วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

Zi Ai Zi Shou (自爱自受) Self-Esteem - Jolin Tsai (Lyrics)

เพลง Zì Ài Zì Shòu (爱自受) Self-Esteem
ศิลปิน Cài Yī Lín (蔡依林) Jolin Tsai
อัลบั้ม Pēi () PLAY
สังกัด Warner Music Taiwan

ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง终于锻炼出一种轻盈自由
zhōng yú duàn liàn chū yī zhǒng qīng yíng zì yóu 
จง อวิ๋ ต้วน เลี่ยน ชู อี้ จ่ง ชิง หยิง จื้อ โหยว

寂寞就安于寂寞 火点燃了就扑火
jì mò jiù ān yú jì mò  huǒ diǎn rán le jiù pū huǒ
จี้ มั่ว จิ้ว อัน อวิ๋ จี้ มั่ว  หัว เตี่ยน หยาน เลอะ จิ้ว พู หั่ว

恋上一场什么爱 我快乐就够
liàn shàng yī chǎng shén me ài  wǒ kuài lè jiù gòu 
เลี่ยน ซ่าง อี้ ฉ่าง เสิน เมอะ อ้าย  หว่อ ไคว่ เล่อ จิ้ว โก้ว

进度我自己会掌握 谢谢围观起哄
jìn dù wǒ zì jǐ huì zhǎng wò  xiè xie wéi guān qǐ hòng
จิ้น ตู้ หว่อ จื้อ จี่ ฮุ่ย จ่าง ว่อ  เซี้ย เซี้ย เหวย กวน ฉี่ ห้ง

*失控 坠落 浪漫的堕落(别人别插手)
shī kòng  zhuì luò  làng màn de duò luò (bié rén bié chā shǒu)
ซือ ค่ง  จุ้ย ลั่ว  ล่าง ม่าน เตอะ ตั้ว ลั่ว (เปี๋ย เหริน เปี๋ย ชา โส่ว)

狠狠地 沉溺 美绝的烟火(对从前的甜蜜复仇)
hěn hěn de  chén nì  měi jué de yān huǒ (duì cóng qián de tián mì fù chóu)
เหิน เหิ่น เตอะ  เฉิน นี่  เหม่ย เจว๋ เตอะ เยียน หั่ว (ตุ้ย ฉง เฉียน เตอะ เถียน มี่ ฟู่ โฉว)

别管我(别管我) 让我好好享受
bié guǎn wǒ (bié guǎn wǒ)  ràng wǒ hǎo hǎo xiǎng shòu 
เปี๋ย ก๋วน หว่อ (เปี๋ย ก๋วน หว่อ)  ร่าง หว่อ เหา เหา เสี่ยง โซ่ว

别猜我(别猜我) 将会感慨或感动
bié cāi wǒ (bié cāi wǒ)  jiāng huì gǎn kǎi huò gǎn dòng
เปี๋ย ไช หว่อ (เปี๋ย ไช หว่อ)  เจียง ฮุ่ย ก๋าน ไข่ ฮั่ว ก่าน ต้ง

爱情是真实的虚构 坚强的脆弱
ài qíng shì zhēn shí de xū gòu  jiān qiáng de cuì ruò 
อ้าย ฉิง ซื่อ เจิน สือ เตอะ ซวี โก้ว  เจียน เฉียง เตอะ ชุ่ย รั่ว

我正乐在其中 最后会结成什么果 我自爱自受
wǒ zhèng lè zài qí zhōng  zuì hòu huì jié chéng shén me guǒ  wǒ zì ài zì shòu
หว่อ เจิ้ง เล่อ ไจ้ ฉี จง  จุ้ย โฮ่ว ฮุ่ย เจี๋ย เฉิง เสิน เมอะ กั่ว  หว่อ จื้อ อ้าย จื้อ โซ่ว

就算痛 那又算什么 又不是 没痛过
jiù suàn tòng  nà yòu suàn shén me  yòu bù shì  méi tòng guò
จิ้ว ซ่วน ท่ง  น่า โย่ว ซ่วน เสิน เมอะ  โย่ว ปู๋ ซื่อ  เหมย ท่ง กั้ว

也不算什么困扰 顶多是困惑
yě bù suàn shén me kùn rǎo  dǐng duō shì kùn huò
เย่ ปู๋ ซ่วน เสิน เมอะ คุ่น เหร่า  ติ่ง ตัว ซื่อ คุ่น ฮั่ว

对我关心那么多 难道我们很熟
duì wǒ guān xīn nà me duō  nán dào wǒ men hěn shóu
ตุ้ย หว่อ กวน ซิน น่า เมอะ ตัว  หนาน เต้า หว่อ เมิน เหิ่น โสว

我的甜蜜幸福落寞哀愁 不是谁的小说
wǒ de tián mì xìng fú luò mò āi chóu  bù shì shuí de xiǎo shuō
หว่อ เตอะ เถียน มี่ ซิ่ง ฝู ลั่ว มั่ว อาย โฉว  ปู๋ ซื่อ สุย เตอะ เสี่ยว ซัว

关于我对最自己的生活 请勿道听途说
guān yú wǒ duì zuì zì jǐ de shēng huó  qǐng wù dào tīng tú shuō
กวน อวิ๋ หว่อ ตุ้ย จุ้ย จื้อ จี่ เตอะ เซิง หัว  ฉิ่ง อู้ เต้า ทิง ถู ซัว

ซ้ำ *

我自爱自受
wǒ zì ài zì shòu
หว่อ จื้อ อ้าย จื้อ โซ่ว

我快活不快活 难过不难过
wǒ kuài huó bù kuài huó  nán guò bù nán guò 
หว่อ ไคว่ หัว ปู๋ ไคว่ หัว  หนาน กั้ว ปู้ หนาน กั้ว

都是我的收获 最后会结成什么果
dōu shì wǒ de shōu huò  zuì hòu huì jié chéng shén me guǒ
โตว ซื่อ หว่อ เตอะ โซว ฮั่ว  จุ้ย โฮ่ว ฮุ่ย เจี๋ย เฉิง เสิน เมอะ กั่ว

我自爱自受 快乐就够
wǒ zì ài zì shòu  kuài lè jiù gòu
หว่อ จื้อ อ้าย จื้อ โซ่ว  ไคว่ เล่อ จิ้ว โก้ว

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...