วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

Bian Zou De Lang Man (变奏的浪漫) A Variation Of Romance - Alien Huang (Lyrics)

เพลง Biàn Zòu De Làng Màn (变奏的浪漫) A Variation Of Romance
ศิลปิน Huáng Hóng Shēng (鸿升) Alien Huang, Xiǎo Guǐ (小鬼)
อัลบั้ม Chāo Yǒu Gǎ(超有感) Make Sense
สังกัด ROCK RECORDS
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง我演的比较大 你装的比较棒
wǒ yǎn de bǐ jiào dà  nǐ zhuāng de bǐ jiào bàng 
หวอ เหยี่ยน เตอะ ปี่ เจี้ยว ต้า  หนี่ จวง เตอะ ปี่ เจี้ยว ปั้ง

没有替身要上 导演不会喊卡
méi yǒu tì shēn yào shàng  dǎo yǎn bù huì hǎn kǎ
เหมย โหย่ว ที่ เซิน เหย้า ซ่าง  เต๋า เหยี่ยน ปู๋ ฮุ่ย หาน ข่า

杀手该花不花 花瓶该杀不杀
shā shǒu gāi huā bù huā  huā píng gāi shā bù shā 
ซา โส่ว ไก ฮวา ปู้ ฮวา  ฮวา ผิง ไก ซา ปู้ ซา

暧昧的谍对谍 刺激又火辣
ài mèi de dié duì dié  cì jī yòu huǒ là
อ้าย เม่ย เตอะ เตี๋ย ตุ้ย เตี๋ย  ชื่อ จี โย่ว หั่ว ล่า

*EVERBODY~

女孩多厉害
nǚ hái duō lì hài
นวี่ ไห ตัว ลี่ ไห้

OH OH OH

我看都可爱
wǒ kàn dōu kě ài
หว่อ คั่น โตว เข่อ อ้าย

OH OH OH

你猜我会乖
nǐ cāi wǒ huì guāi
หนี่ ไช หว่อ ฮุ่ย ไกว

OH OH OH

乖跟狗一般
guāi gēn gǒu yī bān
ไกว เกิน โก่ว อี้ ปัน

OH OH OH

男孩多天才
nán hái duō tiān cái
หนาน ไห ตัว เทียน ไฉ

OH OH OH

你看都笨蛋
nǐ kàn dōu bèn dàn
หนี่ คั่น โตว เปิ้น ตั้น

OH OH OH

我赌你会栽
wǒ dǔ nǐ huì zāi
หวอ ตู๋ หนี่ ฮุ่ย ไจ

OH OH OH

栽进我胸怀 YO
zāi jìn wǒ xiōng huái  YO
ไจ จิ้น หว่อ โซวง ไหว  โย้

**你爱不爱端看我哪一种坏
nǐ ài bù ài duān kàn wǒ nǎ yī zhǒng huài 
หนี่ อ้าย ปู๋ อ้าย ตวน คั่น หวอ หน่า อี้ จ่ง ไฮว่

我坏不坏得看你哪一种爱
wǒ huài bù huài děi kàn nǐ nǎ yī zhǒng ài
หว่อ ไฮว่ ปู๋ ไฮว่ เต่ย คั่น หนี หน่า อี้ จ่ง อ้าย

可以交换不如就边走边看
kě yǐ jiāo huàn bù rú jiù biān zǒu biān kàn 
เขอ อี่ เจียว ฮ่วน ปู้ หยู จิ้ว เปียน โจ่ว เปียน คั่น

胡乱胡乱谱一段变奏的浪漫
hú luàn hú luàn pǔ yī duàn biàn zòu de làng màn
หู ล่วน หู ล่วน ผู่ อี๋ ต้วน เปี้ยน โจ้ว เตอะ ล่าง ม่าน

我可以演居家 也可以演玩咖
wǒ kě yǐ yǎn jū jiā  yě kě yǐ yǎn wán kā 
หวอ เขอ อี่ เหยี่ยน จวี เจีย  เย๋ เขอ อี่ เหยี่ยน หวาน คา

下了戏你喜欢 还可以当智障
xià le xì nǐ xǐ huān  hái kě yǐ dāng zhì zhàng
เซี่ย เลอะ ซี่ หนี สี่ ฮวน  ไห เขอ อี่ ตัง จื้อ จ้าง

你需要装清纯 也需要装女神
nǐ xū yào zhuāng qīng chún  yě xū yào zhuāng nǚ shén 
หนี่ ซวี เหย้า จวง ชิง ฉุน  เย่ ซวี เหย้า จวง นวี่ เสิน

你可以戏弄我 也要被戏弄
nǐ kě yǐ xì nòng wǒ  yě yào bèi xì nòng
หนี เขอ อี่ ซี่ น่ง หว่อ  เย่ เหย้า เป้ย ซี่ น่ง

ซ้ำ *, **

这一幕哭惨 下一幕笑歪 主角间情感变得很快
zhè yī mù kū cǎn  xià yī mù xiào wāi  zhǔ jiǎo jiān qíng gǎn biàn de hěn kuài
เจ้อ อี๋ มู่ คู ฉ่าน  เซี่ย อี๋ มู่ เสี้ยว ไว  จู๋ เจี่ยว เจียน ฉิง ก่าน เปี้ยน เตอะ เหิ่น ไคว่

假戏真合拍 不只是喜欢 变奏的浪漫变成了爱
jiǎ xì zhēn hé pāi  bù zhǐ shì xǐ huān  biàn zòu de làng màn biàn chéng le ài
เจี่ย ซี่ เจิน เหอ ไพ  ปู้ จื่อ ซื่อ สี่ ฮวน  เปี้ยน โจ้ว เตอะ ล่าง ม่าน เปี้ยน เฉิง เลอะ อ้าย

ซ้ำ **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...