วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

Xi Ju Shou Chang (喜剧收场) Happy Ending - Rainie Yang (Lyrics)

เพลง Xǐ Jù Shōu Chǎng (剧收场) Happy Ending
ศิลปิน Yáng Chéng Lín (杨丞琳) Rainie Yang
อัลบั้ม Shuāng Chéng Xì (双丞) A Tale Of Two RAINIE
สังกัด Universal Music Group
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง我不是 好演员 才笑着 却掉泪
wǒ bù shì  hǎo yǎn yuán  cái xiào zhe  què diào lèi 
หว่อ ปู๋ ซื่อ  เหา เหยี่ยน หยวน  ไฉ เสี้ยว เจอะ  เชว่ เตี้ยว เล้ย

亲爱的 别内疚 和平分手 好过难堪牵手
qīn ài de  bié nèi jiù  hé píng fēn shǒu  hǎo guò nán kān qiān shǒu
ชิน อ้าย เตอะ  เปี๋ย เน่ย จิ้ว  เหอ ผิง เฟิน โส่ว  เห่า กั้ว หนาน คาน เชียน โส่ว

*爱原来变淡 味道会变酸
ài yuán lái biàn dàn  wèi dào huì biàn suān 
อ้าย หยวน ไหล เปี้ยน ตั้น  เว่ย เต้า ฮุ่ย เปี้ยน ซวน

小小的遗憾 还算喜剧收场
xiǎo xiǎo de yí hàn  hái suàn xǐ jù shōu chǎng
เสียว เสี่ยว เตอะ อี๋ ฮั่น  ไห ซ่วน สี่ จวี้ โซว ฉ่าง

虽然我们的家 跟当初的想像 不一样
suī rán wǒ men de jiā  gēn dāng chū de xiǎng xiàng  bù yī yàng
ซุย หยาน หว่อ เมิน เตอะ เจีย  เกิน ตัง ชู เตอะ เสี่ยง เซี่ยง  ปู้ อี๋ ย่าง

(Woo OH)

没有人变坏 是时间太快
méi yǒu rén biàn huài  shì shí jiān tài kuài 
เหมย โหย่ว เหริน เปี้ยน ไฮว่  ซื่อ สือ เจียน ไท่ ไคว่

才爱到一半 就道感谢散场
cái ài dào yī bàn  jiù dào gǎn xiè sàn chǎng
ไฉ อ้าย เต้า อี๋ ปั้น  จิ้ว เต้า ก่าน เซี้ย ซ่าน ฉ่าง

原来我们的爱 到最后跟他们 都一样
yuán lái wǒ men de ài  dào zuì hòu gēn tā men  dōu yī yàng
หยวน ไหล หว่อ เมิน เตอะ อ้าย  เต้า จุ้ย โฮ่ว เกิน ทา เมิน  โตว อี๋ ย่าง

我是个 好演员 把脆弱 都遮掩
wǒ shì gè  hǎo yǎn yuán  bǎ cuì ruò  dōu zhē yǎn 
หว่อ ซื่อ เก้อ  เหา เหยี่ยน หยวน  ป่า ชุ่ย รั่ว  โตว เจอ เหยี่ยน

亲爱的 我接受 你我分手 只是不能牵手
qīn ài de  wǒ jiē shòu  nǐ wǒ fēn shǒu  zhǐ shì bù néng qiān shǒu
ชิน อ้าย เตอะ  หว่อ เจีย โซ่ว  หนี หว่อ เฟิน โส่ว  จื่อ ซื่อ ปู้ เหนิง เชียน โส่ว

ซ้ำ *

我难过假装放空 想把情绪都清空
wǒ nán guò jiǎ zhuāng fàng kōng  xiǎng bǎ qíng xù dōu qīng kōng
หว่อ หนาน กั้ว เจี่ย จวง ฟ่าง คง  เสียง ป่า ฉิง ซวี่ โตว ชิง คง

滑稽地像个小丑 很丑陋 有没有
huá jī de xiàng gè xiǎo chǒu  hěn chǒu lòu  yǒu méi yǒu
หวา จี เตอะ เซี่ยง เก้อ เสียว โฉ่ว  เหิน โฉ่ว โล่ว  โหย่ว เหมย โหย่ว

喜剧怎么能凝重 这一刻请别沉默
xǐ jù zěn me néng níng zhòng  zhè yī kè qǐng bié chén mò 
สี่ จวี้ เจิ่น เมอะ เหนิง หนิง จ้ง  เจ้อ อี๋ เค่อ ฉิ่ง เปี๋ย เฉิน มั่ว

即兴地再次拥抱我
jí xìng de zài cì yōng bào wǒ
จี๋ ซิ่ง เตอะ ไจ้ ชื่อ ยง เป้า หว่อ

Woo OH~

ซ้ำ *

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...