วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

Ji Mo Wu Lai (寂寞无赖) Lonely Rogue - Power Station (Lyrics)

เพลง Jì Mò Wú Lài (寂寞无) Lonely Rogue
ศิลปิน Dòng Lì Huǒ Chē (动力火车) Power Station
อัลบั้ม Guāng () Light
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


不过是自由多出了一半 没你的城市空空荡荡
bù guò shì zì yóu duō chū le yī bàn  méi nǐ de chéng shì kōng kōng dàng dàng 
ปู๋ กั้ว ซื่อ จื้อ โหยว ตัว ชู เลอะ อี๋ ปั้น  เหมย หนี่ เตอะ เฉิง ซื่อ คง คง ตั้ง ตั้ง

不过要孤单回到了孤单 却还来不及马上习惯
bù guò yào gū dān huí dào le gū dān  què hái lái bù jí mǎ shàng xí guàn
ปู๋ กั้ว เหย้า กู ตัน หุย เต้า เลอะ กู ตัน  เชว่ ไห ไหล ปู้ จี๋ หม่า ซ่าง สี ก้วน

*突然间心抽痛了起来 不过是天气就要变坏
tū rán jiān xīn chōu tòng le qǐ lái  bù guò shì tiān qì jiù yào biàn huài
ทู หยาน เจียน ซิน โชว ท่ง เลอะ ฉี่ ไหล  ปู๋ กั้ว ซื่อ เทียน ชี่ จิ้ว เหย้า เปี้ยน ไฮว่

**全都和你无关 说寂寞 太无赖
quán dōu hé nǐ wú guān  shuō jì mò  tài wú lài 
เฉวียน โตว เหอ หนี่ อู๋ กวน  ซัว จี้ มั่ว  ไท่ อู๋ ไล่

什么你情我爱 又不是小孩
shén me nǐ qíng wǒ ài  yòu bù shì xiǎo hái
เสิน เมอะ หนี่ ฉิง หว่อ อ้าย  โย่ว ปู๋ ซื่อ เสี่ยว ไห

和背叛也无关 谁受伤 又怎样
hé bèi pàn yě wú guān  shuí shòu shāng  yòu zěn yàng
เหอ เป้ย พ่าน เย่ อู๋ กวน  สุย โซ่ว ซาง  โย่ว เจิ่น ย่าง

路是走了一半 向前并不难
lù shì zǒu le yī bàn  xiàng qián bìng bù nán
ลู่ ซื่อ โจ่ว เลอะ อี๋ ปั้น  เซี่ยง เฉียน ปิ้ง ปู้ หนาน

不过是遗忘
bù guò shì yí wàng
ปู๋ กั้ว ซื่อ อี๋ ว่าง

不过是晚餐做得不好看 在你的梦里流连忘返
bù guò shì wǎn cān zuò de bù hǎo kàn  zài nǐ de mèng lǐ liú lián wàng fǎn 
ปู๋ กั้ว ซื่อ หว่าน ชัน จั้ว เตอะ ปู้ เห่า คั่น  ไจ้ หนี่ เตอะ เมิ่ง หลี่ หลิว เหลียน ว่าง ฝ่าน

不过分不清现实或虚幻 就和爱上你那天一样
bù guò fēn bù qīng xiàn shí huò xū huàn  jiù hé ài shàng nǐ nà tiān yī yàng
ปู๋ กั้ว เฟิน ปู้ ชิง เซี่ยน สือ ฮั่ว ซวี ฮ่วน  จิ้ว เหอ อ้าย ซ่าง หนี่ น่า เทียน อี๋ ย่าง

ซ้ำ *, **

如果我脚步有点慢心事有点乱
rú guǒ wǒ jiǎo bù yǒu diǎn màn xīn shì yǒu diǎn luàn 
หยู กั่ว หวอ เจี่ยว ปู้ โหยว เตี่ยน ม่าน ซิน ซื่อ โหยว เตี่ยน ล่วน

都和你无关那不叫悲伤
dōu hé nǐ wú guān nà bù jiào bēi shāng
โตว เหอ หนี่ อู๋ กวน น่า ปู๋ เจี้ยว เปย ซาง

就算是有一点遗憾人生的不堪
jiù suàn shì yǒu yī diǎn yí hàn rén shēng de bù kān 
จิ้ว ซ่วน ซื่อ โหย่ว อี้ เตี่ยน อี๋ ฮั่น เหริน เซิง เตอะ ปู้ คัน

比电影荒唐才算精彩
bǐ diàn yǐng huāng táng cái suàn jīng cǎi
ปี่ เตี้ยน หยิ่ง ฮวง ถาง ไฉ ซ่วน จิง ไฉ่

ซ้ำ **

不过是遗忘
bù guò shì yí wàng
ปู๋ กั้ว ซื่อ อี๋ ว่าง

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...