วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

Bu Yu Liao (不预料) Unexpected - Alien Huang (Lyrics)

เพลง Bù Yù Liào (预料) Unexpected
ศิลปิน Huáng Hóng Shēng (鸿升) Alien Huang, Xiǎo Guǐ (小鬼)
อัลบั้ม Chāo Yǒu Gǎ(超有感) Make Sense
สังกัด ROCK RECORDS
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง
不能言语 那就微笑吧 不用道别放下
bù néng yán yǔ  nà jiù wēi xiào ba  bù yòng dào bié fàng xià 
ปู้ เหนิง เหยียน อวิ่  น่า จิ้ว เวย เสี้ยว ป่ะ  ปู๋ ย่ง เต้า เปี๋ย ฟ่าง เซี่ย

变成片段 才特别想念 永不再重现
biàn chéng piàn duàn  cái tè bié xiǎng niàn  yǒng bù zài chóng xiàn
เปี้ยน เฉิง เพี่ยน ต้วน  ไฉ เท่อ เปี๋ย เสี่ยง เนี่ยน  หย่ง ปู๋ ไจ้ ฉง เซี่ยน

*不预料的有好有坏 我确定自己还会想爱
bù yù liào de yǒu hǎo yǒu huài  wǒ què dìng zì jǐ hái huì xiǎng ài
ปู๋ อวิ้ เลี่ยว เตอะ โหยว เหา โหย่ว ไฮว่  หว่อ เชว่ ติ้ง จื้อ จี่ ไห ฮุ่ย เสี่ยง อ้าย

还没想到就等待 想不到的并非空白
hái méi xiǎng dào jiù děng dài  xiǎng bù dào de bìng fēi kòng bái 
ไห เหมย เสี่ยง เต้า จิ้ว เติ่ง ไต้  เสี่ยง ปู๋ เต้า เตอะ ปิ้ง เฟย ค่ง ไป๋

从黑夜醒来都像是猜 明天会重来
cóng hēi yè xǐng lái dōu xiàng shì cāi  míng tiān huì chóng lái
ฉง เฮย เย้ สิ่ง ไหล โตว เซี่ยง ซื่อ ไช  หมิง เทียน ฮุ่ย ฉง ไหล

谁离开谁 分离是答案 不去回想放大
shuí lí kāi shuí  fēn lí shì dá àn  bù qù huí xiǎng fàng dà
สุย หลี ไค สุย  เฟิน หลี ซื่อ ต๋า อั้น  ปู๋ ชวี่ หุย เสี่ยง ฟ่าง ต้า

世界运转 不让痛延长 决心别预料
shì jiè yùn zhuàn  bù ràng tòng yán cháng  jué xīn bié yù liào
ซื่อ เจี้ย วิ่น จ้วน  ปู๋ ร่าง ท่ง เหยียน ฉาง  เจว๋ ซิน เปี๋ย อวิ้ เลี่ยว

ซ้ำ *

悲伤希望失望坚强互相在寻找
bēi shāng xī wàng shī wàng jiān qiáng hù xiāng zài xún zhǎo 
เปย ซาง ซี ว่าง ซือ ว่าง เจียน เฉียง ฮู่ เซียง ไจ้ สวิน เจ่า

预料不到就来到
yù liào bù dào jiù lái dào
อวิ้ เลี่ยว ปู๋ เต้า จิ้ว ไหล เต้า

Woo Woo Woo~

ซ้ำ *


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...