วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

O Mai Ga (噢买尬) OH My God - Li Sheng (Lyrics)

เพลง Ō Mǎi Gà (买尬OH My God
ศิลปิน Lǐ Shèng (李晟) Li Sheng
อัลบั้ม 
Ō Mǎi Gà (买尬OMG (Oh My God)
สังกัด Rock Records Taipei
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง有个王子变青蛙 上世纪的童话
yǒu gè wáng zǐ biàn qīng wā  shàng shì jì de tóng huà
โหย่ว เก้อ หวัง จื่อ เปี้ยน ชิง วา  ซ่าง ซื่อ จี้ เตอะ ถง ฮว่า

坏心巫婆施魔法 找到了真爱就不怕
huài xīn wū pó shī mó fǎ  zhǎo dào le zhēn ài jiù bù pà
ไฮว่ ซิน อู ผัว ซือ หมัว ฝ่า  เจ่า เต้า เลอะ เจิน อ้าย จิ้ว ปู๋ พ่า

灰姑娘 十二点啦
HuīGūNiang  shí èr diǎn la 
ฮุยกูเหนี่ยง  สือ เอ้อ เตี่ยน ล่ะ

王子情话还没说完她急着回家
wáng zǐ qíng huà hái méi shuō wán tā jí zhe huí jiā
หวัง จื่อ ฉิง ฮว่า ไห เหมย ซัว หวาน ทา จี๋ เจอะ หุย เจีย

*噢买尬 我的妈 姑娘我不是小娃娃 早已经长大
Ō mǎi gà  wǒ de mā  gū niáng wǒ bù shì xiǎo wá wa  zǎo yǐ jīng zhǎng dà
โอ ใหม่ ก้า  หว่อ เตอะ มา  กู เหนียง หว่อ ปู๋ ซื่อ เสี่ยว หวา วา  เจ๋า อี่ จิง จ่าง ต้า

哎呦哇 爱上他 不需要美丽的神话 勇敢的表达
āi yōu wa  ài shàng tā  bù xū yào měi lì de shén huà  yǒng gǎn de biǎo dá
อาย โยว วา  อ้าย ซ่าง ทา  ปู้ ซวี เหย้า เหม่ย ลี่ เตอะ เสิน ฮว่า  หยง ก่าน เตอะ เปี่ยว ต๋า

啊 真的要我作诗呀 Emm 知道了
a  zhēn de yào wǒ zuò shī ya  Emm zhī dào le 
อ่ะ เจิน เตอะ เหย้า หว่อ จั้ว ซือ ย่ะ  อืมม จือ เต้า เลอะ

老鼠碰到猫 难逃 老鼠眼看天 小瞧 老鼠钻烟筒
lǎo shǔ pèng dào māo  nán táo  lǎo shǔ yǎn kàn tiān  xiǎo qiáo  lǎo shǔ zuān yān tǒng
เหลา สู่ เพิ่ง เต้า เมา  หนาน เถา  เหลา สู่ เหยี่ยน คั่น เทียน  เสี่ยว เฉียว  เหลา สู่ จวน เยียน ถ่ง

够呛 老鼠被火烧 无毛 还要我作诗啊
gòu qiàng  lǎo shǔ bèi huǒ shāo  wú máo  hái yào wǒ zuò shī a
โก้ว เชี่ยง  เหลา สู่ เป้ย หั่ว เซา  อู๋ เหมา  ไห เหย้า หว่อ จั้ว ซือ อ่ะ

你们以为我是李白投胎的吗
nǐ men yǐ wéi wǒ shì LǐBái tóu tāi de ma 
หนี่ เมิน อี่ เหวย หว่อ ซื่อ หลี่ไป๋ โถว ไท เตอะ ม่ะ

Emm 好吧 走进一间房 四面都是墙
Emm hǎo ba  zǒu jìn yī jiān fáng  sì miàn dōu shì qiáng 
อืมม เห่า ป่ะ  โจ่ว จิ้น อี้ เจียน ฝัง  ซื่อ เมี่ยน โตว ซื่อ เฉียง

抬头见老鼠 低头见蟑螂
tái tóu jiàn lǎo shǔ  dī tóu jiàn zhāng láng
ไถ โถว เจี้ยน เหลา สู่  ตี โถว เจี้ยน จาง หลาง

红线能把姻缘拉 很古老的说法
hóng xiàn néng bǎ yīn yuán lā  hěn gǔ lǎo de shuō fǎ 
หง เซี่ยน เหนิง ป่า ยิน หยวน ลา  เหิน กู๋ เหล่า เตอะ ซัว ฝ่า

剪刀一把就咔嚓 简单又幸福的办法
jiǎn dāo yī bǎ jiù kā chā  jiǎn dān yòu xìng fú de bàn fǎ
เจี่ยน เตา อี้ ป่า จิ้ว คา ชา  เจี่ยน ตัน โย่ว ซิ่ง ฝู เตอะ ปั้น ฝ่า

七十七 也太复杂
qī shí qī  yě tài fù zá 
ชี สือ ชี  เย่ ไท่ ฟู่ จ๋า

梁祝都变成蝴蝶飞啦 你还在牵挂
LiángZhù dōu biàn chéng hú dié fēi la  nǐ hái zài qiān guà
เหลียงจู้ โตว เปี้ยน เฉิง หู เตี๋ย เฟย ล่ะ  หนี่ ไห ไจ้ เชียน กว้า

ซ้ำ *, *

姑娘我不是小娃娃 早已经长大
gū niáng wǒ bù shì xiǎo wá wa  zǎo yǐ jīng zhǎng dà
กู เหนียง หว่อ ปู๋ ซื่อ เสี่ยว หวา วา  เจ๋า อี่ จิง จ่าง ต้า

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...