วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

Wei Xiao De Ren (微笑的人) Smiling Person - Hu Xia (Lyrics)

เพลง Wēi Xiào De Rén (微笑的人) Smiling Person
ศิลปิน Hú Xià (胡夏) Hu Xia
อัลบั้ม Shǎ Guā Tàn Gē (傻瓜探戈Silly Tango
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง我不能预言你想的未来
wǒ bù néng yù yán nǐ xiǎng de wèi lái 
หว่อ ปู้ เหนิง อวิ้ เหยียน หนี เสี่ยง เตอะ เว่ย ไหล

也不能确定历史怎么记载
yě bù néng què dìng lì shǐ zěn me jì zǎi
เย่ ปู้ เหนิง เชว่ ติ้ง ลี่ สือ เจิ่น เมอะ จี้ ไจ่

干净的口袋 微小的期待
gān jìng de kǒu dài  wēi xiǎo de qī dài 
กัน จิ้ง เตอะ โข่ว ไต้  เวย เสี่ยว เตอะ ชี ไต้

我只能给你 平凡的愉快
wǒ zhǐ néng gěi nǐ  píng fán de yú kuài
หวอ จื่อ เหนิง เก๋ย หนี่  ผิง ฝาน เตอะ อวิ๋ ไคว่

我不懂哲学也没有 答案 我懂的那些美丽
wǒ bù dǒng zhé xué yě méi yǒu  dá àn  wǒ dǒng de nà xiē měi lì 
หว่อ ปู้ ต่ง เจ๋อ เสว๋ เย่ เหมย โหย่ว  ต๋า อั้น  หวอ ต่ง เตอะ น่า เซีย เหม่ย ลี่

不能展览 我只能陪伴 你渡过遗憾 寂寞和不安
bù néng zhǎn lǎn  wǒ zhǐ néng péi bàn  nǐ dù guò yí hàn  jì mò hé bù ān
ปู้ เหนิง จ๋าน หล่าน  หวอ จื่อ เหนิง เผย ปั้น  หนี่ ตู้ กั้ว อี๋ ฮั่น  จี้ มั่ว เหอ ปู้ อัน

*你留了一个位子让我偷听你的心
nǐ liú le yī gè wèi zi ràng wǒ tōu tīng nǐ de xīn 
หนี่ หลิว เลอะ อี๋ เก้อ เว่ย จึ ร่าง หว่อ โทว ทิง หนี่ เตอะ ซิน

你守着一种安静等他说爱你
nǐ shǒu zhe yī zhǒng ān jìng děng tā shuō ài nǐ
หนี โส่ว เจอะ อี้ จ่ง อัน จิ้ง เติ่ง ทา ซัว อ้าย หนี่

把你悲伤的回忆全都变成 我的秘密
bǎ nǐ bēi shāng de huí yì quán dōu biàn chéng  wǒ de mì mì 
ป๋า หนี่ เปย ซาง เตอะ หุย อี้ เฉวียน โตว เปี้ยน เฉิง  หว่อ เตอะ มี่ มี่

那我的微笑 就属于你
nà wǒ de wēi xiào  jiù shǔ yú nǐ
น่า หว่อ เตอะ เวย เสี้ยว  จิ้ว สู่ อวิ๋ หนี่

我不能预支你要的 未来 我唱的歌也没有
wǒ bù néng yù zhī nǐ yào de  wèi lái  wǒ chàng de gē yě méi yǒu 
หว่อ ปู้ เหนิง อวิ้ จือ หนี่ เหย้า เตอะ  เว่ย ไหล  หว่อ ช่าง เตอะ เกอ เย่ เหมย โหย่ว

想像轻快 我只是习惯
xiǎng xiàng qīng kuài  wǒ zhǐ shì xí guàn 
เสี่ยง เซี่ยง ชิง ไคว่  หวอ จื่อ ซื่อ สี ก้วน

微笑的存在 和耐心的等待
wēi xiào de cún zài  hé nài xīn de děng dài
เวย เสี้ยว เตอะ ฉุน ไจ้  เหอ ไน่ ซิน เตอะ เติ่ง ไต้

ซ้ำ *

你留了一个位子让我偷听你的心
nǐ liú le yī gè wèi zi ràng wǒ tōu tīng nǐ de xīn 
หนี่ หลิว เลอะ อี๋ เก้อ เว่ย จึ ร่าง หว่อ โทว ทิง หนี่ เตอะ ซิน

我守着你的安静想着我爱你
wǒ shǒu zhe nǐ de ān jìng xiǎng zhe wǒ ài nǐ
หวอ โส่ว เจอะ หนี่ เตอะ อัน จิ้ง เสี่ยง เจอะ หว่อ อ้าย หนี่

若你快乐的回忆都找不到 我的身影
ruò nǐ kuài lè de huí yì dōu zhǎo bù dào  wǒ de shēn yǐng 
รั่ว หนี่ ไคว่ เล่อ เตอะ หุย อี้ โตว เจ่า ปู๋ เต้า  หว่อ เตอะ เซิน หยิ่ง

那我的微笑 仍属于你 让我的微笑 都属于你
nà wǒ de wēi xiào  réng shǔ yú nǐ  ràng wǒ de wēi xiào  dōu shǔ yú nǐ
น่า หว่อ เตอะ เวย เสี้ยว  เหยิง สู่ อวิ๋ หนี่  ร่าง หว่อ เตอะ เวย เสี้ยว  โตว สู่ อวิ๋ หนี่

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...