วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558

Dong De Zi Ji (懂得自己) Kidnapped By Myself - Rainie Yang (Lyrics)

เพลง Dǒng De Zì Jǐ (懂得自己) Kidnapped By Myself
ศิลปิน Yáng Chéng Lín (杨丞琳) Rainie Yang
อัลบั้ม Shuāng Chéng Xì (双丞) A Tale Of Two RAINIE
สังกัด Universal Music Group
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง如果是缘分 就献上灵魂
rú guǒ shì yuán fèn  jiù xiàn shàng líng hún 
หรู กั่ว ซื่อ หยวน เฟิ่น  จิ้ว เซี่ยน ซ่าง หลิง หุน

快乐而认真 直到幸福关门
kuài lè ér rèn zhēn  zhí dào xìng fú guān mén
ไคว่ เล่อ เอ๋อ เริ่น เจิน  จื๋อ เต้า ซิ่ง ฝู กวน เหมิน

如果一个人 就随性纯真
rú guǒ yī gè rén  jiù suí xìng chún zhēn 
หรู กั่ว อี๋ เก้อ เหริน  จิ้ว สุย ซิ่ง ฉุน เจิน

当情绪烦闷 带自由私奔
dāng qíng xù fán mèn  dài zì yóu sī bēn
ตัง ฉิง ซวี่ ฝาน เมิ่น  ไต้ จื้อ โหยว ซือ เปิน

不委屈自己 当最配合的人
bù wěi qū zì jǐ  dāng zuì pèi hé de rén 
ปู้ เหว่ย ชวี จื้อ จี่  ตัง จุ้ย เพ่ย เหอ เตอะ เหริน

不为难自己 找完美的可能
bù wéi nán zì jǐ  zhǎo wán měi de kě néng
ปู้ เหวย หนาน จื้อ จี่  เจ่า หวาน เหม่ย เตอะ เข่อ เหนิง

*美好都有成本 我在乎的是摸着伤痕
měi hǎo dōu yǒu chéng běn  wǒ zài hu de shì mō zhe shāng hén
เหมย เห่า โตว โหย่ว เฉิง เปิ่น  หว่อ ไจ้ ฮุ เตอะ ซื่อ มัว เจอะ ซาง เหิน

还能觉得有感动沸腾
hái néng jué de yǒu gǎn dòng fèi téng
ไห เหนิง เจว๋ เตอะ โหยว ก่าน ต้ง เฟ่ย เถิง

如果还有梦 何必要转身
rú guǒ hái yǒu mèng  hé bì yào zhuǎn shēn 
หรู กั่ว ไห โหย่ว เมิ่ง  เหอ ปี้ เหย้า จ่วน เซิน

旁人的眼神 不在意就不冷
páng rén de yǎn shén  bù zài yì jiù bù lěng
ผัง เหริน เตอะ เหยี่ยน เสิน  ปู๋ ไจ้ อี้ จิ้ว ปู้ เหลิ่ง

如果太迷惑 花时间停顿
rú guǒ tài mí huò  huā shí jiān tíng dùn 
หรู กั่ว ไท่ หมี ฮั่ว  ฮวา สือ เจียน ถิง ตุ้น

清一清感受 去远方 不能背很多矛盾
qīng yī qīng gǎn shòu  qù yuǎn fāng  bù néng bēi hěn duō máo dùn
ชิง อี้ ชิง ก่าน โซ่ว  ชวี่ หย่วน ฟัง  ปู้ เหนิง เปย เหิ่น ตัว เหมา ตุ้น

要懂得自己 是什么样的人
yào dǒng de zì jǐ  shì shén me yàng de rén 
เหย้า ต่ง เตอะ จื้อ จี่  ซื่อ เสิน เมอะ ย่าง เตอะ เหริน

要找到自己 想前往的旅程
yào zhǎo dào zì jǐ  xiǎng qián wǎng de lǚ chéng
เหย้า เจ่า เต้า จื้อ จี่  เสี่ยง เฉียน หว่าง เตอะ ลวี่ เฉิง

ซ้ำ *

HO~

越来越懂得 挚爱才有热忱
yuè lái yuè dǒng de  zhì ài cái yǒu rè chén  
เยว่ ไหล เยว่ ต่ง เตอะ  จื้อ อ้าย ไฉ โหย่ว เย่อ เฉิน

太勉强自己 苦痛就会衍生
tài miǎn qiǎng zì jǐ  kǔ tòng jiù huì yǎn shēng
ไท่ เหมียน เฉี่ยง จื้อ จี่  ขู่ ท่ง จิ้ว ฮุ่ย เหยี่ยน เซิง

不想让任何人 为我的人生编写剧本
bù xiǎng ràng rèn hé rén  wèi wǒ de rén shēng biān xiě jù běn
ปู้ เสี่ยง ร่าง เริ่น เหอ เหริน  เว่ย หว่อ เตอะ เหริน เซิง เปียน เสี่ย จวี้ เปิ่น

幸福是两个人 由一切自然发生
xìng fú shì liǎng gè rén  yóu yī qiè zì rán fā shēng
ซิ่ง ฝู ซื่อ เหลี่ยง เก้อ เหริน  โหยว อี๋ เชี้ย จื้อ หยาน ฟา เซิง

从想太多 变最爱笑的人
cóng xiǎng tài duō  biàn zuì ài xiào de rén
ฉง เสี่ยง ไท่ ตัว  เปี้ยน จุ้ย อ้าย เสี้ยว เตอะ เหริน

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...