วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

Qi Shi Yi Fen Zhi Yi (七十忆分之一) 7 Billion to 1 - Leehom Wang (Lyrics)

เพลง Qī Shí Yì Fēn Zhī Yī (七十忆分之一) 7 Billion to 1
ศิลปิน Wáng Lì Hóng (王力宏) Leehom Wang
อัลบั้ม Nǐ De Ài (你的) Your Love
สังกัด EARTH 2113
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง算命师傅是否都还是搞不懂
suàn mìng shī fu shì fǒu dōu hái shì gǎo bù dǒng
ซ่วน มิ่ง ซือ ฟู่ ซื่อ โฝ่ว โตว ไห ซื่อ เก่า ปู้ ต่ง

我不相信谁能算命运的行踪
wǒ bù xiāng xìn shuí néng suàn mìng yùn de xíng zōng
หว่อ ปู้ เซียง ซิ่น สุย เหนิง ซ่วน มิ่ง วิ่น เตอะ สิง จง

它是如此让人着迷的谜
tā shì rú cǐ ràng rén zháo mí de mí 
ทา ซื่อ หรู ฉื่อ ร่าง เหริน เจ๋า หมี เตอะ หมี

好险你没赶上飞机 我才能遇见你
hǎo xiǎn nǐ méi gǎn shàng fēi jī  wǒ cái néng yù jiàn nǐ
เหา เสียน หนี่ เหมย ก่าน ซ่าง เฟย จี  หว่อ ไฉ เหนิง อวิ้ เจี้ยน หนี่

*你是个奇迹 还是我的数学不好
nǐ shì gè qí jī  hái shì wǒ de shù xué bù hǎo 
หนี่ ซื่อ เก้อ ฉี จี  ไห ซื่อ หว่อ เตอะ ซู่ เสว๋ ปู้ เห่า

在这缤纷世界 我们多么渺小
zài zhè bīn fēn shì jiè  wǒ men duō me miǎo xiǎo
ไจ้ เจ้อ ปิน เฟิน ซื่อ เจี้ย  หว่อ เมิน ตัว เมอะ เหมียว เสี่ยว

算来算去 这机率七十亿分之一
suàn lái suàn qù  zhè jī lǜ qī shí yì fēn zhī yī 
ซ่วน ไหล ซ่วน ชวี่  เจ้อ จี ลวี้ ชี สือ อี้ เฟิน จือ อี

我才能够跟你一起
wǒ cái néng gòu gēn nǐ yī qǐ
หว่อ ไฉ เหนิง โก้ว เกิน หนี่ อี้ ฉี่

**我该买彩券 你就是我的七十亿分之一
wǒ gāi mǎi cǎi quàn  nǐ jiù shì wǒ de qī shí yì fēn zhī yī
หว่อ ไก ไหม ไฉ่ เชวี่ยน  หนี่ จิ้ว ซื่อ หว่อ เตอะ ชี สือ อี้ เฟิน จือ อี

Woo OH  Woo OH

两个有缘的人是这么不容易
liǎng gè yǒu yuán de rén shì zhè me bù róng yì 
เหลี่ยง เก้อ โหย่ว หยวน เตอะ เหริน ซื่อ เจ้อ เมอะ ปู้ หรง อี้

如果有缘分就该狠狠的珍惜
rú guǒ yǒu yuán fèn jiù gāi hěn hěn de zhēn xī
หรู กั่ว โหย่ว หยวน เฟิ่น จิ้ว ไก เหิน เหิ่น เตอะ เจิน ซี

它是宇宙里的不合逻辑
tā shì yǔ zhòu lǐ de bù hé luó jí 
ทา ซื่อ อวิ่ โจ้ว หลี่ เตอะ ปู้ เหอ หลัว จี๋

终于幻化成了运气 让人目眩神迷
zhōng yú huàn huà chéng le yùn qì  ràng rén mù xuàn shén mí
จง อวิ๋ ฮ่วน ฮว่า เฉิง เลอะ วิ่น ชี่  ร่าง เหริน มู่ เซวี่ยน เสิน หมี

ซ้ำ *, **

这个地球 的七十亿人口 我还能够 遇见一个你
zhè ge dì qiú  de qī shí yì rén kǒu  wǒ hái néng gòu  yù jiàn yī gè nǐ
เจ้อ เก้อ ตี้ ฉิว  เตอะ ชี สือ อี้ เหริน โข่ว  หว่อ ไห เหนิง โก้ว  อวิ้ เจี้ยน อี๋ เก้อ หนี่

这是命中注定 再也不会怀疑 反而变得坚信
zhè shì mìng zhōng zhù dìng  zài yě bù huì huái yí  fǎn ér biàn de jiān xìn
เจ้อ ซื่อ มิ่ง จง จู้ ติ้ง  ไจ้ เย่ ปู๋ ฮุ่ย ไหว อี๋  ฝ่าน เอ๋อ เปี้ยน เตอะ เจียน ซิ่น

LA LA LA LA LA LA LA  LA LA LA LA

ซ้ำ *

我的计算器 没有那么多零
wǒ de jì suàn qì  méi yǒu nà me duō líng 
หว่อ เตอะ จี้ ซ่วน ชี่  เหมย โหย่ว น่า เมอะ ตัว หลิง

算也算不清 这是命中注定
suàn yě suàn bù qīng  zhè shì mìng zhōng zhù dìng
ซ่วน เย่ ซ่วน ปู้ ชิง  เจ้อ ซื่อ มิ่ง จง จู้ ติ้ง

我不再怀疑 你就是我的七十亿分之一
wǒ bù zài huái yí  nǐ jiù shì wǒ de qī shí yì fēn zhī yī
หว่อ ปู๋ ไจ้ ไหว อี๋  หนี่ จิ้ว ซื่อ หว่อ เตอะ ชี สือ อี้ เฟิน จือ อี

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...