วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558

Xing Xing Yue Liang Tai Yang (星星月亮 太阳) Star Moon Sun - Li Sheng (Lyrics)

เพลง Xīng Xīng Yuè Liàng Tài Yáng (星星月亮 太阳) Star Moon Sun
ศิลปิน Lǐ Shèng (李晟) Li Sheng
อัลบั้ม 
Ō Mǎi Gà (买尬OMG (Oh My God)
สังกัด Rock Records Taipei
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง我只给你一分钟的时间
wǒ zhǐ gěi nǐ yī fēn zhōng de shí jiān 
หวอ จื่อ เก๋ย หนี่ อี้ เฟิน จง เตอะ สือ เจียน

说出三个我最喜爱的演员
shuō chū sān gè wǒ zuì xǐ ài de yǎn yuán
ซัว ชู ซาน เก้อ หว่อ จุ้ย สี่ อ้าย เตอะ เหยี่ยน หยวน

你别太随便太敷衍再躲上一边
nǐ bié tài suí biàn tài fū yǎn zài duǒ shàng yī biān 
หนี่ เปี๋ย ไท่ สุย เปี้ยน ไท่ ฟู เหยี่ยน ไจ้ ตั่ว ซ่าง อี้ เปียน

哦 你最好认真一点
OH nǐ zuì hǎo rèn zhēn yī diǎn
โอ้ หนี่ จุ้ย เห่า เริ่น เจิน อี้ เตี่ยน

*为何你爱看我化烟熏妆
wèi hé nǐ ài kàn wǒ huà yān xūn zhuāng 
เว่ย เหอ หนี่ อ้าย คั่น หว่อ ฮว่า เยียน ซวิน จวง

是不是在嫌我眼睛不够大
shì bù shì zài xián wǒ yǎn jing bù gòu dà
ซื่อ ปู๋ ซื่อ ไจ้ เสียน หวอ เหยี่ยน จิง ปู๋ โก้ว ต้า

当我的肩膀你却盯着街头辣妹
dāng wǒ de jiān bǎng nǐ què dīng zhe jiē tóu là mèi 
ตัง หว่อ เตอะ เจียน ป่าง หนี่ เชว่ ติง เจอะ เจีย โถว ล่า เม่ย

哦 你最好忠诚一点
OH nǐ zuì hǎo zhōng chéng yī diǎn
โอ้ หนี่ จุ้ย เห่า จง เฉิง อี้ เตี่ยน

说出你爱我的五个理由 我就送给你我的温柔
shuō chū nǐ ài wǒ de wǔ gè lǐ yóu  wǒ jiù sòng gěi nǐ wǒ de wēn róu
ซัว ชู หนี่ อ้าย หว่อ เตอะ อู่ เก้อ หลี่ โหยว  หว่อ จิ้ว ซ่ง เก๋ย หนี่ หว่อ เตอะ เวิน โหรว

你皱着眉头说我怎么无聊过了头 不肯罢休
nǐ zhòu zhe méi tóu shuō wǒ zěn me wú liáo guò le tóu  bù kěn bà xiū
หนี่ โจ้ว เจอะ เหมย โถว ซัว หวอ เจิ่น เมอะ อู๋ เหลียว กั้ว เลอะ โถว  ปู้ เขิ่น ป้า ซิว

**星星月亮太阳 她们把我们的未来都照亮
xīng xīng yuè liàng tài yáng  tā men bǎ wǒ men de wèi lái dōu zhào liàng
ซิง ซิง เยว่ เลี่ยง ไท่ หยาง  ทา เมิน ป๋า หว่อ เมิน เตอะ เว่ย ไหล โตว เจ้า เลี่ยง

你若是真爱我 牵我的手一辈子我们一起走
nǐ ruò shì zhēn ài wǒ  qiān wǒ de shǒu yī bèi zi wǒ men yī qǐ zǒu
หนี่ รั่ว ซื่อ เจิน อ้าย หว่อ  เชียน หว่อ เตอะ โส่ว อี๋ เป้ย จึ หว่อ เมิน อี้ ฉี โจ่ว  

***星星月亮太阳 他们一起来坚持你的承诺 (Woo~)
xīng xīng yuè liàng tài yáng  tā men yī qǐ lái jiān chí nǐ de chéng nuò  (Woo~)
ซิง ซิง เยว่ เลี่ยง ไท่ หยาง  ทา เมิน อี้ ฉี่ ไหล เจียน ฉือ หนี่ เตอะ เฉิง นั้ว  (โว้~)

你若是真爱我 牵我的手一辈子我们一起走 (JA JA)
nǐ ruò shì zhēn ài wǒ  qiān wǒ de shǒu yī bèi zi wǒ men yī qǐ zǒu  (JA JA)
หนี่ รั่ว ซื่อ เจิน อ้าย หว่อ  เชียน หว่อ เตอะ โส่ว อี๋ เป้ย จึ หว่อ เมิน อี้ ฉี โจ่ว  (จ๊ะ จา)

ซ้ำ *, **, ***, **, ***

LA LA LA LA LA LA~~

ซ้ำ ***

一辈子我们一起走 一辈子我们一起走
yī bèi zi wǒ men yī qǐ zǒu  yī bèi zi wǒ men yī qǐ zǒu 
อี๋ เป้ย จึ หว่อ เมิน อี้ ฉี โจ่ว  อี๋ เป้ย จึ หว่อ เมิน อี้ ฉี โจ่ว

Emm Hmm

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...