วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

Wang Le Zen Me Kuai Le (忘了怎么快乐) Forgotten Happiness - Alien Huang (Lyrics)

เพลง Wàng Le Zěn Me Kuài Lè (忘了怎么快乐) Forgotten Happiness
ศิลปิน Huáng Hóng Shēng (鸿升) Alien Huang, Xiǎo Guǐ (小鬼)
อัลบั้ม Chāo Yǒu Gǎ(超有感) Make Sense
สังกัด ROCK RECORDS
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง寂寞的引擎声 开进温暖家门
jì mò de yǐn qíng shēng  kāi jìn wēn nuǎn jiā mén 
จี้ มั่ว เตอะ หยิ่น ฉิง เซิง  ไค จิ้น เวิน หน่วน เจีย เหมิน

什么才是幸福的人生
shén me cái shì xìng fú de rén shēng
เสิน เมอะ ไฉ ซื่อ ซิ่ง ฝู เตอะ เหริน เซิง

用力破茧重生 无力回顾过程
yòng lì pò jiǎn chóng shēng  wú lì huí gù guò chéng 
ย่ง ลี่ พั้ว เจี่ยน ฉง เซิง  อู๋ ลี่ หุย กู้ กั้ว เฉิง

只剩骄傲努力陪我撑
zhǐ shèng jiāo ào nǔ lì péi wǒ chēng
จื่อ เซิ่ง เจียว เอ้า หนู่ ลี่ เผย หว่อ เชิง

*也许是重任 追着我放弃活着
yě xǔ shì zhòng rèn  zhuī zhe wǒ fàng qì huó zhe
เย๋ สวี่ ซื่อ จ้ง เริ่น  จุย เจอะ หว่อ ฟ่าง ชี่ หัว เจอะ

我到底干什么 自由从不留给低头的人
wǒ dào dǐ gàn shén me  zì yóu cóng bù liú gěi dī tóu de rén
หว่อ เต้า ตี่ กั้น เสิน เมอะ  จื้อ โหยว ฉง ปู้ หลิว เก่ย ตี โถว เตอะ เหริน

**我们都忘了怎么快乐 拼了命的拉扯
wǒ men dōu wàng le zěn me kuài lè  pīn le mìng de lā chě 
หว่อ เมิน โตว ว่าง เลอะ เจิ่น เมอะ ไคว่ เล่อ  พิน เลอะ มิ่ง เตอะ ลา เฉ่อ

自己的人生 (Woo~)
zì jǐ de rén shēng  (Woo~)
จื้อ จี่ เตอะ เหริน เซิง  (โว้~)

你若太认真 这场比赛就输了
nǐ ruò tài rèn zhēn  zhè chǎng bǐ sài jiù shū le 
หนี่ รั่ว ไท่ เริ่น เจิน  เจ้อ ฉาง ปี่ ไซ่ จิ้ว ซู เลอะ

因为生命不过就短短几十年的旅程
yīn wèi shēng mìng bù guò jiù duǎn duǎn jǐ shí nián de lǚ chéng
ยิน เว่ย เซิง มิ่ง ปู๋ กั้ว จิ้ว ต๋วน ต่วน จี่ สือ เหนียน เตอะ ลวี่ เฉิง

***我们都忘了怎么快乐 用力的去爱人
wǒ men dōu wàng le zěn me kuài lè  yòng lì de qù ài rén 
หว่อ เมิน โตว ว่าง เลอะ เจิ่น เมอะ ไคว่ เล่อ  ย่ง ลี่ เตอะ ชวี่ อ้าย เหริน

让自己完整
ràng zì jǐ wán zhěng
ร่าง จื้อ จี่ หวาน เจิ่ง

就别太残忍 让自己的心受困
jiù bié tài cán rěn  ràng zì jǐ de xīn shòu kùn 
จิ้ว เปี๋ย ไท่ ฉาน เหริ่น  ร่าง จื้อ จี่ เตอะ ซิน โซ่ว คุ่น

困在一个寂寞的 比孤单还孤单(灵魂)
kùn zài yī gè jì mò de  bǐ gū dān hái gū dān (líng hún)
คุ่น ไจ้ อี๋ เก้อ จี้ มั่ว เตอะ  ปี่ กู ตัน ไห กู ตัน (หลิง หุน)

暧昧的夜惊魂 救赎了一个人
ài mèi de yè jīng hún  jiù shú le yī gè rén 
อ้าย เม่ย เตอะ เย้ จิง หุน  จิ้ว สู เลอะ อี๋ เก้อ เหริน

可进可退可爱的气氛
kě jìn kě tuì kě ài de qì fēn
เข่อ จิ้น เข่อ ทุ่ย เข่อ อ้าย เตอะ ชี่ เฟิน

ซ้ำ *, ***

再也不是一个人 挥霍生命太愚蠢
zài yě bù shì yī gè rén  huī huò shēng mìng tài yú chǔn 
ไจ้ เย่ ปู๋ ซื่อ อี๋ เก้อ เหริน  ฮุย ฮั่ว เซิง มิ่ง ไท่ อวิ๋ ฉุ่น

给我一万种可能 Woo~
gěi wǒ yī wàn zhǒng kě néng  Woo~
เก๋ย หว่อ อี๋ ว่าน จ๋ง เข่อ เหนิง  โว้~

于是不得不承认 快乐不是自己上门 Woo Woo~
yú shì bù dé bù chéng rèn  kuài lè bù shì zì jǐ shàng mén Woo Woo~ 
อวิ๋ ซื่อ ปู้ เต๋อ ปู้ เฉิง เริ่น  ไคว่ เล่อ ปู๋ ซื่อ จื้อ จี่ ซ่าง เหมิน โว้ โว~

你给的
nǐ gěi de
หนี เก่ย เตอะ

ซ้ำ **, ***

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...