วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558

Meng Mei Yi Qiu (梦寐以求) Dream Life - Leehom Wang (Lyrics)

เพลง Mèng Mèi Yǐ Qiú (梦寐以求) Dream Life
ศิลปิน Wáng Lì Hóng (王力宏) Leehom Wang
อัลบั้ม Nǐ De Ài (你的) Your Love
สังกัด EARTH 2113
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง*Yi Li A E,  Yi Li A O

你决定所有心里的感受
nǐ jué dìng suǒ yǒu xīn lǐ de gǎn shòu 
หนี่ เจว๋ ติ้ง สัว โหย่ว ซิน หลี่ เตอะ ก่าน โซ่ว

每个心跳都跟着的节奏
měi gè xīn tiào dōu gēn zhe de jié zòu 
เหม่ย เก้อ ซิน เที่ยว โตว เกิน เจอะ เตอะ เจี๋ย โจ้ว

决定让生活每天都梦寐以求
jué dìng ràng shēng huó měi tiān dōu mèng mèi yǐ qiú
เจว๋ ติ้ง ร่าง เซิง หัว เหม่ย เทียน โตว เมิ่ง เม่ย อี่ ฉิว

ซ้ำ *

梦寐以求 梦寐以求
mèng mèi yǐ qiú  mèng mèi yǐ qiú
เมิ่ง เม่ย อี่ ฉิว  เมิ่ง เม่ย อี่ ฉิว

我决定生活每天都梦寐以求
wǒ jué dìng shēng huó měi tiān dōu mèng mèi yǐ qiú
หว่อ เจว๋ ติ้ง เซิง หัว เหม่ย เทียน โตว เมิ่ง เม่ย อี่ ฉิว

我决定生活每天都梦寐以求
wǒ jué dìng shēng huó měi tiān dōu mèng mèi yǐ qiú
หว่อ เจว๋ ติ้ง เซิง หัว เหม่ย เทียน โตว เมิ่ง เม่ย อี่ ฉิว

OH

如果受不了 现在有解药
rú guǒ shòu bù liǎo  xiàn zài yǒu jiě yào 
หรู กั่ว โซ่ว ปู้ เหลี่ยว  เซี่ยน ไจ้ โหยว เจี่ย เหย้า

其实我有更好的选择提供你参考
qí shí wǒ yǒu gèng hǎo de xuǎn zé tí gōng nǐ cān kǎo
ฉี สือ หวอ โหย่ว เกิ้ง เห่า เตอะ เสวี่ยน เจ๋อ ถี กง หนี่ ชาน เข่า

蓝天和白云 不需要太远
lán tiān hé bái yún  bù xū yào tài yuǎn 
หลาน เทียน เหอ ไป๋ หวิน  ปู้ ซวี เหย้า ไท่ หย่วน

不要当白老鼠在笼子里转圈
bù yào dāng bái lǎo shǔ zài lóng zi lǐ zhuàn quān
ปู๋ เหย้า ตัง ไป๋ เหลา สู่ ไจ้ หลง จึ หลี่ จ้วน เชวียน

迎接好时光 好戏要上场
yíng jiē hǎo shí guāng  hǎo xì yào shàng chǎng 
หยิง เจีย เห่า สือ กวง  เห่า ซี่ เหย้า ซ่าง ฉ่าง

今天开始让生活梦寐以求 跟着我说
jīn tiān kāi shǐ ràng shēng huó mèng mèi yǐ qiú  gēn zhe wǒ shuō
จิน เทียน ไค สื่อ ร่าง เซิง หัว เมิ่ง เม่ย อี่ ฉิว  เกิน เจอะ หว่อ ซัว

Hey!  Hey~

跟着我说
gēn zhe wǒ shuō
เกิน เจอะ หว่อ ซัว

Ho!  Ho~

跟着我说 我的生活可以更完美
gēn zhe wǒ shuō  wǒ de shēng huó kě yǐ gèng wán měi
เกิน เจอะ หว่อ ซัว  หว่อ เตอะ เซิง หัว เขอ อี่ เกิ้ง หวาน เหม่ย

Huu  Yi Li A E  Hey  Yi Li A O  HO

塑造属于你自己的梦寐以求
sù zào shǔ yú nǐ zì jǐ de mèng mèi yǐ qiú
ซู่ เจ้า สู่ อวิ๋ หนี่ จื้อ จี่ เตอะ เมิ่ง เม่ย อี่ ฉิว

ซ้ำ *, *

我决定生活每天都梦寐以求
wǒ jué dìng shēng huó měi tiān dōu mèng mèi yǐ qiú
หว่อ เจว๋ ติ้ง เซิง หัว เหม่ย เทียน โตว เมิ่ง เม่ย อี่ ฉิว

梦寐以求 梦寐以求 梦寐以求
mèng mèi yǐ qiú  mèng mèi yǐ qiú  mèng mèi yǐ qiú
เมิ่ง เม่ย อี่ ฉิว  เมิ่ง เม่ย อี่ ฉิว  เมิ่ง เม่ย อี่ ฉิว

我决定生活每天都梦寐以求
wǒ jué dìng shēng huó měi tiān dōu mèng mèi yǐ qiú
หว่อ เจว๋ ติ้ง เซิง หัว เหม่ย เทียน โตว เมิ่ง เม่ย อี่ ฉิว

**红色 白色 是歌名的颜色
hóng sè  bái sè  shì gē míng de yán sè
หง เซ่อ  ไป๋ เซ่อ  ซื่อ เกอ หมิง เตอะ เหยียน เซ่อ

红色 白色 是歌名的颜色
hóng sè bái sè  shì gē míng de yán sè
หง เซ่อ  ไป๋ เซ่อ  ซื่อ เกอ หมิง เตอะ เหยียน เซ่อ

ซ้ำ **, *, *

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...