วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

Shu Yu Ni De Ge (属于你的歌) A Song For You - Jeno Liu (Lyrics)

เพลง Shǔ Yú Nǐ De Gē (属于你的歌) A Song For You
ศิลปิน Liú Lì Yáng (刘力) Jeno Liu
อัลบั้ม Shǔ Yú Nǐ De Gē (属于你的歌) A Song For You
สังกัด dayimeishi
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง*嘿 你是否还记得 记得当时的我们
Hey  nǐ shì fǒu hái jì de  jì de dāng shí de wǒ men 
เฮ้  หนี่ ซื่อ โฝ่ว ไห จี้ เตอะ  จี้ เตอะ ตัง สือ เตอะ หว่อ เมิน 

在世界尽头 追逐着嬉闹着
zài shì jiè jìn tóu  zhuī zhú zhe xī nào zhe
ไจ้ ซื่อ เจี้ย จิ้น โถว  จุย จู๋ เจอะ ซี เน่า เจอะ

嘿 你是否还记得 当时天空的颜色
Hey  nǐ shì fǒu hái jì de  dāng shí tiān kōng de yán sè
เฮ้  หนี่ ซื่อ โฝ่ว ไห จี้ เตอะ  ตัง สือ เทียน คง เตอะ เหยียน เซ่อ

轻轻哼着仿佛一切都停下了
qīng qīng hēng zhe fǎng fú yī qiè dōu tíng xià le
ชิง ชิง เฮิง เจอะ ฝั่ง ฝู อี๋ เชี้ย โตว ถิง เซี่ย เลอะ

你最爱的那一首歌 总是不停播放着
nǐ zuì ài de nà yī shǒu gē  zǒng shì bù tíng bō fàng zhe
หนี่ จุ้ย อ้าย เตอะ น่า อี้ โส่ว เกอ  จ่ง ซื่อ ปู้ ถิง ปัว ฟ่าง เจอะ

然而此时此刻陪你唱的不再是我了
rán ér cǐ shí cǐ kè péi nǐ chàng de bù zài shì wǒ le
หยาน เอ๋อ ฉื่อ สือ ฉื่อ เค่อ เผย หนี่ ช่าง เตอะ ปู๋ ไจ้ ซื่อ หว่อ เลอะ

**亲爱的 这是属于你的歌 我们一起的副歌
qīn ài de  zhè shì shǔ yú nǐ de gē  wǒ men yī qǐ de fù gē
ชิน อ้าย เตอะ  เจ้อ ซื่อ สู่ อวิ๋ หนี่ เตอะ เกอ  หว่อ เมิน อี้ ฉี่ เตอะ ฟู่ เกอ

少了你的歌词旋律不再完整
shǎo le nǐ de gē cí xuán lǜ bù zài wán zhěng
เส่า เลอะ หนี่ เตอะ เกอ ฉือ เสวียน ลวี้ ปู๋ ไจ้ หวาน เจิ่ง

***有人说 伤心的人就不应该听慢歌
yǒu rén shuō  shāng xīn de rén jiù bù yīng gāi tīng màn gē
โหย่ว เหริน ซัว  ซาง ซิน เตอะ เหริน จิ้ว ปู้ ยิง ไก ทิง ม่าน เกอ

但是只有这首歌 我还记得
dàn shì zhǐ yǒu zhè shǒu gē  wǒ hái jì de
ตั้น ซื่อ จื๋อ โหย่ว เจ้อ โส่ว เกอ  หว่อ ไห จี้ เตอะ

ซ้ำ *, **,  ***, **

有人说 离开的人就不值得怀念了
yǒu rén shuō  lí kāi de rén jiù bù zhí dé huái niàn le 
โหย่ว เหริน ซัว  หลี ไค เตอะ เหริน จิ้ว ปู้ จื๋อ เต๋อ ไหว เนี่ยน เลอะ

但是只有这首歌忘不记了
dàn shì zhǐ yǒu zhè shǒu gē wàng bù jì le
ตั้น ซื่อ จื๋อ โหย่ว เจ้อ โส่ว เกอ ว่าง ปู๋ จี้ เลอะ

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...