วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558

Ji Xiang Ge (吉祥歌) Lucky Song - Li Sheng (Lyrics)

เพลง Jí Xiáng Gē (吉祥歌) Lucky Song
ศิลปิน Lǐ Shèng (李晟) Li Sheng
อัลบั้ม 
Ō Mǎi Gà (买尬OMG (Oh My God)
สังกัด Rock Records Taipei
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง燕子 飞呀飞呀飞呀飞呀飞呀~
yàn zi  fēi ya fēi ya fēi ya fēi ya fēi ya~ 
เหยี้ยน จึ  เฟย ยา เฟย ยา เฟย ยา เฟย ยา เฟย ยา~

燕子 飞呀飞呀飞呀飞呀飞呀~
yàn zi  fēi ya fēi ya fēi ya fēi ya fēi ya~
เหยี้ยน จึ  เฟย ยา เฟย ยา เฟย ยา เฟย ยา เฟย ยา~

花果山 水濂洞 有一个 美猴王 孙悟空 唐三藏
HuāGuǒShān  ShuǐLiánDòng  yǒu yī gè  měi hóu wáng SūnWùKōng TángSānZàng
ฮวากั่วซาน  สุ่ยเหลียนต้ง  โหย่ว อี๋ เก้อ  เหม่ย โหว หวัง  ซุนอู้คง  ถางซานจ้าง

猪八戒 沙和尚 唉呀
ZhūBāJiè ShāHéShàng  āi yā
จูปาเจี้ย ซาเหอซ่าง  ไอ ยา

*我说你也太不像样
wǒ shuō nǐ yě tài bù xiàng yàng
หว่อ ซัว หนี เย่ ไท่ ปู๋ เซี่ยง ย่าง

还不赶紧向皇阿玛请安 迟了一刻只怕就要惨
hái bù gǎn jǐn xiàng HuángĀMǎ qǐng ān  chí le yī kè zhǐ pà jiù yào cǎn
ไห ปู้ ก๋าน จิ่น เซี่ยง หวงอาหม่า ฉิ่ง อัน  ฉือ เลอะ อี๋ เค่อ จื่อ พ่า จิ้ว เหย้า ฉ่าน

那孙猴子也帮不了忙 笨等儿你个 瓜不兮兮的
nà SūnHóuZi yě bāng bù liǎo máng  bèn děng er nǐ gè  guā bù xī xī de
น่า ซุนโหวจึ เย่ ปัง ปู้ เหลี่ยว หมาง  เปิ้น เติ่ง เอ๋อ หนี่ เก้อ  กวา ปู้ ซี ซี เตอะ

让我教你个乖 不要再惹麻烦
ràng wǒ jiāo nǐ gè guāi  bù yào zài rě má fan
ร่าง หว่อ เจียว หนี่ เก้อ ไกว  ปู๋ เหย้า ไจ้ เหย่อ หมา ฝาน

做人要机伶 做事要积极
zuò rén yào jī líng  zuò shì yào jī jí
จั้ว เหริน เหย้า จี หลิง  จั้ว ซื่อ เหย้า จี จี๋

说话要讨喜 大家才会开心
shuō huà yào tǎo xǐ  dà jiā cái huì kāi xīn
ซัว ฮว่า เหย้า เถา สี่  ต้า เจีย ไฉ ฮุ่ย ไค ซิน

HO 宫里的大小事交给我
HO gōng lǐ de dà xiǎo shì jiāo gěi wǒ
โฮ้ กง หลี่ เตอะ ต้า เสี่ยว ซื่อ เจียว เก๋ย หว่อ

听我的 听我的 准没错
tīng wǒ de  tīng wǒ de  zhǔn méi cuò
ทิง หว่อ เตอะ  ทิง หว่อ เตอะ  จุ่ย เหมย ชั่ว

**(OH Yes) 皇阿玛吉祥 娘娘吉祥 阿哥吉祥
(OH Yes) HuángĀMǎ jí xiáng  niáng niang jí xiáng  ĀGē jí xiáng
(โอ้ เยส) หวงอาหม่า จี๋ เสียง  เหนียง เหนี่ยง จี๋ เสียง  อาเกอ จี๋ เสียง

各位吉祥 还珠格格向您请安 万岁万岁万万岁
gè wèi jí xiáng  HuánZhūGéGe xiàng nín qǐng ān  wàn suì wàn suì wàn wàn suì
เก้อ เว่ย จี๋ เสียง  หวนจูเก๋อเกอะ เซี่ยง หนิน ฉิ่ง อัน  ว่าน ซุ่ย ว่าน ซุ่ย ว่าน ว่าน ซุ่ย

皇阿玛吉祥 娘娘吉祥 阿哥吉祥 各位吉祥
HuángĀMǎ jí xiáng  niáng niang jí xiáng  ĀGē jí xiáng  gè wèi jí xiáng
หวงอาหม่า จี๋ เสียง  เหนียง เหนี่ยง จี๋ เสียง  อาเกอ จี๋ เสียง  เก้อ เว่ย จี๋ เสียง

还珠格格向您请安 万睡万睡我好想睡~
HuánZhūGéGe xiàng nín qǐng ān  wàn shuì wàn shuì wǒ hǎo xiǎng shuì~
หวนจูเก๋อเกอะ เซี่ยง หนิน ฉิ่ง อัน  ว่าน ซุ่ย ว่าน ซุ่ย หวอ เหา เสี่ยง ซุ่ย~

燕子 飞呀飞呀飞呀飞呀飞呀~
yàn zi  fēi ya fēi ya fēi ya fēi ya fēi ya~
เหยี้ยน จึ  เฟย ยา เฟย ยา เฟย ยา เฟย ยา เฟย ยา~

燕子 飞呀飞呀飞呀飞呀飞呀~
yàn zi  fēi ya fēi ya fēi ya fēi ya fēi ya~
เหยี้ยน จึ  เฟย ยา เฟย ยา เฟย ยา เฟย ยา เฟย ยา~

花果山 水濂洞 有一个 美猴王 孙悟空 唐三藏
HuāGuǒShān  ShuǐLiánDòng  yǒu yī gè  měi hóu wáng SūnWùKōng TángSānZàng
ฮวากั่วซาน  สุ่ยเหลียนต้ง  โหย่ว อี๋ เก้อ  เหม่ย โหว หวัง  ซุนอู้คง  ถางซานจ้าง

猪八戒 沙和尚 赶妖怪 抓魔王
ZhūBāJiè  ShāHéShàng  gǎn yāo guài  zhuā mó wáng
จูปาเจี้ย  ซาเหอซ่าง  ก่าน เยา ไกว้  จวา หมัว หวัง

哈哈 我这次念这么快 你可打不到我啦 唉呀!!
hā hā  wǒ zhè cì niàn zhè me kuài  nǐ kě dǎ bù dào wǒ la  āi yā!!
ฮา ฮา  หว่อ เจ้อ ชื่อ เนี่ยน เจ้อ เมอะ ไคว่  หนี เขอ ต่า ปู๋ เต้า หว่อ ล่ะ  ไอ ยา!!

ซ้ำ *, **

皇…阿玛! 你要我唱歌啊?
Huáng…ĀMǎ!  nǐ yào wǒ chàng gē a?
หวง...อาหม่า!  หนี่ เหย้า หว่อ ช่าง เกอ อ่ะ?

我的歌喉没那么好啦~~
wǒ de gē hóu méi nà me hǎo la~~
หว่อ เตอะ เกอ โหว เหมย น่า เมอะ เห่า ล่ะ~~

没关系,你就唱吧!
méi guān xi,  nǐ jiù chàng ba!
เหมย กวน ซิหนี่ จิ้ว ช่าง ป่ะ!

唉 好吧 皇阿玛! 不如我RAP一下给您听听~ 啊~~
āi  hǎo ba  HuángĀMǎ!  bù rú wǒ RAP yī xià gěi nín tīng tīng~ a~~
ไอ  เห่า ป่ะ  หวงอาหม่า!  ปู้ หยู หว่อ แรพ อี๋ เซี่ย เก่ย หนิน ทิง ทิงอา~~

ซ้ำ **, **

HA Zzz~

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...