วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

Shui Yi Party (睡衣Party) Pajamas Party - Jia Jia (Lyrics)

เพลง Shuì Yī Party (睡衣Party) Pajamas Party
ศิลปิน Jǐ Jiā Yíng (纪家盈Jiā Jiā (家家)
อัลบั้ม Wèi Nǐ De Jì Mò Chàng Gē (为你的寂寞唱歌) Alone The Way
สังกัด Bin Music Taipei
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง*来 睡衣Party爱自己 别等九点偶像剧
lái  shuì yī Party ài zì jǐ  bié děng jiǔ diǎn ǒu xiàng jù
ไหล  ซุ่ย อี พาร์ที อ้าย จื้อ จี่  เปี๋ย เติ่ง จิ๋ว เตี่ยน โอ่ว เซี่ยง จวี้

别等肯尼爱芭比 别唱伤心主题曲
bié děng KěnNí ài BāBǐ  bié chàng shāng xīn zhǔ tí qǔ 
เปี๋ย เติ่ง เขิ่นหนี อ้าย ปาปี่  เปี๋ย ช่าง ซาง ซิน จู่ ถี ฉวี่

睡衣Party KTV 天后逆袭我当Queen
shuì yī Party KTV  tiān hòu nì xí wǒ dāng Queen
ซุ่ย อี พาร์ที เคทีวี  เทียน โฮ่ว นี่ สี หว่อ ตัง ควีน

我们好好爱自己 高富帅懒得甩
wǒ men hǎo hǎo ài zì jǐ  gāo fù shuài lǎn de shuǎi
หว่อ เมิน เหา เห่า อ้าย จื้อ จี่  เกา ฟู่ ไซว่ หล่าน เตอะ ไสว่

有时爱只需要两个人点一包薯条
yǒu shí ài zhǐ xū yào liǎng gè rén diǎn yī bāo shǔ tiáo
โหย่ว สือ อ้าย จื่อ ซวี เหย้า เหลี่ยง เก้อ เหริน เตี่ยน อี้ เปา สู่ เถียว

只剩一点渣渣胡椒还会问我要不要
zhǐ shèng yī diǎn zhā zhā hú jiāo hái huì wèn wǒ yào bù yào 
จื่อ เซิ่ง อี้ เตี่ยน จา จา หู เจียว ไห ฮุ่ย เวิ่น หว่อ เหย้า ปู๋ เหย้า

我想 爱刚好就好
wǒ xiǎng  ài gāng hǎo jiù hǎo
หวอ เสี่ยง  อ้าย กัง เห่า จิ้ว เห่า

爱是听我唠叨听我牢骚还是笑笑
ài shì tīng wǒ láo dāo tīng wǒ láo sāo hái shì xiào xiào
อ้าย ซื่อ ทิง หว่อ เหลา เตา ทิง หว่อ เหลา เซา ไห ซื่อ เสี้ยว เสี้ยว

听到我重感冒第一时间为我泡伏冒
tīng dào wǒ zhòng gǎn mào dì yī shí jiān wèi wǒ pào fú mào 
ทิง เต้า หว่อ จ้ง ก่าน เม่า ตี้ อี สือ เจียน เว่ย หว่อ เพ่า ฝู เม่า

发烧 有人当棉袄
fā shāo  yǒu rén dāng mián ǎo
ฟา เซา  โหย่ว เหริน ตัง เหมียน เอ่า

OH~

ซ้ำ *

可能不会爱上你
kě néng bù huì ài shàng nǐ
เข่อ เหนิง ปู๋ ฮุ่ย อ้าย ซ่าง หนี่

**高富帅懒得甩 爱谁就爱 好自在
gāo fù shuài lǎn de shuǎi  ài shuí jiù ài  hǎo zì zài
เกา ฟู่ ไซว่ หล่าน เตอะ ไสว่  อ้าย สุย จิ้ว อ้าย  เห่า จื้อ ไจ้

Yeah yeah

不爱的就放开 三天三夜 自己                                                         
bù ài de jiù fàng kāi  sān tiān sān yè  zì jǐ
ปู๋ อ้าย เตอะ จิ้ว ฟ่าง ไค  ซาน เทียน ซาน เย้  จื้อ จี่

High  OH Woo~

有时爱是心血来潮星期天起一大早
yǒu shí ài shì xīn xuè lái cháo xīng qī tiān qǐ yī dà zǎo
โหย่ว สือ อ้าย ซื่อ ซิน เซว่ ไหล เฉา ซิง ชี เทียน ฉี่ อี๋ ต้า เจ่า

不管头发乱翘去买烧饼夹油条
bù guǎn tóu fa luàn qiào qù mǎi shāo bǐng jiā yóu tiáo 
ปู้ ก่วน โถว ฟะ ล่วน เชี้ยว ชวี่ ใหม่ เซา ปิ่ง เจีย โหยว เถียว

我想 爱老早配好好
wǒ xiǎng  ài lǎo zǎo pèi hǎo hǎo
หวอ เสี่ยง  อ้าย เหลา เจ่า เพ่ย เหา เห่า

老早不管你挤牙膏盖子从来不盖好
lǎo zǎo bù guǎn nǐ jǐ yá gāo gài zi cóng lái bù gài hǎo
เหลา เจ่า ปู้ ก่วน หนี จี่ หยา เกา ไก้ จึ ฉง ไหล ปู๋ ไก้ เห่า

老早不怕熄灯之前卸下睫毛膏
lǎo zǎo bù pà xī dēng zhī qián xiè xià jié máo gāo 
เหลา เจ่า ปู๋ พ่า ซี เติง จือ เฉียน เซี้ย เซี่ย เจี๋ย เหมา เกา

赖到 自然醒最好
lài dào  zì rán xǐng zuì hǎo
ไล่ เต้า  จื้อ หยาน สิ่ง จุ้ย เห่า

OH~

ซ้ำ *

我们好好爱自己
wǒ men hǎo hǎo ài zì jǐ 
หว่อ เมิน เหา เห่า อ้าย จื้อ จี่

ซ้ำ **

HEY~

什么人能让我们眼神一亮
shén me rén néng ràng wǒ men yǎn shén yī liàng
เสิน เมอะ เหริน เหนิง ร่าง หว่อ เมิน เหยี่ยน เสิน อี๋ เลี่ยง

什么神能给我们李大仁
shén me shén néng gěi wǒ men LǐDàRén 
เสิน เมอะ เสิน เหนิง เก๋ย หว่อ เมิน หลี่ต้าเหริน

爱丽丝梦游仙境 步步惊心
ÀiLìSī Mèng Yóu Xiān Jìng  bù bù jīng xīn
อ้ายลี่ซือ เมิ่ง โหยว เซียน จิ้ง  ปู้ ปู้ จิง ซิน

快闪的 不是爱情是矫情
kuài shǎn de  bù shì ài qíng shì jiǎo qíng
ไคว่ ส่าน เตอะ  ปู๋ ซื่อ อ้าย ฉิง ซื่อ เจี่ยว ฉิง

ซ้ำ *

我们好好爱自己
wǒ men hǎo hǎo ài zì jǐ 
หว่อ เมิน เหา เห่า อ้าย จื้อ จี่

ซ้ำ **

来乱的 你少来
lái luàn de  nǐ shǎo lái
ไหล ล่วน เตอะ  หนี เส่า ไหล


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...