วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558

Ni Zheng Chang Ma (你正常吗) Are You Normal - Ella Chen (Lyrics)

เพลง Nǐ Zhèng Cháng Ma (你正常) Are You Normal
ศิลปิน Chén Jiā Huà () Ella Chen
อัลบั้ม Yǒu Hé Bù Kě (有何不可) WHY NOT
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง

太空船内的重量 不正常 才正常
tài kōng chuán nèi de zhòng liàng  bù zhèng cháng  cái zhèng cháng
ไท่ คง ฉวน เน่ย เตอะ จ้ง เลี่ยง  ปู๋ เจิ้ง ฉาง  ไฉ เจิ้ง ฉาง

惊世骇俗的偶像 不正常 才正常
jīng shì hài sú de ǒu xiàng  bù zhèng cháng  cái zhèng cháng
จิง ซื่อ ไห้ สู เตอะ โอ่ว เซี่ยง  ปู๋ เจิ้ง ฉาง  ไฉ เจิ้ง ฉาง

婚礼之前的晚上 不正常 才正常
hūn lǐ zhī qián de wǎn shàng  bù zhèng cháng  cái zhèng cháng
ฮุน หลี่ จือ เฉียน เตอะ หว่าน ซ่าง  ปู๋ เจิ้ง ฉาง  ไฉ เจิ้ง ฉาง

你想一想 想不想 太正常
nǐ xiǎng yī xiǎng  xiǎng bù xiǎng  tài zhèng cháng
หนี เสี่ยง อี้ เสี่ยง  เสี่ยง ปู้ เสี่ยง  ไท่ เจิ้ง ฉาง

平衡宇宙的太阳 不正常 才正常
píng héng yǔ zhòu de tài yáng  bù zhèng cháng  cái zhèng cháng
ผิง เหิง อวิ่ โจ้ว เตอะ ไท่ หยาง  ปู๋ เจิ้ง ฉาง  ไฉ เจิ้ง ฉาง

一百年后的时尚 不正常 才正常
yī bǎi nián hòu de shí shàng  bù zhèng cháng  cái zhèng cháng
อี้ ป่าย เหนียน โฮ่ว เตอะ สือ ซ่าง  ปู๋ เจิ้ง ฉาง  ไฉ เจิ้ง ฉาง

暧昧 对象 微妙 磁场 不正常 才正常
ài mèi  duì xiàng  wēi miào  cí chǎng  bù zhèng cháng  cái zhèng cháng
อ้าย เม่ย  ตุ้ย เซี่ยง  เวย เมี่ยว  ฉือ ฉ่าง  ปู๋ เจิ้ง ฉาง  ไฉ เจิ้ง ฉาง

你为什么 那么想 变正常
nǐ wèi shén me  nà me xiǎng  biàn zhèng cháng
หนี่ เว่ย เสิน เมอะ  น่า เมอะ เสี่ยง  เปี้ยน เจิ้ง ฉาง

*活着 如果只能挑 单调和无聊 我会选择疯掉
huó zhe  rú guǒ zhǐ néng tiāo  dān diào hé wú liáo  wǒ huì xuǎn zé fēng diào
หัว เจอะ  หรู กั่ว จื่อ เหนิง เทียว  ตัน เตี้ยว เหอ อู๋ เหลียว  หว่อ ฮุ่ย เสวี่ยน เจ๋อ เฟิง เตี้ยว

复原 如果必须要 打针或吃药 我放弃治疗
fù yuán  rú guǒ bì xū yào  dǎ zhēn huò chī yào  wǒ fàng qì zhì liáo
ฟู่ หยวน  หรู กั่ว ปี้ ซวี เหย้า  ต่า เจิน ฮั่ว ชือ เหย้า  หว่อ ฟ่าง ชี่ จื้อ เหลียว

爱因斯坦的想象 不正常 才正常
ÀiYīnSīTǎn de xiǎng xiàng  bù zhèng cháng  cái zhèng cháng
อ้ายยินซือถ่าน เตอะ เสี่ยง เซี่ยง  ปู๋ เจิ้ง ฉาง  ไฉ เจิ้ง ฉาง

福尔摩斯的智商 不正常 才正常
FúĚrMóSī de zhì shāng  bù zhèng cháng  cái zhèng cháng
ฝูเอ่อหมัวซือ เตอะ จื้อ ซาง  ปู๋ เจิ้ง ฉาง  ไฉ เจิ้ง ฉาง

RiRi GaGa

穿的衣裳 不正常 才正常
chuān de yī shang  bù zhèng cháng  cái zhèng cháng
ชวน เตอะ อี ซัง  ปู๋ เจิ้ง ฉาง  ไฉ เจิ้ง ฉาง

你若长得 太一样 别勉强
nǐ ruò zhǎng de  tài yī yàng  bié miǎn qiǎng
หนี่ รั่ว จ่าง เตอะ  ไท่ อี๋ ย่าง  เปี๋ย เหมียน เฉี่ยง

ซ้ำ *

好学生 只有一个答案 没资格乱撞
hǎo xué shēng  zhǐ yǒu yī gè dá àn  méi zī gé luàn zhuàng
เห่า เสว๋ เซิง  จื๋อ โหย่ว อี๋ เก้อ ต๋า อั้น  เหมย จือ เก๋อ ล่วน จ้วง

好市民 活在一个框框
hǎo shì mín  huó zài yī gè kuàng kuang
เห่า ซื่อ หมิน  หัว ไจ้ อี๋ เก้อ ค่วง ควง

正常人 上天堂 神经病 到处逛
zhèng cháng rén  shàng tiān táng  shén jīng bìng  dào chù guàng
เจิ้ง ฉาง เหริน  ซ่าง เทียน ถาง  เสิน จิง ปิ้ง  เต้า ชู่ ก้วง

正常人 好平安 神经病 暗暗爽
zhèng cháng rén  hǎo píng ān  shén jīng bìng  àn àn shuǎng
เจิ้ง ฉาง เหริน  เห่า ผิง อัน  เสิน จิง ปิ้ง  อั้น อั้น ส่วง

Na Na Na Na  Na Na Na Na  Na Na Na Na  Na Na Na Na

Na Na Na Na  Na Na Na Na  Na Na Na Na  Na Na Na Na

ซ้ำ *

活着 如果只能挑 单调和无聊 我会选择疯掉
huó zhe  rú guǒ zhǐ néng tiāo  dān diào hé wú liáo  wǒ huì xuǎn zé fēng diào
หัว เจอะ  หรู กั่ว จื่อ เหนิง เทียว  ตัน เตี้ยว เหอ อู๋ เหลียว  หว่อ ฮุ่ย เสวี่ยน เจ๋อ เฟิง เตี้ยว

AO AH

正常 感觉多奇妙 别对我推销 我脑子坏掉
zhèng cháng  gǎn jué duō qí miào  bié duì wǒ tuī xiāo  wǒ nǎo zi huài diào
เจิ้ง ฉาง  ก่าน เจว๋ ตัว ฉี เมี่ยว  เปี๋ย ตุ้ย หว่อ ทุย เซียว  หวอ เหน่า จึ ไฮว่ เตี้ยว

Na Na Na Na  Na Na Na Na  Na Na Na Na  Na Na Na Na

Na Na Na Na  Na Na Na Na  Na Na Na Na  Na Na Na Na

Na Na Na Na  Na Na Na Na  Na Na Na Na  Na Na Na Na

Na Na Na Na  Na Na Na Na  Na Na Na Na  Na Na Na Na

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...