วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558

Du Chu De Shi Hou (独处的时候) Whem I'm Alone - Sodagreen (Lyrics)

เพลง Dú Chǔ De Shí Hòu (处的时候) Whem I'm Alone
ศิลปิน Sū Dǎ Lǜ (苏打绿) Sodagreen
อัลบั้ม Qiū:Gù Shì (秋:故事) Autumn:Stories
สังกัด Will Lin Music
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนิ้อเพลง摊在自己的心上
tān zài zì jǐ de xīn shàng
ทาน ไจ้ จื้อ จี่ เตอะ ซิน ซ่าง

Woo OH OH  HO OH  AI Yai yai

摊在自己的……
tān zài zì jǐ de……
ทาน ไจ้ จื้อ จี่ เตอะ……

Hmm Hmm Emm HA      HA

独处的时候 夜容易特别黑
dú chǔ de shí hòu  yè róng yì tè bié hēi 
ตู๋ ฉู่ เตอะ สือ โฮ่ว  เย้ หรง อี้ เท่อ เปี๋ย เฮย

独处的时候 心容易悄悄破碎
dú chǔ de shí hòu  xīn róng yì qiāo qiāo pò suì
ตู๋ ฉู่ เตอะ สือ โฮ่ว  ซิน หรง อี้ เชียว เชียว พั้ว ซุ่ย

冷冷的手发抖 热热的泪坠落
lěng lěng de shǒu fā dǒu  rè rè de lèi zhuì luò 
เหลิง เหลิ่ง เตอะ โส่ว ฟา โต่ว  เย่อ เย่อ เตอะ เล้ย จุ้ย ลั่ว

独处的时候 好想有谁能出现
dú chǔ de shí hòu  hǎo xiǎng yǒu shuí néng chū xiàn
ตู๋ ฉู่ เตอะ สือ โฮ่ว  เหา เสียง โหย่ว สุย เหนิง ชู เซี่ยน

独处的时候 像跌进了深渊
dú chǔ de shí hòu  xiàng diē jìn le shēn yuān 
ตู๋ ฉู่ เตอะ สือ โฮ่ว  เซี่ยง เตีย จิ้น เลอะ เซิน หยวน

独处的时候 像拆穿全世界的谎言
dú chǔ de shí hòu  xiàng chāi chuān quán shì jiè de huǎng yán
ตู๋ ฉู่ เตอะ สือ โฮ่ว  เซี่ยง ไช ชวน เฉวียน ซื่อ เจี้ย เตอะ ห่วง เหยียน

时间不肯快走 细节不停穿梭
shí jiān bù kěn kuài zǒu  xì jié bù tíng chuān suō 
สือ เจียน ปู้ เขิ่น ไคว่ โจ่ว  ซี่ เจี๋ย ปู้ ถิง ชวน ซัว

独处的时候 好怕有谁会出现
dú chǔ de shí hòu  hǎo pà yǒu shuí huì chū xiàn
ตู๋ ฉู่ เตอะ สือ โฮ่ว  เห่า พ่า โหย่ว สุย ฮุ่ย ชู เซี่ยน

*LA LA LA

脏脏地收我的爱 让自己慷慨地痛太不堪
zāng zāng dì shōu wǒ dì ài  ràng zì jǐ kāng kǎi dì tòng tài bù kān
จาง จาง ตี้ โซว หว่อ ตี้ อ้าย  ร่าง จื้อ จี่ คัง ไข่ ตี้ ท่ง ไท่ ปู้ คัน

拖着伤口飞越了桑田沧海
tuō zhe shāng kǒu fēi yuè le sāng tián cāng hǎi
ทัว เจอะ ซาง โข่ว เฟย เยว่ เลอะ ซาง เถียน ชาง ไห่

剩自己慢慢地还
shèng zì jǐ màn màn dì huán
เซิ่ง จื้อ จี่ ม่าน ม่าน ตี้ หวน

LA LA LA

长长地叹我的爱 没有人愿意丢下你不管
cháng cháng dì tàn wǒ dì ài  méi yǒu rén yuàn yì diū xià nǐ bù guǎn
ฉาง ฉาง ตี้ ท่าน หว่อ ตี้ อ้าย  เหมย โหย่ว เหริน ย่วน อี้ ติว เซี่ย หนี่ ปู้ ก่วน

若世界说穿了只剩下春去秋来
ruò shì jiè shuō chuān le zhǐ shèng xià chūn qù qiū lái 
รั่ว ซื่อ เจี้ย ซัว ชวน เลอะ จื่อ เซิ่ง เซี่ย ชุน ชวี่ ชิว ไหล

拥有再多也会太难耐
yōng yǒu zài duō yě huì tài nán nài
ยง โหย่ว ไจ้ ตัว เย่ ฮุ่ย ไท่ หนาน ไน่

ซ้ำ *

若世界说穿了只剩下嘘寒问暖
ruò shì jiè shuō chuān le zhǐ shèng xià xū hán wèn nuǎn 
รั่ว ซื่อ เจี้ย ซัว ชวน เลอะ จื่อ เซิ่ง เซี่ย ซวี หาน เวิ่น หน่วน

拥有再多也会太难耐
yōng yǒu zài duō yě huì tài nán nài
ยง โหย่ว ไจ้ ตัว เย่ ฮุ่ย ไท่ หนาน ไน่

独处的时候 夜特别容易黑
dú chǔ de shí hòu  yè tè bié róng yì hēi 
ตู๋ ฉู่ เตอะ สือ โฮ่ว  เย้ เท่อ เปี๋ย หรง อี้ เฮย

独处的时候 心特别容易崩溃
dú chǔ de shí hòu  xīn tè bié róng yì bēng kuì
ตู๋ ฉู่ เตอะ สือ โฮ่ว  ซิน เท่อ เปี้ย หรง อี้ เปิง คุ่ย

独处的时候 尽管所有情绪都逃……逃……逃不开
dú chǔ de shí hòu  jǐn guǎn suǒ yǒu qíng xù dōu táo……táo……táo bù kāi
ตู๋ ฉู่ เตอะ สือ โฮ่ว  จิ๋น ก่วน สัว โหย่ว ฉิง ซวี่ โตว เถา……เถา……เถา ปู้ ไค

独处的时候 还是要勉强自己 想得开
dú chǔ de shí hòu  hái shì yào miǎn qiǎng zì jǐ  xiǎng de kāi
ตู๋ ฉู่ เตอะ สือ โฮ่ว  ไห ซื่อ เหย้า เหมียน เฉี่ยง จื้อ จี่  เสี่ยง เตอะ ไค

YA YA~

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...