วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

50 Ge Huo Xu (50个或许) 50 Maybe - Jia Jia (Lyrics)

เพลง 50 Gè Huò Xǔ (50个或) 50 Maybe
ศิลปิน Jǐ Jiā Yíng (纪家盈Jiā Jiā (家家)
อัลบั้ม Wèi Nǐ De Jì Mò Chàng Gē (为你的寂寞唱歌) Alone The Way

สังกัด Bin Music Taipei
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลงHO~ Yeah E Yeah

或许浑身性感 或许假装 Yeah
huò xǔ hún shēn xìng gǎn  huò xǔ jiǎ zhuāng  Yeah 
ฮั่ว สวี่ หุน เซิน ซิ่ง ก่าน  ฮั่ว สวี เจี่ย จวง  เย้

或许外在都能漂亮 或许我还有期望
huò xǔ wài zài dōu néng piào liang  huò xǔ wǒ hái yǒu qī wàng
ฮั่ว สวี่ ไว่ ไจ้ โตว เหนิง เพี่ยว เลี่ยง  ฮั่ว สวี หว่อ ไห โหย่ว ชี ว่าง

或许唱得很感伤 或许释放 Yeah 
huò xǔ chàng de hěn gǎn shāng  huò xǔ shì fàng  Yeah
ฮั่ว สวี่ ช่าง เตอะ เหิน ก่าน ซาง  ฮั่ว สวี่ ซื่อ ฟ่าง  เย้

或许内心一片茫然 或许我想不一样
huò xǔ nèi xīn yī piàn máng rán  huò xǔ wǒ xiǎng bù yī yàng
ฮั่ว สวี่ เน่ย ซิน อี๋ เพี่ยน หมาง หยาน  ฮั่ว สวี่ หวอ เสี่ยง ปู้ อี๋ ย่าง

*或许隐藏或许开朗
huò xǔ yǐn cáng huò xǔ kāi lǎng 
ฮั่ว สวี หยิ่น ฉาง ฮั่ว สวี่ ไค หล่าง

或许冲突让我变得可爱(可爱 Yai)
huò xǔ chōng tū ràng wǒ biàn de kě ài(kě ài Yai)
ฮั่ว สวี่ ชง ทู ร่าง หว่อ เปี้ยน เตอะ เข่อ อ้าย(เข่อ อ้าย ยาย)

或许怯场或许自然
huò xǔ qiè chǎng huò xǔ zì rán 
ฮั่ว สวี่ เชี้ย ฉ่าง ฮั่ว สวี่ จื้อ หยาน

或许唱完我与谁就相爱(相爱 相爱)
huò xǔ chàng wán wǒ yǔ shuí jiù xiāng ài(xiāng ài  xiāng ài)
ฮั่ว สวี่ ช่าง หวาน หวอ อวิ่ สุย จิ้ว เซียง อ้าย(เซียง อ้าย  เซียง อ้าย)

**或许忙 或许散 或许赞美不敢当 或许神伤 Yeah~
huò xǔ máng  huò xǔ sàn  huò xǔ zàn měi bù gǎn dāng  huò xǔ shén shāng  Yeah~
ฮั่ว สวี่ หมาง  ฮั่ว สวี่ ซ่าน  ฮั่ว สวี่ จ้าน เหม่ย ปู้ ก่าน ตัง  ฮั่ว สวี่ เสิน ซาง  เย้~

或许想 或许忘 或许我笑而不谈
huò xǔ xiǎng  huò xǔ wàng  huò xǔ wǒ xiào ér bù tán 
ฮั่ว สวี เสี่ยง  ฮั่ว สวี่ ว่าง  ฮั่ว สวี หว่อ เสี้ยว เอ๋อ ปู้ ถาน 

一直在谁心上 Yeah~
yī zhí zài shuí xīn shàng  Yeah~
อี้ จื๋อ ไจ้ สุย ซิน ซ่าง  เย้~

***或许放闪或许纠缠
huò xǔ fàng shǎn huò xǔ jiū chán 
ฮั่ว สวี่ ฟ่าง ส่าน ฮั่ว สวี่ จิว ฉาน  

或许折返帮了我更可爱(可爱 Yai)
huò xǔ zhé fǎn bāng le wǒ gèng kě ài(kě ài Yai)
ฮั่ว สวี่ เจ๋อ ฝ่าน ปัง เลอะ หว่อ เกิ้ง เข่อ อ้าย(เข่อ อ้าย ยาย)

或许善良或许冷淡 或许不管只想专心想爱
huò xǔ shàn liáng huò xǔ lěng dàn  huò xǔ bù guǎn zhǐ xiǎng zhuān xīn xiǎng ài
ฮั่ว สวี่ ซ่าน เหลียง ฮั่ว สวี เหลิ่ง ตั้น  ฮั่ว สวี่ ปู้ ก่วน จื๋อ เสี่ยง จวน ซิน เสี่ยง อ้าย

只想专心想爱
zhǐ xiǎng zhuān xīn xiǎng ài
จื๋อ เสี่ยง จวน ซิน เสี่ยง อ้าย

ซ้ำ **, *, ***

Yeah~ HO~ DI~ DI~  Yeah~ HO~ DI~ DI~  Yeah E Yeah Yeah

或许放闪或许纠缠 或许折返帮了我更可爱
huò xǔ fàng shǎn huò xǔ jiū chán  huò xǔ zhé fǎn bāng le wǒ gèng kě ài
ฮั่ว สวี่ ฟ่าง ส่าน ฮั่ว สวี่ จิว ฉาน  ฮั่ว สวี่ เจ๋อ ฝ่าน ปัง เลอะ หว่อ เกิ้ง เข่อ อ้าย

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...