วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

Tao Tuo (逃脱) EXODUS - EXO (Lyrics)

เพลง Táo Tuō (逃脱) EXODUS
ศิลปิน EXO [01. Jīn Mín Shuò (金珉) Xiu Min, 
02. 
Jīn Jùn Miǎ(金俊勉) Su Ho,  
03. Zhāng Yì Xìng (张艺兴) LAY, 

04. Biān Bó Xián (边伯贤) Baek Hyun, 
05. Jīn Zhōng Dà (钟大) Chen, 
06. Piáo Càn Liè (灿烈) Chan Yeol, 
07. Dū Jǐng Xiù (都暻秀) D.O., 
08. Huáng Zǐ Tāo (黄子) TAO, 
09. Jīn Zhōng Rén (钟仁) KAI, 
10. Wú Shì Xūn (吴世) Se Hun]
อัลบั้ม EXODUS (Chinese Version)
สังกัด S.M. Entertainment
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลงYeah babe OH OH My queen

控制着我脑海
kòng zhì zhe wǒ nǎo hǎi
ค่ง จื้อ เจอะ หวอ เหนา ไห่

OH yeah Stand up!

请别走 你答案还是 NO
qǐng bié zǒu  nǐ dá àn hái shì NO 
ฉิ่ง เปี๋ย โจ่ว  หนี่ ต๋า อั้น ไห ซื่อ โน

我的心被打碎 半空中闪着 闪着光
wǒ de xīn bèi dǎ suì  bàn kōng zhōng shǎn zhe  shǎn zhe guāng
หว่อ เตอะ ซิน เป้ย ต่า ซุ่ย  ปั้น คง จง ส่าน เจอะ  ส่าน เจอะ กวง

为你着了魔 四面楚歌没出口
wèi nǐ zháo le mó  sì miàn chǔ gē méi chū kǒu
เว่ย หนี่ เจ๋า เลอะ หมัว  ซื่อ เมี่ยน ฉู่ เกอ เหมย ชู โข่ว

绕一圈回原地 受困在爱的迷宫
rào yī quān huí yuán dì  shòu kùn zài ài de mí gōng
เร่า อี้ เชวียน หุย หยวน ตี้  โซ่ว คุ่น ไจ้ อ้าย เตอะ หมี กง

你的美太耀眼 灿烂到太阳都快看不见
nǐ de měi tài yào yǎn  càn làn dào tài yáng dōu kuài kàn bù jiàn
หนี่ เตอะ เหม่ย ไท่ เหย้า เหยี่ยน  ช่าน ล่าน เต้า ไท่ หยาง โตว ไคว่ คั่น ปู๋ เจี้ยน

一瞬间 蒙住了我的双眼
yī shùn jiān  méng zhù le wǒ de shuāng yǎn
อี๋ ซุ่น เจียน  เหมิง จู้ เลอะ หว่อ เตอะ ซวง เหยี่ยน

连眼前的烈火 都会被你遮蔽的瞳孔
lián yǎn qián de liè huǒ  dōu huì bèi nǐ zhē bì de tóng kǒng 
เหลียน เหยี่ยน เฉียน เตอะ เลี่ย หั่ว  โตว ฮุ่ย เป้ย หนี่ เจอ ปี้ เตอะ ถง ข่ง

燃烧我所有感受
rán shāo wǒ suǒ yǒu gǎn shòu
หยาน เซา หว่อ สัว โหยว ก่าน โซ่ว

*你像一场梦 最残忍的Queen
nǐ xiàng yī cháng mèng  zuì cán rěn de Queen 
หนี่ เซี่ยง อี้ ฉาง เมิ่ง  จุ้ย ฉาน เหริ่น เตอะ ควีน

隐藏刺的美丽 让我太着迷
yǐn cáng cì de měi lì  ràng wǒ tài zháo mí
หยิ่น ฉาง ชื่อ เตอะ เหม่ย ลี่  ร่าง หว่อ ไท่ เจ๋า หมี

Dangerous Dangerous  She's so dangerous

盛开的孤单 蔓延在梦境
shèng kāi de gū dān  màn yán zài mèng jìng 
เซิ่ง ไค เตอะ กู ตัน  ม่าน เหยียน ไจ้ เมิ่ง จิ้ง

我用力折断它 另一方向逃离
wǒ yòng lì zhé duàn tā  lìng yī fāng xiàng táo lí
หว่อ ย่ง ลี่ เจ๋อ ต้วน ทา  ลิ่ง อี้ ฟัง เซี่ยง เถา หลี

Exodus Exodus  It's my Exodus 

Stand back!

我嘶吼 心中的
wǒ sī hǒu  xīn zhōng de
หว่อ ซือ โห่ว  ซิน จง เตอะ

Domino

为你倒下你却 连一眼都没 都没眨
wèi nǐ dǎo xià nǐ què  lián yī yǎn dōu méi  dōu méi zhǎ 
เว่ย หนี เต่า เซี่ย หนี่ เชว่  เหลียน อี้ เหยี่ยน โตว เหมย  โตว เหมย จ่า

早回不了头 做什么都没有用
zǎo huí bù liǎo tóu  zuò shén me dōu méi yǒu yòng
เจ่า หุย ปู้ เหลี่ยว โถว  จั้ว เสิน เมอะ โตว เหมย โหย่ว ย่ง

我沉重的叹息 全身都没力气
wǒ chén zhòng de tàn xī  quán shēn dōu méi lì qì
หว่อ เฉิน จ้ง เตอะ ท่าน ซี  เฉวียน เซิน โตว เหมย ลี่ ชี่

Girl

在脑海你是 Shock 你的话回音充满我世界 听不见
zài nǎo hǎi nǐ shì Shock  nǐ de huà huí yīn chōng mǎn wǒ shì jiè  tīng bù jiàn
ไจ้ เหนา ไห หนี่ ซื่อ ช็อก  หนี่ เตอะ ฮว่า หุย ยิน ชง หมาน หว่อ ซื่อ เจี้ย  ทิง ปู๋ เจี้ยน

除了你的所有声音 随他们怎么说
chú le nǐ de suǒ yǒu shēng yīn  suí tā men zěn me shuō
ฉู เลอะ หนี่ เตอะ สัว โหย่ว เซิง ยิน  สุย ทา เมิน เจิ่น เมอะ ซัว

全都进不了我的耳朵 我只想专心想你
quán dōu jìn bù liǎo wǒ de ěr duo  wǒ zhǐ xiǎng zhuān xīn xiǎng nǐ
เฉวียน โตว จิ้น ปู้ เหลียว หว่อ เตอะ เอ่อ ตัว  หวอ จื๋อ เสี่ยง จวน ซิน เสียง หนี่

ซ้ำ *

你的心像 透明的城墙
nǐ de xīn xiàng  tòu míng de chéng qiáng 
หนี่ เตอะ ซิน เซี่ยง  โท่ว หมิง เตอะ เฉิง เฉียง

我是唯一的囚犯 牺牲自由交换爱
wǒ shì wéi yī de qiú fàn  xī shēng zì yóu jiāo huàn ài
หว่อ ซื่อ เหวย อี เตอะ ฉิว ฟ่าน  ซี เซิง จื้อ โหยว เจียว ฮ่วน อ้าย

我为你而疯狂 不愿再说谎
wǒ wèi nǐ ér fēng kuáng  bù yuàn zài shuō huǎng 
หว่อ เว่ย หนี่ เอ๋อ เฟิง ขวง  ปู๋ ย่วน ไจ้ ซัว ห่วง

为你而心动 为你心痛
wèi nǐ ér xīn dòng  wèi nǐ xīn tòng
เว่ย หนี่ เอ๋อ ซิน ต้ง  เว่ย หนี่ ซิน ท่ง

She's dangerously hot

我在你怀里是懦弱的 King
wǒ zài nǐ huái lǐ shì nuò ruò de King 
หว่อ ไจ้ หนี่ ไหว หลี่ ซื่อ นั่ว รั่ว เตอะ คิง

我就抛弃所有为了拥有你
wǒ jiù pāo qì suǒ yǒu wèi le yōng yǒu nǐ
หว่อ จิ้ว เพา ชี่ สัว โหย่ว เว่ย เลอะ ยง โหยว หนี่

Dangerous Dangerous  She's so dangerous

从你的怀里 找逃脱路径
cóng nǐ de huái lǐ  zhǎo táo tuō lù jìng 
ฉง หนี่ เตอะ ไหว หลี่  เจ่า เถา ทัว ลู่ จิ้ง

奔向出口的光 远离你的甜蜜
bēn xiàng chū kǒu de guāng  yuǎn lí nǐ de tián mì
เปิน เซี่ยง ชู โข่ว เตอะ กวง  หย่วน หลี หนี่ เตอะ เถียน มี่

Exodus Exodus  It's my Exodus Exodus Exodus

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
 
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...