วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

Go - Super Junior-M (Lyrics)

เพลง Go
ศิลปิน Super Junior-M (슈퍼주니어-M) SJ-M (Mandarin) [Lǐ Shèng Mǐn (李晟敏) Lee Sung-Min, Lǐ Yín Hè (李银赫) Lee Eun-Hyuk, Lǐ Dōng Hǎi (李东海) Lee Dong-Hae, Cuī Shǐ Yuán (崔始源) Choi Si-Won, Jīn Lì Xù (金厉旭) Kim Ryeo-Wook, Cáo Guī Xián (曺圭贤) Cho Kyu-Hyun, Liú Xiàn Huá (刘宪华) Henry, Zhōu Mì (周觅) Zhou Mi]
อัลบั้ม Break Down (The Second Album)
สังกัด S.M.Entertainment
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลงLet's go

你慢慢向我走来 我故意忙着耍帅脉搏加快
nǐ màn màn xiàng wǒ zǒu lái  wǒ gù yì máng zhe shuǎ shuài mài bó jiā kuài
หนี่ ม่าน ม่าน เซี่ยง หวอ โจ่ว ไหล  หว่อ กู้ อี้ หมาง เจอะ สว่า ไซว่ ไม่ ปั๋ว เจีย ไคว่

要如何对你说 Hi Yeah 紧张到说不出来 还在发呆
yào rú hé duì nǐ shuō Hi  Yeah jǐn zhāng dào shuō bù chū lái  hái zài fā dāi
เหย้า หยู เหอ ตุ้ย หนี่ ซัว ไฮ  เย้ จิ่น จาง เต้า ซัว ปู้ ชู ไหล  ไห ไจ้ ฟา ไต

恋爱没预兆 被你一秒电倒
liàn ài méi yù zhào  bèi nǐ yī miǎo diàn dǎo 
เลี่ยน อ้าย เหมย อวิ้ เจ้า  เป้ย หนี่ อี้ เหมี่ยว เตี้ยน เต่า

瞬间交错的心跳 经不起思考
shùn jiān jiāo cuò de xīn tiào  jīng bù qǐ sī kǎo
ซุ่น เจียน เจียว ชั่ว เตอะ ซิน เที่ยว  จิง ปู้ ฉี่ ซือ เข่า

温度已破表 刺激着大脑
wēn dù yǐ pò biǎo  cì jī zhe dà nǎo 
เวิน ตู้ อี่ พั้ว เปี่ยว  ชื่อ จี เจอะ ต้า เหน่า

要 要 要 要让爱勇敢去奔跑
yào  yào  yào  yào ràng ài yǒng gǎn qù bēn pǎo
เหย้า  เหย้า เหย้า  เหย้า ร่าง อ้าย หยง ก่าน ชวี่ เปิน เผ่า

*Go~ Just Let It Go! Go Go Go Go Go

Just Let It Go! OH OH OH OH OH OH

**Just Let It Go! OH OH OH OH OH OH

跟着我走
gēn zhe wǒ zǒu
เกิน เจอะ หวอ โจ่ว

OH OH OH OH OH O

为了爱
wèi le ài
เว่ย เลอะ อ้าย

Move Your Body! Move! Move Your Body! Body!

Hey 怕我猜错 怕你不喜欢我
Hey pà wǒ cāi cuò  pà nǐ bù xǐ huān wǒ 
เฮ้ พ่า หว่อ ไช ชั่ว  พ่า หนี่ ปู้ สี่ ฮวน หว่อ

想把你约出来又怀疑你会讨厌我
xiǎng bǎ nǐ yuē chū lái yòu huái yí nǐ huì tǎo yàn wǒ
เสียง ป๋า หนี่ เยว ชู ไหล โย่ว ไหว อี๋ หนี่ ฮุ่ย เถ่า เหยี้ยน หว่อ

Hey Baby What You Want? Hey Baby What You Need?

只想让你做我的 Baby 牵起你的手
zhǐ xiǎng ràng nǐ zuò wǒ de Baby  qiān qǐ nǐ de shǒu
จื๋อ เสี่ยง ร่าง หนี่ จั้ว หว่อ เตอะ เบบี้  เชียน ฉี หนี่ เตอะ โส่ว

Let's Go

ซ้ำ *, **

Just Let It Go! OH OH OH OH OH OH  Go

Just Let It Go! OH OH OH OH OH OH  Go

Just Let It Go! OH OH OH OH OH OH  Go Go Go

Hey Girl

我无法抗拒 你挑动了我的心
wǒ wú fǎ kàng jù  nǐ tiǎo dòng le wǒ de xīn 
หว่อ อู๋ ฝ่า ข้าง จวี้  หนี เถี่ยว ต้ง เลอะ หว่อ เตอะ ซิน

轻而易举就让我掉进你的爱情陷阱
qīng ér yì jǔ jiù ràng wǒ diào jìn nǐ de ài qíng xiàn jǐng
ชิง เอ๋อ อี้ จวี่ จิ้ว ร่าง หว่อ เตี้ยว จิ้น หนี่ เตอะ อ้าย ฉิง เซี่ยน จิ่ง

嘿 谁还在害羞 还不快加入这场恋爱 Show
Hey Shuí hái zài hài xiū  hái bù kuài jiā rù zhè chǎng liàn ài  Show
เฮ้ สุย ไห ไจ้ ไห้ ซิว  ไห ปู๋ ไคว่ เจีย ยู่ เจ้อ ฉ่าง เลี่ยน อ้าย  โชว์

别在原地傻傻等候 不要迟疑 放开你的手
bié zài yuán dì shǎ shǎ děng hòu  bù yào chí yí  fàng kāi nǐ de shǒu
เปี๋ย ไจ้ หยวน ตี้ สา สา เติ่ง โฮ่ว  ปู๋ เหย้า ฉือ อี๋  ฟ่าง ไค หนี่ เตอะ โส่ว

嘿 拉近距离 好让爱可以靠近
Hey lā jìn jù lí  hǎo ràng ài kě yǐ kào jìn 
เฮ้ ลา จิ้น จวี้ หลี  เห่า ร่าง อ้าย เขอ อี่ เค่า จิ้น

你是我全部动力 转动你的身体
nǐ shì wǒ quán bù dòng lì  zhuǎn dòng nǐ de shēn tǐ
หนี่ ซื่อ หว่อ เฉวียน ปู้ ต้ง ลี่  จ่วน ต้ง หนี่ เตอะ เซิน ถี่

Let It Go Go  Put! Put Your Hands Up!

Let It Go! OH OH OH OH OH OH

ซ้ำ **

我们恋爱下一秒 交替的心跳
wǒ men liàn ài xià yī miǎo  jiāo tì de xīn tiào
หว่อ เมิน เลี่ยน อ้าย เซี่ย อี้ เหมี่ยว  เจียว ที่ เตอะ ซิน เที่ยว

Let It Go! Go Go Let it Go! Go Go

疯狂恋爱的一秒 交替的心跳 为了爱
fēng kuáng liàn ài de yī miǎo  jiāo tì de xīn tiào  wèi le ài
เฟิง ขวง เลี่ยน อ้าย เตอะ อี้ เหมี่ยว  เจียว ที่ เตอะ ซิน เที่ยว  เว่ย เลอะ อ้าย

Move Your Body! Move! Move Your Body! Body!

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...