วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558

Gu Shi (故事) The Story - Sodagreen (Lyrics)

เพลง Gù Shì (故事) The Story
ศิลปิน Sū Dǎ Lǜ (苏打绿) Sodagreen
อัลบั้ม Qiū:Gù Shì (秋:故事) Autumn:Stories
สังกัด Will Lin Music
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง
秋风 推开紧闭的门扉 阶前 秋水孟浪逼上眼
qiū fēng  tuī kāi jǐn bì de mén fēi  jiē qián  qiū shuǐ mèng làng bī shàng yǎn
ชิว เฟิง  ทุย ไค จิ่น ปี้ เตอะ เหมิน เฟย  เจีย เฉียน  ชิว สุ่ย เมิ่ง ล่าง ปี ซ่าง เหยี่ยน

梧桐 吹乱漫身黄雨烟 归雁 揉碎无边艳阳天
wú tóng  chuī luàn màn shēn huáng yǔ yān  guī yàn  róu suì wú biān yàn yáng tiān
อู๋ ถง  ชุย ล่วน ม่าน เซิน หวง อวิ่ เยียน  กุย เหยี้ยน  โหรว ซุ่ย อู๋ เปียน เหยี้ยน หยาง เทียน

浮生愿 不曾解 我还有 一些念 向桃花的尽头追
fú shēng yuàn  bù céng jiě  wǒ hái yǒu  yī xiē niàn  xiàng táo huā de jìn tóu zhuī
ฝู เซิง ย่วน  ปู้ เฉิง เจี่ย  หว่อ ไห โหย่ว  อี้ เซีย เนี่ยน  เซี่ยง เถา ฮวา เตอะ จิ้น โถว จุย

一叶舟 一蓑烟 丢了桨也无悔 任江水漂流我飞
yī yè zhōu  yī suō yān  diū le jiǎng yě wú huǐ  rèn jiāng shuǐ piāo liú wǒ fēi
อี๋ เย้ โจว  อี้ ซัว เยียน  ติว เลอะ เจี๋ยง เย่ อู๋ หุ่ย  เริ่น เจียง สุ่ย เพียว หลิว หว่อ เฟย

Emm Hmm

*我唱 我写 我藏 我找 这绵延的故事还未了
wǒ chàng  wǒ xiě  wǒ cáng  wǒ zhǎo  zhè mián yán de gù shì hái wèi liǎo
หว่อ ช่าง  หวอ เสี่ย  หว่อ ฉาง  หวอ เจ่า  เจ้อ เหมียน เหยียน เตอะ กู้ ซื่อ ไห เว่ย เหลี่ยว

我爱 我恨 我哭 我笑 人生一场大梦
wǒ ài  wǒ hèn  wǒ kū  wǒ xiào  rén shēng yī chǎng dà mèng
หว่อ อ้าย  หว่อ เฮิ่น  หว่อ คู  หว่อ เสี้ยว  เหริน เซิง อี้ ฉ่าง ต้า เมิ่ง

叶落知多少?
yè luò zhī duō shǎo?
เย้ ลั่ว จือ ตัว เส่า?

生活 几茎头发几茎愁 飘过 恰似天地一蜉蝣
shēng huó  jǐ jīng tóu fa jǐ jīng chóu  piāo guò  qià sì tiān dì yī fú yóu
เซิง หัว  จี่ จิง โถว ฟะ จี่ จิง โฉว  เพียว กั้ว  เชี้ย ซื่อ เทียน ตี้ อี้ ฝู โหยว

曲终了 灯未尽 月积水 带露去 衣袖沾湿不要紧
qǔ zhōng le  dēng wèi jìn  yuè jī shuǐ  dài lù qù  yī xiù zhān shī bù yào jǐn
ฉวี่ จง เลอะ  เติง เว่ย จิ้น  เยว่ จี สุ่ย  ไต้ ลู่ ชวี่  อี ซิ่ว จาน ซือ ปู๋ เหย้า จิ่น

人不见 数峰青 东篱下
rén bù jiàn  shǔ fēng qīng  dōng lí xià 
เหริน ปู๋ เจี้ยน  สู่ เฟิง ชิง  ตง หลี เซี่ย

一身轻 缤纷落英忘了路 远近
yī shēn qīng  bīn fēn luò yīng wàng le lù  yuǎn jìn
อี้ เซิน ชิง  ปิน เฟิน ลั่ว ยิง ว่าง เลอะ ลู่  หย่วน จิ้น

ซ้ำ *

知多少?
zhī duō shǎo?
จือ ตัว เส่า?

ซ้ำ *

夜落不觉晓 觉晓 觉晓 觉晓
yè luò bù jué xiǎo  jué xiǎo  jué xiǎo  jué xiǎo
เย้ ลั่ว ปู้ เจว๋ เสี่ยว  เจว๋ เสี่ยว  เจว๋ เสี่ยว  เจว๋ เสี่ยว

醒来 也无风雨也无晴 睡去 已忘言语已忘我
xǐng lái  yě wú fēng yǔ yě wú qíng  shuì qù  yǐ wàng yán yǔ yǐ wàng wǒ
สิ่ง ไหล  เย่ อู๋ เฟิง อวิ่ เย่ อู๋ ฉิง  ซุ่ย ชวี่  อี่ ว่าง เหยียน อวิ่ อี่ ว่าง หว่อ

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...