วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

Gai Zhuang (改装) Let It Go - Vanness Wu Feat.Flowsik (Lyrics)

เพลง Gǎi Zhuāng (改装) Let It Go
ศิลปิน Wú Jiàn Háo (吴建豪) Vanness Wu Feat.Flowsik
อัลบั้ม Different Man

สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง
เนื้อเพลง
看自己不顺眼 现在就要翻脸
kàn zì jǐ bù shùn yǎn  xiàn zài jiù yào fān liǎn 
คั่น จื้อ จี่ ปู๋ ซุ่น เหยี่ยน  เซี่ยน ไจ้ จิ้ว เหย้า ฟัน เหลี่ยน

是你让我警觉 快扔掉旧的一切
shì nǐ ràng wǒ jǐng jué  kuài rēng diào jiù de yī qiè
ซื่อ หนี่ ร่าง หวอ จิ่ง เจว๋  ไคว่ เยิง เตี้ยว จิ้ว เตอะ อี๋ เชี้ย

摊开我的弱点 承认忘了检点
tān kāi wǒ de ruò diǎn  chéng rèn wàng le jiǎn diǎn 
ทาน ไค หว่อ เตอะ รั่ว เตี่ยน  เฉิง เริ่น ว่าง เลอะ เจี๋ยน เตี่ยน

自自自以为 男人败在要体面
zì zì zì yǐ wéi  nán rén bài zài yào tǐ miàn
จื้อ จื้อ จื้อ อี่ เหวย  หนาน เหริน ป้าย ไจ้ เหย้า ถี่ เมี่ยน

*爱存在 新未来 旧悲哀 快放开 因为你 因为爱
ài cún zài  xīn wèi lái  jiù bēi āi  kuài fàng kāi  yīn wèi nǐ  yīn wèi ài
อ้าย ฉุน ไจ้  ซิน เว่ย ไหล  จิ้ว เปย อาย  ไคว่ ฟ่าง ไค  ยิน เว่ย หนี่  ยิน เว่ย อ้าย

Let it go go go go  OH OH OH

改装自我 都给你
gǎi zhuāng zì wǒ  dōu gěi nǐ
ไก่ จวง จื้อ หว่อ  โตว เก๋ย หนี่

OH OH OH

绝不放手
jué bù fàng shǒu
เจว๋ ปู๋ ฟ่าง โส่ว

Yeah~

过去的
guò qù de
กั้ว ชวี่ เตอะ

Let it go~ Baby go go go go  OH OH OH

**请接受
qǐng jiē shòu
ฉิ่ง เจีย โซ่ว

OH OH OH

新的我 我 我 我 我~
xīn de wǒ wǒ wǒ wǒ wǒ~
ซิน เตอะ หว่อ หว่อ หว่อ หว่อ หว่อ~

曾经那么的废 见一个爱一回
céng jīng nà me de fèi  jiàn yī gè ài yī huí 
เฉิง จิง น่า เมอะ เตอะ เฟ่ย  เจี้ยน อี๋ เก้อ อ้าย อี้ หุย

不懂爱的珍贵 对我好都是浪费
bù dǒng ài de zhēn guì  duì wǒ hǎo dōu shì làng fèi
ปู้ ต่ง อ้าย เตอะ เจิน กุ้ย  ตุ้ย หวอ เห่า โตว ซื่อ ล่าง เฟ่ย

嘴巴说你不对 心里想我不配
zuǐ ba shuō nǐ bù duì  xīn lǐ xiǎng wǒ bù pèi 
จุ่ย ปา ซัว หนี่ ปู๋ ตุ้ย  ซิน หลี เสียง หว่อ ปู๋ เพ่ย

自自自以为 是自大还是自卑
zì zì zì yǐ wéi  shì zì dà hái shì zì bēi
จื้อ จื้อ จื้อ อี่ เหวย  ซื่อ จื้อ ต้า ไห ซื่อ จื้อ เปย

ซ้ำ *, **

曾经犯的错 绝不犯 每一个伤口都是出口
céng jīng fàn de cuò  jué bù fàn  měi yī gè shāng kǒu dōu shì chū kǒu
เฉิง จิง ฟ่าน เตอะ ชั่ว  เจว๋ ปู๋ ฟ่าน  เหม่ย อี๋ เก้อ ซาง โข่ว โตว ซื่อ ชู โข่ว

走向更好更强的我 Baby 你没看错
zǒu xiàng gèng hǎo gèng qiáng de wǒ Baby nǐ méi kàn cuò
โจ่ว เซี่ยง เกิ้ง เห่า เกิ้ง เฉียง เตอะ หว่อ เบบี้ หนี่ เหมย คั่น ชั่ว

Rap :
I'm a new man and it's a new day  Hey 

I got a new plan for us to be on top  toupee Hey

So what do you say  it's all for you babe

Never too late for the dance floor

So we can feel the moves we make  cut the breaks!

ซ้ำ *

全心的
quán xīn de
เฉวียน ซิน เตอะ

OH OH OH

你的我 我 我 我 我~
nǐ de wǒ wǒ wǒ wǒ wǒ~
หนี่ เตอะ หว่อ หว่อ หว่อ หว่อ หว่อ~

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...