วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

Ti Wo Zhao Gu Ta (替我照顾她) Love Odyssey - Hu Xia (Lyrics)

เพลง Tì Wǒ Zhào Gù Tā (替我照顾她) Love Odyssey
ศิลปิน Hú Xià (胡夏) Hu Xia
อัลบั้ม Tì Wǒ Zhào Gù Tā (替我照顾她) Love Odyssey
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง我知道你的嘴角笑起来 并不快乐
wǒ zhī dào nǐ de zuǐ jiǎo xiào qǐ lái  bìng bù kuài lè
หว่อ จือ เต้า หนี่ เตอะ จุ๋ย เจี่ยว เสี้ยว ฉี่ ไหล  ปิ้ง ปู๋ ไคว่ เล่อ

也知道你是一个负责任 的滥好人
yě zhī dào nǐ shì yī gè fù zé rèn  de làn hǎo rén
เย่ จือ เต้า หนี่ ซื่อ อี๋ เก้อ ฟู่ เจ๋อ เริ่น  เตอะล่าน เห่า เหริน

但心是肉做的 我又怎么舍得
dàn xīn shì ròu zuò de  wǒ yòu zěn me shě de 
ตั้น ซิน ซื่อ โร่ว จั้ว เตอะ  หว่อ โย่ว เจิ่น เมอะ เส่อ เตอะ

看你哭到都累了 还倔强撑着
kàn nǐ kū dào dōu lèi le  hái jué jiàng chēng zhe
คั่น หนี่ คู เต้า โตว เล้ย เลอะ  ไห เจว๋ เจี้ยง เชิง เจอะ

*我知道维系一段感情是 不容易的
wǒ zhī dào wéi xì yī duàn gǎn qíng shì  bù róng yì de
หว่อ จือ เต้า เหวย ซี่ อี๋ ต้วน ก่าน ฉิง ซื่อ  ปู้ หรง อี้ เตอะ

也知道缘份早就注定了 你的人生
yě zhī dào yuán fèn zǎo jiù zhù dìng le  nǐ de rén shēng
เย่ จือ เต้า หยวน เฟิ่น เจ่า จิ้ว จู้ ติ้ง เลอะ  หนี่ เตอะ เหริน เซิง

这些年自负了 终究会明白的
zhè xiē nián zì fù le  zhōng jiū huì míng bái de 
เจ้อ เซีย เหนียน จื้อ ฟู่ เลอะ  จง จิว ฮุ่ย หมิง ไป๋ เตอะ

学会放开了手 才是懂爱的人
xué huì fàng kāi le shǒu  cái shì dǒng ài de rén
เสว๋ ฮุ่ย ฟ่าง ไค เลอะ โส่ว  ไฉ ซื่อ ต่ง อ้าย เตอะ เหริน

**就替我照顾她 你能给她我给不了她的翅膀
jiù tì wǒ zhào gù tā  nǐ néng gěi tā wǒ gěi bù liǎo tā de chì bǎng
จิ้ว ที่ หว่อ เจ้า กู้ ทา  หนี่ เหนิง เก่ย ทา หวอ เก่ย ปู้ เหลี่ยว ทา เตอะ ชื่อ ป่าง

今后的幸福就是属于你们俩
jīn hòu de xìng fú jiù shì shǔ yú nǐ men liǎ 
จิน โฮ่ว เตอะ ซิ่ง ฝู จิ้ว ซื่อ สู่ อวิ๋ หนี่ เมิน เหลี่ย

别牵挂别让泪落下
bié qiān guà bié ràng lèi luò xià
เปี๋ย เชียน กว้า เปี๋ย ร่าง เล้ย ลั่ว เซี่ย

就替我爱着她 我可以假装自己其实很大方
jiù tì wǒ ài zhe tā  wǒ kě yǐ jiǎ zhuāng zì jǐ qí shí hěn dà fāng
จิ้ว ที่ หว่อ อ้าย เจอะ ทา  หวอ เขอ อี่ เจี่ย จวง จื้อ จี่ ฉี สือ เหิ่น ต้า ฟัง

成全自己最深爱的人不害怕
chéng quán zì jǐ zuì shēn ài de rén bù hài pà 
เฉิง เฉวียน จื้อ จี่ จุ้ย เซิน อ้าย เตอะ เหริน ปู๋ ไห้ พ่า

只是受了一点伤 流点泪才会长大
zhǐ shì shòu le yī diǎn shāng  liú diǎn lèi cái huì zhǎng dà
จื่อ ซื่อ โซ่ว เลอะ อี้ เตี่ยน ซาง  หลิว เตี่ยน เล้ย ไฉ ฮุ่ย จ่าง ต้า

ซ้ำ *, **

你的眼泪 留给我收藏 那些心碎 别白白浪费
nǐ de yǎn lèi  liú gěi wǒ shōu cáng  nà xiē xīn suì  bié bái bái làng fèi
หนี่ เตอะ เหยี่ยน เล้ย  หลิว เก๋ย หว่อ โซว ฉาง  น่า เซีย ซิน ซุ่ย  เปี๋ย ไป๋ ไป๋ ล่าง เฟ่ย

人不都是边爱边学求一个无悔
rén bù dōu shì biān ài biān xué qiú yī gè wú huǐ
เหริน ปู้ โตว ซื่อ เปียน อ้าย เปียน เสว๋ ฉิว อี๋ เก้อ อู๋ หุ่ย

ซ้ำ**

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...