วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

Da Ming Xing (大明星) Super Star - Jay Chou, Alan Kuo, Devon Song, Alang Huang, Yu Guan Hua, Roobie Cai&Wing Luo (Lyrics)


เพลง Dà Míng Xīng (大明星) Super Star
ศิลปิน Zhōu Jié Lún (周杰) Jay Chou, Kē Yǒu Lún (柯有) Alan Kuo, Sòng Jiàn Zhāng (宋健彰) Devon Song, Huáng Jùn Láng (黄俊郎) Alang Huang, Yú Guàn Huá (于冠) Yu Guan Hua, Cài Cháo Huá (蔡朝) Roobie Cai & Luó Wén Yù (罗文裕) Wing Luo
อัลบั้ม Tiān Tái (天台) The Roof Top OST (A Jay Chou FILM OST)
สังกัด JVR Music International
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลงเนื้อเพลง


黄俊郎 : 傻了喔?
HuángJùnLáng : shǎ le OH?
Alang : ส่า เลอะ โอ้?

蔡朝华 : 不会说可以用唱的啊! 喔
CàiCháoHuá : bù huì shuō kě yǐ yòng chàng de a! OH
Roobie : ปู๋ ฮุ่ย ซัว เขอ อี่ ย่ง ช่าง เตอะ อา!  อ้อ

于冠华 : 新来的朋友 你该不会是那个人吧
YúGuànHuá : xīn lái de péng yǒu  nǐ gāi bù huì shì nà gè rén ba
อวิ๋ก้วนหวา : ซิน ไหล เตอะ เผิง โหย่ว  หนี่ ไก ปู๋ ฮุ่ย ซื่อ น่า เก้อ เหริน ป่ะ

柯有伦 : 你们猜猜
KēYǒuLún : nǐ men cāi cāi
Alan : หนี่ เมิน ไช ไช

蔡朝华 : 我想我应该看错啦
CàiCháoHuá : wǒ xiǎng wǒ yīng gāi kàn cuò la
Roobie : หวอ เสี่ยง หว่อ ยิง ไก คั่น ชั่ว ล่ะ

于冠华 罗文裕 蔡朝华 : 因为你美得冒泡
YúGuànHuá LuóWénYù CàiCháoHuá : yīn wèi nǐ měi de mào pào
อวิ๋ก้วนหวา Wing Roobie : ยิน เว่ย หนี เหม่ย เตอะ เม่า เพ่า

让我不敢相信自己的眼睛
ràng wǒ bù gǎn xiāng xìn zì jǐ de yǎn jing
ร่าง หว่อ ปู้ ก่าน เซียง ซิ่น จื้อ จี่ เตอะ เหยี่ยน จิง

周杰伦 : 别管他们啦 请快一点快一点跟我来
ZhōuJiéLún : bié guǎn tā men la  qǐng kuài yī diǎn kuài yī diǎn gēn wǒ lái
JayChou : เปี๋ย ก่วน ทา เมิน ล่ะ  ฉิ่ง ไคว่ อี้ เตี่ยน ไคว่ อี้ เตี่ยน เกิน หว่อ ไหล

来感受一下 把整个夜景都踩脚下
lái gǎn shòu yī xià  bǎ zhěng gè yè jǐng dōu cǎi jiǎo xià
ไหล ก่าน โซ่ว อี๋ เซี่ย  ป๋า เจิ่ง เก้อ เย้ จิ่ง โตว ไฉ เจี่ยว เซี่ย

就算这天台再美 也不可能比你的微笑更美
jiù suàn zhè tiān tái zài měi  yě bù kě néng bǐ nǐ de wēi xiào gèng měi
จิ้ว ซ่วน เจ้อ เทียน ไถ ไจ้ เหม่ย  เย่ ปู้ เข่อ เหนิง ปี๋ หนี่ เตอะ เวย เสี้ยว เกิ้ง เหม่ย

于冠华 罗文裕 蔡朝华 柯有伦 : 咻比嘟哗
YúGuànHuá LuóWénYù CàiCháoHuá KēYǒuLún : xiū bǐ dū huā
อวิ๋ก้วนหวา Wing Roobie Alan : ซิว ปี่ ตู ฮวา

周杰伦 : 想把时间暂停一下
ZhōuJiéLún : xiǎng bǎ shí jiān zàn tíng yī xià
JayChou : เสียง ป่า สือ เจียน จ้าน ถิง อี๋ เซี่ย

于冠华 罗文裕 蔡朝华 柯有伦 : 你说什么
YúGuànHuá LuóWénYù CàiCháoHuá KēYǒuLún : nǐ shuō shén me
อวิ๋ก้วนหวา Wing Roobie Alan : หนี่ ซัว เสิน เมอะ

周杰伦 : 我什么什么都没说
ZhōuJiéLún : wǒ shén me shén me dōu méi shuō
JayChou : หว่อ เสิน เมอะ เสิน เมอะ โตว เหมย ซัว

于冠华 罗文裕 蔡朝华 柯有伦 : 咻比嘟哗
YúGuànHuá LuóWénYù CàiCháoHuá KēYǒuLún : xiū bǐ dū huā
อวิ๋ก้วนหวา Wing Roobie Alan : ซิว ปี่ ตู ฮวา

宋健彰 : 你到底在那边害羞什么
SòngJiànZhāng : nǐ dào dǐ zài nà biān hài xiū shén me
Devon : หนี่ เต้า ตี่ ไจ้ น่า เปียน ไห้ ซิว เสิน เมอะ

周杰伦 : 他叫巧克力 对了 你喜欢吃巧克力吗
ZhōuJiéLún : tā jiào qiǎo kè lì  duì le  nǐ xǐ huān chī qiǎo kè lì ma
JayChou : ทา เจี้ยว เฉี่ยว เค่อ ลี่  ตุ้ย เลอะ  หนี สี่ ฮวน ชือ เฉี่ยว เค่อ ลี่ ม่ะ

黄俊郎 : 我还好
HuángJùnLáng : wǒ hái hǎo
Alang : หว่อ ไห เห่า

周杰伦 : 你闪一边去谁问你啊
ZhōuJiéLún : nǐ shǎn yī biān qù shuí wèn nǐ a
JayChou : หนี ส่าน อี้ เปียน ชวี่ สุย เวิ่น หนี่ อ่ะ

于冠华 罗文裕 蔡朝华 : 现在我确定
YúGuànHuá LuóWénYù CàiCháoHuá : xiàn zài wǒ què dìng
อวิ๋ก้วนหวา Wing Roobie : เซี่ยน ไจ้ หว่อ เชว่ ติ้ง

你就是那一个看板里的大明星
nǐ jiù shì nà yī gè kàn bǎn lǐ de dà míng xīng
หนี่ จิ้ว ซื่อ น่า อี๋ เก้อ คั่น ป๋าน หลี่ เตอะ ต้า หมิง ซิง

大明星 大明星
dà míng xīng  dà míng xīng
ต้า หมิง ซิง  ต้า หมิง ซิง

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...