วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2558

Yi Ti Cheng Xing (一体成形) One Piece - Alien Huang (Lyrics)

เพลง Yī Tǐ Chéng Xíng (一体成形) One Piece
ศิลปิน Huáng Hóng Shēng (鸿升) Alien Huang, Xiǎo Guǐ (小鬼)
อัลบั้ม Chāo Yǒu Gǎ(超有感) Make Sense
สังกัด ROCK RECORDS
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง*米老鼠唐老鸭 永远都住在心里不会走
MǐLǎoShǔ TángLǎoYā  yǒng yuǎn dōu zhù zài xīn lǐ bù huì zǒu
หมีเหลาสู่ ถางเหล่ายา  หยง หย่วน โตว จู้ ไจ้ ซิน หลี่ ปู๋ ฮุ่ย โจ่ว

就像你在身边 这个世界简单很多
jiù xiàng nǐ zài shēn biān  zhè gè shì jiè jiǎn dān hěn duō
จิ้ว เซี่ยง หนี่ ไจ้ เซิน เปียน  เจ้อ เก้อ ซื่อ เจี้ย เจี่ยน ตัน เหิ่น ตัว

啦...啦...啦...啦...
LA... LA... LA... LA...

喉咙需要喉糖 有你我才敢拼了命嘶吼
hóu lóng xū yào hóu táng  yǒu nǐ wǒ cái gǎn pīn le mìng sī hǒu
โหว หลง ซวี เหย้า โหว ถาง  โหยว หนี หว่อ ไฉ ก่าน พิน เลอะ มิ่ง ซือ โห่ว

没元气走不动 你是充电器 Stand by 加油
méi yuán qì zǒu bù dòng  nǐ shì chōng diàn qì Stand by jiā yóu
เหมย หยวน ชี่ โจ่ว ปู๋ ต้ง  หนี่ ซื่อ ชง เตี้ยน ชี่ สแตนด ไบ เจีย โหยว

啦...啦...啦...啦...
LA... LA... LA... LA...

**把两只手一体成形紧握
bǎ liǎng zhī shǒu yī tǐ chéng xíng jǐn wò 
ป๋า เหลี่ยง จือ โส่ว อี้ ถี่ เฉิง สิง จิ่น ว่อ

让两颗心一体成形感受
ràng liǎng kē xīn yī tǐ chéng xíng gǎn shòu
ร่าง เหลี่ยง เคอ ซิน อี้ ถี่ เฉิง สิง ก่าน โซ่ว

你加上我最无敌的存在
nǐ jiā shàng wǒ zuì wú dí de cún zài 
หนี่ เจีย ซ่าง หว่อ จุ้ย อู๋ ตี๋ เตอะ ฉุน ไจ้

无可取代别人复制不来
wú kě qǔ dài bié rén fù zhì bù lái
อู๋ เขอ ฉวี่ ไต้ เปี๋ย เหริน ฟู่ จื้อ ปู้ ไหล

把所有梦一体成形展开
bǎ suǒ yǒu mèng yī tǐ chéng xíng zhǎn kāi 
ป๋า สัว โหย่ว เมิ่ง อี้ ถี่ เฉิง สิง จ่าน ไค

说好未来一体成形结伴
shuō hǎo wèi lái yī tǐ chéng xíng jié bàn
ซัว เห่า เว่ย ไหล อี้ ถี่ เฉิง สิง เจี๋ย ปั้น

你加上我音符搭配节拍
nǐ jiā shàng wǒ yīn fú dā pèi jié pāi 
หนี่ เจีย ซ่าง หว่อ ยิน ฝู ตา เพ่ย เจี๋ย ไพ

这首歌永远都唱不完 Yeah~
zhè shǒu gē yǒng yuǎn dōu chàng bù wán Yeah~
เจ้อ โส่ว เกอ หยง หย่วน โตว ช่าง ปู้ หวาน  เย้~

什么话都不需要隐藏 总算有人听懂我的话
shén me huà dōu bù xū yào yǐn cáng  zǒng suàn yǒu rén tīng dǒng wǒ de huà
เสิน เมอะ ฮว่า โตว ปู้ ซวี เหย้า หยิ่น ฉาง  จ่ง ซ่วน โหย่ว เหริน ทิง ต่ง หว่อ เตอะ ฮว่า

我的问题得到解答 多幸运你知道吗
wǒ de wèn tí dé dào jiě dá  duō xìng yùn nǐ zhī dào ma
หว่อ เตอะ เวิ่น ถี เต๋อ เต้า เจี่ย ต๋า  ตัว ซิ่ง วิ่น หนี่ จือ เต้า ม่ะ

ซ้ำ *, **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...