วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558

Tian Fan Di Fu (天翻地覆) Heaven and Earth Overturned - Leehom Wang (Lyrics)

เพลง Tiān Fān Dì Fù (天翻地覆) Heaven and Earth Overturned
ศิลปิน Wáng Lì Hóng (王力宏) Leehom Wang
อัลบั้ม Nǐ De Ài (你的) Your Love
สังกัด EARTH 2113
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง
Wuu~ Wuu Wuu Wuu Wuu~  Wuu Wuu Wuu Wuu~

Wuu Wuu Wuu Wuu~ Wuu Wuu Wuu

分手的那一天 我终于获得了重生
fēn shǒu de nà yī tiān  wǒ zhōng yú huò dé liǎo chóng shēng
เฟิน โส่ว เตอะ น่า อี้ เทียน  หว่อ จง อวิ๋ ฮั่ว เต๋อ เหลี่ยว ฉง เซิง

别过头看着你 那一个眼神代表了再见
bié guò tóu kàn zhe nǐ  nà yī gè yǎn shén dài biǎo le zài jiàn
เปี๋ย กั้ว โถว คั่น เจอะ หนี่  น่า อี๋ เก้อ เหยี่ยน เสิน ไต้ เปี่ยว เลอะ ไจ้ เจี้ยน

分手的那一天 好多不对劲开始发生在眼前
fēn shǒu de nà yī tiān  hǎo duō bù duì jìn kāi shǐ fā shēng zài yǎn qián 
เฟิน โส่ว เตอะ น่า อี้ เทียน  เห่า ตัว ปู๋ ตุ้ย จิ้น ไค สื่อ ฟา เซิง ไจ้ เหยี่ยน เฉียน

一切都改变
yī qiè dōu gǎi biàn
อี๋ เชี้ย โตว ไก่ เปี้ยน

*忽然脚下的路 天翻地覆
hū rán jiǎo xià de lù  tiān fān dì fù 
ฮู หยาน เจี่ยว เซี่ย เตอะ ลู่  เทียน ฟัน ตี้ ฟู่

再也踩不到地面 反而坠落在一片蓝天
zài yě cǎi bù dào dì miàn  fǎn ér zhuì luò zài yī piàn lán tiān
ไจ้ เย๋ ไฉ่ ปู๋ เต้า ตี้ เมี่ยน  ฝ่าน เอ๋อ จุ้ย ลั่ว ไจ้ อี๋ เพี่ยน หลาน เทียน

**我还拥有什么 这种自由 最后是折磨
wǒ hái yōng yǒu shén me  zhè zhǒng zì yóu  zuì hòu shì zhé mó
หว่อ ไห ยง โหย่ว เสิน เมอะ  เจ้อ จ่ง จื้อ โหยว  จุ้ย โฮ่ว ซื่อ เจ๋อ หมัว

OH~

***分不清上下左右 天翻地覆
fēn bù qīng shàng xià zuǒ yòu  tiān fān dì fù
เฟิน ปู้ ชิง ซ่าง เซี่ย จั่ว โย่ว  เทียน ฟัน ตี้ ฟู่

Wuu~ Wuu Wuu Wuu Wuu~  Wuu Wuu Wuu Wuu~

Wuu Wuu Wuu Wuu~ Wuu Wuu Wuu

分手的那一天 我的天空瞬间破灭
fēn shǒu de nà yī tiān  wǒ de tiān kōng shùn jiān pò miè 
เฟิน โส่ว เตอะ น่า อี้ เทียน  หว่อ เตอะ เทียน คง ซุ่น เจียน พั้ว เมี้ย

北斗星在南边 爱在零地心引力中慢慢飘远
běi dǒu xīng zài nán biān  ài zài líng dì xīn yǐn lì zhōng màn màn piāo yuǎn
เป๋ย โต่ว ซิง ไจ้ หนาน เปียน  อ้าย ไจ้ หลิง ตี้ ซิน หยิ่น ลี่ จง ม่าน ม่าน เพียว หย่วน

颠倒的地平线 好多不合理开始发生在眼前
diān dǎo de dì píng xiàn  hǎo duō bù hé lǐ kāi shǐ fā shēng zài yǎn qián 
เตียน เต่า เตอะ ตี้ ผิง เซี่ยน  เห่า ตัว ปู้ เหอ หลี่ ไค สื่อ ฟา เซิง ไจ้ เหยี่ยน เฉียน

不停的改变
bù tíng de gǎi biàn
ปู้ ถิง เตอะ ไก่ เปี้ยน

ซ้ำ *, **, ***

忽然站不住 弯曲 该如何放掉
hū rán zhàn bù zhù  wān qū  gāi rú hé fàng diào 
ฮู หยาน จ้าน ปู๋ จู้  วัน ชวี  ไก หรู เหอ ฟ่าง เตี้ยว

谁知道 该往哪里走 才是头 还是尾
shuí zhī dào  gāi wǎng nǎ lǐ zǒu  cái shì tóu  hái shì wěi 
สุย จือ เต้า  ไก หว่าง หนา หลี โจ่ว  ไฉ ซื่อ โถว  ไห ซื่อ เหว่ย

这样做 到底错还是对
zhè yàng zuò  dào dǐ cuò hái shì duì
เจ้อ ย่าง จั้ว  เต้า ตี่ ชั่ว ไห ซื่อ ตุ้ย

脚下的路 天翻地覆
jiǎo xià de lù  tiān fān dì fù 
เจี่ยว เซี่ย เตอะ ลู่  เทียน ฟัน ตี้ ฟู่

再也踩不到地面 最后坠落在一片蓝天
zài yě cǎi bù dào dì miàn  zuì hòu zhuì luò zài yī piàn lán tiān
ไจ้ เย๋ ไฉ่ ปู๋ เต้า ตี้ เมี่ยน  จุ้ย โฮ่ว จุ้ย ลั่ว ไจ้ อี๋ เพี่ยน หลาน เทียน

ซ้ำ **, ***, **, ***, ***

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...