วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

Pisa Pisa (披萨 披萨) Pizza Pizza - Li Sheng (Lyrics)

เพลง Pīsà Pīsà ( ) Pizza Pizza
ศิลปิน Lǐ Shèng (李晟) Li Sheng
อัลบั้ม 
Ō Mǎi Gà (买尬OMG (Oh My God)
สังกัด Rock Records Taipei
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง披萨 披萨 披披 披 披萨  披萨 披萨 披披 披 披萨
pīsà pīsà pīpī pī pīsà  pīsà pīsà pīpī pī pīsà
พีซ่า พีซ่า พีพี พี พีซ่า  พีซ่า พีซ่า พีพี พี พีซ่า

LA LA LA LA LA LA~

*Hot Hot起司都融化 浓浓征服你心蕾
Hot Hot qǐsī dōu róng huà  nóng nóng zhēng fú nǐ xīn lěi 
ฮอท ฮอท ฉี่ซือ โตว หรง ฮว่า  หนง หนง เจิง ฝู หนี่ ซิน เหล่ย

幸福升级才够High 够High
xìng fú shēng jí cái gòu High  gòu High
ซิ่ง ฝู เซิง จี๋ ไฉ โก้ว ไฮ  โก้ว ไฮ

Q Q面皮用力滚 脆脆烤的热一点
Q Q miàn pí yòng lì gǔn  cuì cuì kǎo de rè yī diǎn 
คิว คิว เมี่ยน ผี ย่ง ลี่ กุ่น  ชุ่ย ชุ่ย เข่า เตอะ เย่อ อี้ เตี่ยน

快乐出炉趁现在 够High
kuài lè chū lú chèn xiàn zài  gòu High
ไคว่ เล่อ ชู หลู เชิ่น เซี่ยน ไจ้  โก้ว ไฮ

B B Q香喷喷快疯掉 恋爱正在发酵
B B Q xiāng pēn pēn kuài fēng diào  liàn ài zhèng zài fā xiào 
บาบีคิว เซียง เพิน เพิน ไคว่ เฟิง เตี้ยว  เลี่ยน อ้าย เจิ้ง ไจ้ ฟา เสี้ยว

一口一口一口 准备好~
yī kǒu yī kǒu yī kǒu  zhǔn bèi hǎo~
อี้ โข่ว อี้ โข่ว อี้ โข่ว  จุ่น เป้ย เห่า~

**一二三扭扭来做披萨
yī èr sān niǔ niǔ lái zuò pīsà 
อี เอ้อ ซาน หนิว หนิ่ว ไหล จั้ว พีซ่า

开开心心尽情享受欢乐来做披萨 甜蜜的滋味
kāi kāi xīn xīn jìn qíng xiǎng shòu huān lè lái zuò pīsà  tián mì de zī wèi
ไค ไค ซิน ซิน จิ้น ฉิง เสี่ยง โซ่ว ฮวน เล่อ ไหล จั้ว พีซ่า  เถียน มี่ เตอะ จือ เว่ย

一二三动动来做披萨
yī èr sān dòng dòng lái zuò pīsà 
อี เอ้อ ซาน ต้ง ต้ง ไหล จั้ว พีซ่า

转个圈圈甩开烦恼充满爱的披萨 幸福趁现在
zhuǎn gè quān quān shuǎi kāi fán nǎo chōng mǎn ài de pīsà  xìng fú chèn xiàn zài
จ่วน เก้อ เชวียน เชวียน ไสว่ ไค ฝาน เหน่า ชง หม่าน อ้าย เตอะ พีซ่า  ซิ่ง ฝู เชิ่น เซี่ยน ไจ้

披萨 披萨 披披 披 披萨  披萨 披萨 披披 披 披萨
pīsà pīsà pīpī pī pīsà  pīsà pīsà pīpī pī pīsà
พีซ่า พีซ่า พีพี พี พีซ่า  พีซ่า พีซ่า พีพี พี พีซ่า

披萨 披萨 披披 披 披萨  披萨 披萨 披披 披 披萨
pīsà pīsà pīpī pī pīsà  pīsà pīsà pīpī pī pīsà
พีซ่า พีซ่า พีพี พี พีซ่า  พีซ่า พีซ่า พีพี พี พีซ่า

哈哈~ 大家一起来做披萨
hā hā~ dà jiā yī qǐ lái zuò pīsà 
ฮา ฮาต้า เจีย อี้ ฉี่ ไหล จั้ว พีซ่า

什锦口味海鲜口味咖哩口味鲜虾口味
shí jǐn kǒu wèi hǎixiān kǒu wèi gālí kǒu wèi xiānxiā kǒu wèi
สือ จิ๋น โข่ว เว่ย ไห่เซียน โข่ว เว่ย กาหลี โข่ว เว่ย เซียนเซีย โข่ว เว่ย

夏威夷口味牛肉口味肉酱口味水果口味
Xiàwēiyí kǒu wèi niúròu kǒu wèi ròujiàng kǒu wèi shuǐguǒ kǒu wèi 
เซี่ยเวยอี๋ โข่ว เว่ย หนิวโร่ว โข่ว เว่ย โร่วเจี้ยง โข่ว เว่ย สุยกั่ว โข่ว เว่ย

哼哼 饿了没? 我请客!!!
Hmm  è le méi?  wǒ qǐng kè!!!
ฮืมม  เอ้อ เลอะ เหมยหวอ ฉิ่ง เค่อ!!!

ซ้ำ *, **

扭扭来做披萨 动动来做披萨
niǔ niǔ lái zuò pīsà  dòng dòng lái zuò pīsà 
หนิว หนิ่ว ไหล จั้ว พีซ่า  ต้ง ต้ง ไหล จั้ว พีซ่า

扭扭来做披萨 一起来做披萨
niǔ niǔ lái zuò pīsà  yī qǐ lái zuò pīsà
หนิว หนิ่ว ไหล จั้ว พีซ่า  อี้ ฉี่ ไหล จั้ว พีซ่า

披萨 披萨 披披 披 披萨  披萨 披萨 披披 披 披萨
pīsà pīsà pīpī pī pīsà  pīsà pīsà pīpī pī pīsà
พีซ่า พีซ่า พีพี พี พีซ่า  พีซ่า พีซ่า พีพี พี พีซ่า

披萨 披萨 披披 披 披萨 一起来做披萨
pīsà pīsà pīpī pī pīsà  yī qǐ lái zuò pīsà
พีซ่า พีซ่า พีพี พี พีซ่า  อี้ ฉี่ ไหล จั้ว พีซ่า

ซ้ำ **

微笑最热腾腾 乐~到~家~
wēi xiào zuì rè téng téng  lè~ dào~ jiā~
เวย เสี้ยว จุ้ย เย่อ เถิง เถิง  เล่อ~ เต้า~ เจีย~

披萨 披萨 披披 披 披萨  披萨 披萨 披披 披 披萨
pīsà pīsà pīpī pī pīsà  pīsà pīsà pīpī pī pīsà
พีซ่า พีซ่า พีพี พี พีซ่า  พีซ่า พีซ่า พีพี พี พีซ่า

披萨 披萨 披披 披 披萨  披萨 披萨 披披 披 披萨
pīsà pīsà pīpī pī pīsà  pīsà pīsà pīpī pī pīsà
พีซ่า พีซ่า พีพี พี พีซ่า  พีซ่า พีซ่า พีพี พี พีซ่า

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...