วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

Wo Ai Chao Ren (我爱超人) I Love Superman - Li Sheng (Lyrics)

เพลง Wǒ Ài Chāo Rén (爱超人) I Love Superman
ศิลปิน Lǐ Shèng (李晟) Li Sheng
อัลบั้ม 
Ō Mǎi Gà (买尬OMG (Oh My God)

สังกัด Rock Records Taipei
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


就在坏人爆破列车最后一秒
jiù zài huài rén bào pò liè chē zuì hòu yī miǎo 
จิ้ว ไจ้ ไฮว่ เหริน เป้า พั้ว เลี้ย เชอ จุ้ย โฮ่ว อี้ เหมี่ยว

紧急一秒 谁来解救我
jǐn jí yī miǎo  shuí lái jiě jiù wǒ
จิ่น จี๋ อี้ เหมี่ยว  สุย ไหล เจี่ย จิ้ว หว่อ

腾空飞在纽约上空被你环抱
téng kōng fēi zài NiǔYuē shàng kōng bèi nǐ huán bào 
เถิง คง เฟย ไจ้ หนิ่วเยว ซ่าง คง เป้ย หนี่ หวน เป้า

超人抱抱 我心一直跳
ChāoRén bào bào  wǒ xīn yī zhí tiào
เชาเหริน เป้า เป้า  หว่อ ซิน อี้ จื๋อ เที่ยว

*一瞬间 你出现 打败怪兽带我加速飞
yī shùn jiān  nǐ chū xiàn  dǎ bài guài shòu dài wǒ jiā sù fēi
อี๋ ซุ่น เจียน  หนี่ ชู เซี่ยน  ต่า ป้าย ไกว้ โซ่ว ไต้ หว่อ เจีย ซู่ เฟย

**爱在飞飞 彩虹片片 超人每天 有你手牵牵
ài zài fēi fēi  cǎi hóng piàn piàn  ChāoRén měi tiān  yǒu nǐ shǒu qiān qiān
อ้าย ไจ้ เฟย เฟย  ไฉ่ หง เพี่ยน เพี่ยน  เชาเหริน เหม่ย เทียน  โหยว หนี โส่ว เชียน เชียน

爱要追追 想入非非 超人每天 与我话绵绵
ài yào zhuī zhuī  xiǎng rù fēi fēi  ChāoRén měi tiān  yǔ wǒ huà mián mián
อ้าย เหย้า จุย จุย  เสี่ยง ยู่ เฟย เฟย  เชาเหริน เหม่ย เทียน  อวิ๋ หว่อ ฮว่า เหมียน เหมียน

Help Help 我的 Superman
Help Help wǒ de Superman
เฮลพ เฮลพ หว่อ เตอะ ซูเปอร์แมน

Help 我的 Superman
Help wǒ de Superman
เฮลพ หว่อ เตอะ ซูเปอร์แมน

Help Help 我爱 Superman
Help Help wǒ ài Superman
เฮลพ เฮลพ หว่อ อ้าย ซูเปอร์แมน

Help 我的 Superman
Help wǒ de Superman
เฮลพ หว่อ เตอะ ซูเปอร์แมน

Superman

世界和平 人人平安你就不见
shì jiè hé píng  rén rén píng ān nǐ jiù bù jiàn 
ซื่อ เจี้ย เหอ ผิง  เหริน เหริน ผิง อัน หนี่ จิ้ว ปู๋ เจี้ยน

再也不见 我真得好想念
zài yě bù jiàn  wǒ zhēn de hǎo xiǎng niàn
ไจ้ เย่ ปู๋ เจี้ยน  หว่อ เจิน เตอะ เหา เสี่ยง เนี่ยน

恶魔党的首领正在计划毁灭
è mó dǎng de shǒu lǐng zhèng zài jì huà huǐ miè 
เอ้อ หมัว ต่าง เตอะ โสว หลิ่ง เจิ้ง ไจ้ จี้ ฮว่า หุ่ย เมี้ย

地球毁灭 末日快出现
dì qiú huǐ miè  mò rì kuài chū xiàn
ตี้ ฉิว หุ่ย เมี้ย  มั่ว ยื้อ ไคว่ ชู เซี่ยน

每一天 每一秒 我都期待真爱奇迹会实现
měi yī tiān  měi yī miǎo  wǒ dōu qī dài zhēn ài qí jī huì shí xiàn
เหม่ย อี้ เทียน  เหม่ย อี้ เหมี่ยว  หว่อ โตว ชี ไต้ เจิน อ้าย ฉี จี ฮุ่ย สือ เซี่ยน

ซ้ำ *, **

Help Help 我的 Superman
Help Help wǒ de Superman
เฮลพ เฮลพ หว่อ เตอะ ซูเปอร์แมน

Help Help 我爱 Superman
Help Help wǒ ài Superman
เฮลพ เฮลพ หว่อ อ้าย ซูเปอร์แมน

Help Help 我的 Superman
Help Help wǒ de Superman
เฮลพ เฮลพ หว่อ เตอะ ซูเปอร์แมน

Help Help 我爱 Superman
Help Help wǒ ài Superman
เฮลพ เฮลพ หว่อ อ้าย ซูเปอร์แมน

Help Help~ Superman~ Help~ Superman

Help Help~ Superman~

Help~ One Two Three GO Superman Superman

Help~ One Two Three GO Superman

Here WE GO Yeah~

ซ้ำ **, **

我的 Superman Superman~
wǒ de Superman Superman~
หว่อ เตอะ ซูเปอร์แมน  ซูเปอร์แมน~

我爱 Superman man~
wǒ ài Superman man~
หว่อ อ้าย ซูเปอร์แมน  แมน~

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...