วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558

Cong Yi Pian Luo Ye Kai Shi (从一片落叶开始) Starting With a Fallen Leaf - Sodagreen (Lyrics)

เพลง Cóng Yī Piàn Luò Yè Kāi Shǐ (从一片落叶开始) Starting With a Fallen Leaf
ศิลปิน Sū Dǎ Lǜ (苏打绿) Sodagreen
อัลบั้ม Qiū:Gù Shì (秋:故事) Autumn:Stories
สังกัด Will Lin Music
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง




เนื้อเพลง




我拾起一片落叶 忽然间地转天旋
wǒ shí qǐ yī piàn luò yè  hū rán jiān dì zhuǎn tiān xuán 
หว่อ สือ ฉี่ อี๋ เพี่ยน ลั่ว เย้  ฮู หยาน เจียน ตี้ จ่วน เทียน เสวียน

风刮起来 带我到另一个世界
fēng guā qǐ lái  dài wǒ dào lìng yī gè shì jiè
เฟิง กวา ฉี่ ไหล  ไต้ หว่อ เต้า ลิ่ง อี๋ เก้อ ซื่อ เจี้ย

眼前有一个神仙 脚下踩踏着火焰
yǎn qián yǒu yī gè shén xiān  jiǎo xià cǎi tà zhe huǒ yàn
เหยี่ยน เฉียน โหย่ว อี๋ เก้อ เสิน เซียน  เจี่ยว เซี่ย ไฉ่ ท่า เจอะ หั่ว เหยี้ยน

手点一点 我的身体开满了花
shǒu diǎn yī diǎn  wǒ de shēn tǐ kāi mǎn le huā
โสว เตี่ยน อี้ เตี่ยน  หว่อ เตอะ เซิน ถี่ ไค หม่าน เลอะ ฮวา

喔喔喔 喔喔喔 祂穿透云层说话
OH OH OH  OH OH OH  tā chuān tòu yún céng shuō huà 
โอ้ โอ้ โอ้  โอ้ โอ้ โอ้  ทา ชวน โท่ว หวิน เฉิง ซัว ฮว่า 

喔喔喔 喔喔喔 天空下起了食粮
OH OH OH  OH OH OH  tiān kōng xià qǐ le shí liáng
โอ้ โอ้ โอ้  โอ้ โอ้ โอ้  เทียน คง เซี่ย ฉี่ เลอะ สือ เหลียง

*No one knows where we'll be  No one knows how we'll meet

No one knows how long before you're here with me

And no one knows why we fear  And no one knows what we'll see

And no one knows when all the answers will be near

**祂说:喔 祂说:喔……喔……
tā shuō : OH  tā shuō : OH……OH……
ทา ซัว : โอ้  ทา ซัว : โอ้......โอ้......

祂说:喔  祂说:喔 祂说:喔……喔……
tā shuō : OH  tā shuō : OH  tā shuō : OH……OH……
ทา ซัว : โอ้  ทา ซัว : โอ้  ทา ซัว : โอ้......โอ้......

我走到下个地方 遇见了一个姑娘
wǒ zǒu dào xià gè dì fāng  yù jiàn le yī gè gū niang
หวอ โจ่ว เต้า เซี่ย เก้อ ตี้ ฟัง  อวิ้ เจี้ยน เลอะ อี๋ เก้อ กู เหนี่ยง

她打破她的金壶 漏水成汪洋
tā dǎ pò tā de jīn hú  lòu shuǐ chéng wāng yáng
ทา ต่า พั้ว ทา เตอะ จิน หู  โล่ว สุ่ย เฉิง วัง หยาง

眼前有一队野兽 用河洗澡用风擦
yǎn qián yǒu yī duì yě shòu  yòng hé xǐ zǎo yòng fēng cā
เหยี่ยน เฉียน โหย่ว อี๋ ตุ้ย เย่ โซ่ว  ย่ง เหอ สี เจ่า ย่ง เฟิง ชา

一路咏着歌回家 他们这么唱
yī lù yǒng zhe gē huí jiā  tā men zhè me chàng
อี๋ ลู่ หย่ง เจอะ เกอ หุย เจีย  ทา เมิน เจ้อ เมอะ ช่าง

喔喔喔 喔喔喔 不如一贫如洗吧
OH OH OH  OH OH OH  bù rú yī pín rú xǐ ba 
โอ้ โอ้ โอ้  โอ้ โอ้ โอ้  ปู้ หรู อี้ ผิน หรู สี่ ป่ะ

喔喔喔 喔喔喔 这样才最富有啦
OH OH OH  OH OH OH  zhè yàng cái zuì fù yǒu la
โอ้ โอ้ โอ้  โอ้ โอ้ โอ้  เจ้อ ย่าง ไฉ จุ้ย ฟู่ โหย่ว ล่ะ

ซ้ำ *, *, **

是天才还是笨蛋? 是狂人还是无赖?
shì tiān cái hái shì bèn dàn?  shì kuáng rén hái shì wú lài? 
ซื่อ เทียน ไฉ ไห ซื่อ เปิ้น ตั้นซื่อ ขวง เหริน ไห ซื่อ อู๋ ไล่?

别以为会有答案
bié yǐ wéi huì yǒu dá àn
เปี๋ย อี่ เหวย ฮุ่ย โหย่ว ต๋า อั้น

思想比钻石高端? 感性和理性相反?
sī xiǎng bǐ zuàn shí gāo duān?  gǎn xìng hé lǐ xìng xiāng fǎn? 
ซือ เสียง ปี่ จ้วน สือ เกา ตวนก่าน ซิ่ง เหอ หลี่ ซิ่ง เซียง ฝ่าน?

别以为那么简单
bié yǐ wéi nà me jiǎn dān
เปี๋ย อี่ เหวย น่า เมอะ จี่ยน ตัน

OH OH OH OH OH OH~

尔后两手一摊
ěr hòu liǎng shǒu yī tān
เอ่อ โฮ่ว เหลียง โส่ว อี้ ทาน

Hmm

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...