วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2558

Xiao Lu Luan Zhuang (小路乱撞) The Small Road Disorderly Bumps - Pets Tseng (Lyrics)

เพลง Xiǎo Lù Luàn Zhuàng (小路乱撞) The Small Road Disorderly Bumps
ศิลปิน Zēng Pèi Cí (曾沛慈) Pets Tseng
อัลบั้ม Zhōng Jí Yī Bān 3 (终极一班 3) KO.ONE3 (Re-act) OST
สังกัด Warner Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง
小马路 通往陌生国度 小马路 有几棵树
xiǎo mǎ lù  tōng wǎng mò shēng guó dù  xiǎo mǎ lù  yǒu jǐ kē shù 
เสียว หม่า ลู่  ทง หว่าง มั่ว เซิง กั๋ว ตู้  เสียว หม่า ลู่  โหยว จี่ เคอ ซู่

我踏步 在和影子跳舞 那一天 我们牵手踏步
wǒ tà bù  zài hé yǐng zi tiào wǔ  nà yī tiān  wǒ men qiān shǒu tà bù
หว่อ ท่า ปู้  ไจ้ เหอ หยิ่ง จึ เที่ยว อู่  น่า อี้ เทียน  หว่อ เมิน เชียน โส่ว ท่า ปู้

在小马路 梦想一个旅途 小马路 我不服输
zài xiǎo mǎ lù  mèng xiǎng yī gè lǚ tú  xiǎo mǎ lù  wǒ bù fú shū
ไจ้ เสียว หม่า ลู่  เมิ่ง เสี่ยง อี๋ เก้อ ลวี่ ถู  เสียว หม่า ลู่  หว่อ ฝู ซู

*看尘土 在逆风飞舞 如果有你 就不孤独
kàn chén tǔ  zài nì fēng fēi wǔ  rú guǒ yǒu nǐ  jiù bù gū dú
คั่น เฉิน ถู่  ไจ้ นี่ เฟิง เฟย อู่  หยู กั่ว โหยว หนี่  จิ้ว ปู้ กู ตู๋

(Woo HO HO)

送一杯咖啡 到你的手上 加糖或不加 都是紧张
sòng yī bēi kā fēi  dào nǐ de shǒu shàng  jiā táng huò bù jiā  dōu shì jǐn zhāng
ซ่ง อี้ เปย คา เฟย  เต้า หนี่ เตอะ โส่ว ซ่าง  เจีย ถาง ฮั่ว ปู้ เจีย  โตว ซื่อ จิ่น จาง

心跳发着狂 脸红不像话
xīn tiào fā zhe kuáng  liǎn hóng bù xiàng huà 
ซิน เที่ยว ฟา เจอะ ขวง  เหลี่ยน หง ปู๋ เซี่ยง ฮว่า

如果你也想 给我一个方向 (HA~)
rú guǒ nǐ yě xiǎng  gěi wǒ yī gè fāng xiàng  (HA~)
หยู กั่ว หนี เย๋ เสี่ยง  เก๋ย หว่อ อี๋ เก้อ ฟัง เซี่ยง  (ฮา~)

ซ้ำ *

双手穿过光 毛细孔在唱
shuāng shǒu chuān guò guāng  máo xì kǒng zài chàng 
ซวง โส่ว ชวน กั้ว กวง  เหมา ซี่ ข่ง ไจ้ ช่าง

在小马路上 边闯边晃
zài xiǎo mǎ lù shàng  biān chuǎng biān huàng
ไจ้ เสียว หม่า ลู่ ซ่าง  เปียน ฉ่วง เปียน ห้วง

头发直又亮 眼神不慌张
tóu fa zhí yòu liàng  yǎn shén bù huāng zhāng 
โถว ฟะ จื๋อ โย่ว เลี่ยง  เหยี่ยน เสิน ปู้ ฮวง จาง

只因一路上 这一路上 你是方向
zhǐ yīn yī lù shàng  zhè yī lù shàng  nǐ shì fāng xiàng
จื่อ ยิน อี๋ ลู่ ซ่าง  เจ้อ อี๋ ลู่ ซ่าง  หนี่ ซื่อ ฟัง เซี่ยง

我拥抱着你 就算小路乱撞
wǒ yōng bào zhe nǐ  jiù suàn xiǎo lù luàn zhuàng
หว่อ ยง เป้า เจอะ หนี่  จิ้ว ซ่วน เสี่ยว ลู่ ล่วน จ้วง

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...