วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

Sheng Kai (盛开) Illuminate - Coco Lee (Lyrics)

เพลง Shèng Kāi () Illuminate
ศิลปิน Lǐ Wén (李玟) Coco Lee
อัลบั้ม Shèng Kāi () ILLUMINATE
สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง
Emm Hmm  Emm Hmm Hmm Hmm

走进舞台正中间聚光灯的焦点
zǒu jìn wǔ tái zhèng zhōng jiān jù guāng dēng de jiāo diǎn 
โจ่ว จิ้น อู่ ไถ เจิ้ง จง เจียน จวี้ กวง เติง เตอะ เจียว เตี่ยน

忘记隐藏的伤痕累累
wàng jì yǐn cáng de shāng hén lěi lěi
ว่าง จี้ หยิ่น ฉาง เตอะ ซาง เหิน เหลย เหล่ย

笑容的背面即使还渗着血
xiào róng de bèi miàn jí shǐ hái shèn zhe xuè 
เสี้ยว หรง เตอะ เป้ย เมี่ยน จี๋ สื่อ ไห เซิ่น เจอะ เซว่

你不会看得见 我流过多少眼泪
nǐ bù huì kàn de jiàn  wǒ liú guò duō shǎo yǎn lèi
หนี่ ปู๋ ฮุ่ย คั่น เตอะ เจี้ยน  หว่อ หลิว กั้ว ตัว เสา เหยี่ยน เล้ย

多变 这世界争奇斗艳 迷恋 是执着的不变
duō biàn  zhè shì jiè zhēng qí dòu yàn  mí liàn  shì zhí zhuó de bù biàn
ตัว เปี้ยน  เจ้อ ซื่อ เจี้ย เจิง ฉี โต้ว เหยี้ยน  หมี เลี่ยน  ซื่อ จื๋อ จั๋ว เตอะ ปู๋ เปี้ยน

这一刻 有没有预备好对准你的焦点
zhè yī kè  yǒu méi yǒu yù bèi hǎo duì zhǔn nǐ de jiāo diǎn
เจ้อ อี๋ เค่อ  โหย่ว เหมย โหย่ว อวิ้ เป้ย เห่า ตุ้ย จุ๋น หนี่ เตอะ เจียว เตี่ยน

*迎接我的表演
yíng jiē wǒ de biǎo yǎn 
หยิง เจีย หว่อ เตอะ เปี๋ยว เหยี่ยน

Yeah E Yeah Yeah

就让我为了你完全的呈现
jiù ràng wǒ wèi le nǐ wán quán de chéng xiàn
จิ้ว ร่าง หว่อ เว่ย เลอะ หนี่ หวาน เฉวียน เตอะ เฉิง เซี่ยน
pinyin by loveserieslikesongs

最迷人的表演
zuì mí rén de biǎo yǎn 
จุ้ย หมี เหริน เตอะ เปี๋ยว เหยี่ยน

Yeah E Yeah Yeah

比烟火更灿烂 交会间第一眼就沦陷
bǐ yān huǒ gèng càn làn  jiāo huì jiān dì yī yǎn jiù lún xiàn
ปี่ เยียน หั่ว เกิ้ง ช่าน ล่าน  เจียว ฮุ่ย เจียน ตี้ อี เหยี่ยน จิ้ว หลุน เซี่ยน

**看着耀眼的我 纵情盛开又自由
kàn zhe yào yǎn de wǒ  zòng qíng shèng kāi yòu zì yóu 
คั่น เจอะ เหย้า เหยี่ยน เตอะ หว่อ  จ้ง ฉิง เซิ่ง ไค โย่ว จื้อ โหยว

再一次让你为我 沉醉
zài yī cì ràng nǐ wèi wǒ  chén zuì
ไจ้ อี๋ ชื่อ ร่าง หนี่ เว่ย หว่อ  เฉิน จุ้ย

HO~  HO OH HO HO  HO OH HO HO  HO HO~

这一秒 这一步 都不会后退
zhè yī miǎo  zhè yī bù  dōu bù huì hòu tuì 
เจ้อ อี้ เหมี่ยว  เจ้อ อี๋ ปู้  โตว ปู๋ ฮุ่ย โฮ่ว ทุ่ย

在下一分钟 下一刻 我还要继续飞
zài xià yī fēn zhōng  xià yī kè  wǒ hái yào jì xù fēi
ไจ้ เซี่ย อี้ เฟิน จง  เซี่ย อี๋ เค่อ  หว่อ ไห เหย้า จี้ ซวี่ เฟย

早就习惯自己总和自己作对
zǎo jiù xí guàn zì jǐ zǒng hé zì jǐ zuò duì 
เจ่า จิ้ว สี ก้วน จื้อ จี๋ จ่ง เหอ จื้อ จี่ จั้ว ตุ้ย

我知道我愿意 我知道我可以
wǒ zhī dào wǒ yuàn yì  wǒ zhī dào wǒ kě yǐ
หว่อ จื้อ เต้า หว่อ ย่วน อี้  หว่อ จือ เต้า หวอ เขอ อี่

冒险 不管挑战千万遍 去改变 只为求好心切
mào xiǎn  bù guǎn tiǎo zhàn qiān wàn biàn  qù gǎi biàn  zhǐ wèi qiú hǎo xīn qiè
เม่า เสี่ยน  ปู้ ก๋วน เถี่ยว จ้าน เชียน ว่าน เปี้ยน  ชวี่ ไก่ เปี้ยน  จื่อ เว่ย ฉิว เห่า ซิน เชี้ย

创造那 一次又一次惊艳
chuàng zào nà  yī cì yòu yī cì jīng yàn
ช่วง เจ้า น่า  อี๋ ชื่อ โย่ว อี๋ ชื่อ จิง เหยี้ยน

It's just the way I am  Yeah E Yeah Yeah

就让我为了你完全的呈现
jiù ràng wǒ wèi le nǐ wán quán de chéng xiàn
จิ้ว ร่าง หว่อ เว่ย เลอะ หนี่ หวาน เฉวียน เตอะ เฉิง เซี่ยน

Here I am  Yeah E Yeah Yeah

烟火太灿烂 交会间第一眼就沦陷
yān huǒ tài càn làn  jiāo huì jiān dì yī yǎn jiù lún xiàn
เยียน หั่ว ไท่ ช่าน ล่าน  เจียว ฮุ่ย เจียน ตี้ อี เหยี่ยน จิ้ว หลุน เซี่ยน

ซ้ำ **

多变 世界争奇斗艳 迷恋 是执着的不变
duō biàn  shì jiè zhēng qí dòu yàn  mí liàn  shì zhí zhuó de bù biàn
ตัว เปี้ยน  ซื่อ เจี้ย เจิง ฉี โต้ว เหยี้ยน  หมี เลี่ยน  ซื่อ จื๋อ จั๋ว เตอะ ปู๋ เปี้ยน

焦点 你是否已对准了我
jiāo diǎn  nǐ shì fǒu yǐ duì zhǔn le wǒ
เจียว เตี่ยน  หนี่ ซื่อ โฝว อี่ ตุ้ย จุ่น เลอะ หว่อ

HO~ Woo~

ซ้ำ *

Here I am  Yeah E Yeah Yeah

比烟火更灿烂 交会间第一眼就沦陷
bǐ yān huǒ gèng càn làn  jiāo huì jiān dì yī yǎn jiù lún xiàn
ปี่ เยียน หั่ว เกิ้ง ช่าน ล่าน  เจียว ฮุ่ย เจียน ตี้ อี เหยี่ยน จิ้ว หลุน เซี่ยน

看着耀眼的我 纵情盛开又自由 让你看见
kàn zhe yào yǎn de wǒ  zòng qíng shèng kāi yòu zì yóu  ràng nǐ kàn jiàn
คั่น เจอะ เหย้า เหยี่ยน เตอะ หว่อ  จ้ง ฉิง เซิ่ง ไค โย่ว จื้อ โหยว  ร่าง หนี่ คั่น เจี้ยน

Just the way I am

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...