วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

Shi Jie Zhi Da (世界之大) Big World - Power Station (Lyrics)

เพลง Shì Jiè Zhī Dà (世界之大) Big World
ศิลปิน Dòng Lì Huǒ Chē (动力火车) Power Station
อัลบั้ม Guāng () Light
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


原来爱可以 完全都不被祝福
yuán lái ài kě yǐ  wán quán dōu bù bèi zhù fú 
หยวน ไหล อ้าย เขอ อี่  หวาน เฉวียน โตว ปู๋ เป้ย จู้ ฝู

怎么爱 总有人反对
zěn me ài  zǒng yǒu rén fǎn duì
เจิ่น เมอะ อ้าย  จ๋ง โหย่ว เหริน ฝ่าน ตุ้ย

两个人只想 给彼此一些温暖 难道 没人能理解
liǎng gè rén zhǐ xiǎng  gěi bǐ cǐ yī xiē wēn nuǎn  nán dào  méi rén néng lǐ jiě
เหลี่ยง เก้อ เหริน จื๋อ เสี่ยง  เก๋ย ปี๋ ฉื่อ อี้ เซีย เวิน หน่วน  หนาน เต้า  เหมย เหริน เหนิง หลี เจี่ย

渺小的我们 能否一直被忽略
miǎo xiǎo de wǒ men  néng fǒu yī zhí bèi hū lüè 
เหมียว เสี่ยว เตอะ หว่อ เมิน  เหนิง โฝ่ว อี้ จื๋อ เป้ย ฮู เลว่

让我们 再平凡一点
ràng wǒ men  zài píng fán yī diǎn
ร่าง หว่อ เมิน  ไจ้ ผิง ฝาน อี้ เตี่ยน

那些大是非 和爱有什么关系
nà xiē dà shì fēi  hé ài yǒu shén me guān xi 
น่า เซีย ต้า ซื่อ เฟย  เหอ อ้าย โหย่ว เสิน เมอะ กวน ซิ

让感情 更简单一些
ràng gǎn qíng  gèng jiǎn dān yī xiē
ร่าง ก่าน ฉิง  เกิ้ง เจี่ยน ตัน อี้ เซีย

*以为这个世界没那么肤浅
yǐ wéi zhè gè shì jiè méi nà me fū qiǎn 
อี่ เหวย เจ้อ เก้อ ซื่อ เจี้ย เหมย น่า เมอะ ฟู เฉี่ยน

以为简单的相爱没什么不对
yǐ wéi jiǎn dān de xiāng ài méi shén me bù duì
อี่ เหวย เจี่ยน ตัน เตอะ เซียง อ้าย เหมย เสิน เมอะ ปู๋ ตุ้ย

以为至少有谁 能对我们理解
yǐ wéi zhì shǎo yǒu shuí  néng duì wǒ men lǐ jiě 
อี่ เหวย จื้อ เส่า โหย่ว สุย  เหนิง ตุ้ย หว่อ เมิน หลี เจี่ย

对这幸福 不用说抱歉
duì zhè xìng fú  bù yòng shuō bào qiàn
ตุ้ย เจ้อ ซิ่ง ฝู  ปู๋ ย่ง ซัว เป้า เชี่ยน

(Woo Woo~)

以为我的世界能容下自我
yǐ wéi wǒ de shì jiè néng róng xià zì wǒ 
อี่ เหวย หว่อ เตอะ ซื่อ เจี้ย เหนิง หยง เซี่ย จื้อ หว่อ

能够容得下我对感情的执着
néng gòu róng de xià wǒ duì gǎn qíng de zhí zhuó
เหนิง โก้ว หยง เตอะ เซี่ย หว่อ ตุ้ย ก่าน ฉิง เตอะ จื๋อ จั๋ว

当耳边呼啸过 全世界的拒绝
dāng ěr biān hū xiào guò  quán shì jiè de jù jué
ตัง เอ่อ เปียน ฮู เสี้ยว กั้ว  เฉวียน ซื่อ เจี้ย เตอะ จวี้ เจว๋

眼中忍不住的是 没人在乎的眼泪
yǎn zhōng rěn bù zhù de shì  méi rén zài hu de yǎn lèi
เหยี่ยน จง เหริ่น ปู๋ จู้ เตอะ ซื่อ  เหมย เหริน ไจ้ ฮุ เตอะ เหยี่ยน เล้ย

(HO Woo~)

渺小的我们 宁愿一直被忽略
miǎo xiǎo de wǒ men  nìng yuàn yī zhí bèi hū lüè 
เหมียว เสี่ยว เตอะ หว่อ เมิน  นิ่ง ย่วน อี้ จื๋อ เป้ย ฮู เลว่

也宁愿 再平凡一点
yě nìng yuàn  zài píng fán yī diǎn
เย่ นิ่ง ย่วน  ไจ้ ผิง ฝาน อี้ เตี่ยน

再多的是非 我想它们都不配
zài duō de shì fēi  wǒ xiǎng tā men dōu bù pèi 
ไจ้ ตัว เตอะ ซื่อ เฟย  หวอ เสี่ยง ทา เมิน โตว ปู๋ เพ่ย

让感情 就这样崩溃 Hey~
ràng gǎn qíng  jiù zhè yàng bēng kuì  Hey~
ร่าง ก่าน ฉิง  จิ้ว เจ้อ ย่าง เปิง คุ่ย  เฮ้~

ซ้ำ *

以为我的世界能容下自我 HO~
yǐ wéi wǒ de shì jiè néng róng xià zì wǒ HO~ 
อี่ เหวย หว่อ เตอะ ซื่อ เจี้ย เหนิง หยง เซี่ย จื้อ หว่อ โฮ้~

也能容得下我对感情的信念
yě néng róng de xià wǒ duì gǎn qíng de xìn niàn
เย่ เหนิง หยง เตอะ เซี่ย หว่อ ตุ้ย ก่าน ฉิง เตอะ ซิ่น เนี่ยน

当耳边呼啸过 全世界的拒绝
dāng ěr biān hū xiào guò  quán shì jiè de jù jué 
ตัง เอ่อ เปียน ฮู เสี้ยว กั้ว  เฉวียน ซื่อ เจี้ย เตอะ จวี้ เจว๋

眼中忍不住的是 没人看见的眼泪
yǎn zhōng rěn bù zhù de shì  méi rén kàn jiàn de yǎn lèi
เหยี่ยน จง เหริ่น ปู๋ จู้ เตอะ ซื่อ  เหมย เหริน คั่น เจี้ยน เตอะ เหยี่ยน เล้ย

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...