎo
เหย้า เซี่ยง ซิง ซิง อี๋ ย่าง ส่าน เหย้า  จิ้ว ไค สื่อ จั้ว เต้า จุ้ย เห่า  เซียง ซิ่น จุ้ย เห่า

一起
yī qǐ
อี้ ฉี่

A- Oh Oh Oh

一起
yī qǐ
อี้ ฉี่

A- Oh Oh Oh

一起
yī qǐ
อี้ ฉี่

A- Oh Oh Oh

一起
yī qǐ
อี้ ฉี่

A- Oh Oh Oh

ซ้ำ *

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...