วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

Chun Yu (唇语) Lip Reading - Jolin Tsai (Lyrics)

เพลง Chún Yǔ () Lip Reading
ศิลปิน Cài Yī Lín (蔡依林) Jolin Tsai
อัลบั้ม Pēi () PLAY
สังกัด Warner Music Taiwan

ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


多神秘 你 玩暧昧游戏
duō shén mì  nǐ  wán ài mèi yóu xì 
ตัว เสิน มี่  หนี่  หวาน อ้าย เม่ย โหยว ซี่

万人迷 因为 有揭不完的谜
wàn rén mí  yīn wèi  yǒu jiē bù wán de mí
ว่าน เหริน หมี  ยิน เว่ย  โหย่ว เจีย ปู้ หวาน เตอะ หมี

死心塌地 久了没趣 他就忘了珍惜你
sǐ xīn tā dì  jiǔ le méi qù  tā jiù wàng le zhēn xī nǐ
สื่อ ซิน ทา ตี่  จิ่ว เลอะ เหมย ชวี่  ทา จิ้ว ว่าง เลอะ เจิน ซี หนี่

绑架他的心 就让他留有遐想余地
bǎng jià tā de xīn  jiù ràng tā liú yǒu xiá xiǎng yú dì
ป่าง เจี้ย ทา เตอะ ซิน  จิ้ว ร่าง ทา หลิว โหย่ว เสีย เสี่ยง อวิ๋ ตี้

若即若离 给点不给点的关系
ruò jí ruò lí  gěi diǎn bù gěi diǎn de guān xì 
รั่ว จี๋ รั่ว หลี  เก๋ย เตี่ยน ปู้ เก๋ย เตี่ยน เตอะ กวน ซี่

给他一座岛屿 没收他一片陆地
gěi tā yī zuò dǎo yǔ  mò shōu tā yī piàn lù dì
เก๋ย ทา อี๋ จั้ว เต๋า อวิ่  มั่ว โซว ทา อี๋ เพี่ยน ลู่ ตี้

*给他一段唇语 启动他无穷想像力
gěi tā yī duàn chún yǔ  qǐ dòng tā wú qióng xiǎng xiàng lì
เก่ย ทา อี๋ ต้วน ฉุน อวิ่  ฉี่ ต้ง ทา อู๋ โฉวง เสี่ยง เซี่ยง ลี่

浪漫关系 让他去追 那得不到的美丽
làng màn guān xì  ràng tā qù zhuī  nà dé bù dào de měi lì
ล่าง ม่าน กวน ซี่  ร่าง ทา ชวี่ จุย  น่า เต๋อ ปู๋ เต้า เตอะ เหม่ย ลี่

解读你的唇语 雾里探花有多刺激
jiě dú nǐ de chún yǔ  wù lǐ tàn huā yǒu duō cì jī 
เจี่ย ตู๋ หนี่ เตอะ ฉุน อวิ่  อู้ หลี่ ท่าน ฮวา โหย่ว ตัว ชื่อ จี

越是模棱 越是挑衅 挑逗好奇 以退为进
yuè shì mó léng  yuè shì tiǎo xìn  tiǎo dòu hào qí  yǐ tuì wéi jìn
เยว่ ซื่อ หมัว เหลิง  เยว่ ซื่อ เถี่ยว ซิ่น  เถี่ยว โต้ว เฮ่า ฉี  อี่ ทุ่ย เหวย จิ้น

多风趣 你 爱声东击西
duō fēng qù  nǐ  ài shēng dōng jī xī 
ตัว เฟิง ชวี่  หนี่  อ้าย เซิง ตง จี ซี

他努力 因为 你给他假想敌
tā nǔ lì  yīn wèi  nǐ gěi tā jiǎ xiǎng dí
ทา หนู่ ลี่  ยิน เว่ย  หนี เก่ย ทา เจี๋ย เสี่ยง ตี๋

就算他已无懈可击 你也假装小挑剔
jiù suàn tā yǐ wú xiè kě jī  nǐ yě jiǎ zhuāng xiǎo tiāo tī
จิ้ว ซ่วน ทา อี่ อู๋ เซี้ย เข่อ จี  หนี เย๋ เจี่ย จวง เสี่ยว เทียว ที

偶尔像猫咪 撒娇他就会束手就擒
ǒu ěr xiàng māo mī  sā jiāo tā jiù huì shù shǒu jiù qín
โอ๋ว เอ่อ เซี่ยง เมา มี  ซา เจียว ทา จิ้ว ฮุ่ย ซู่ โส่ว จิ้ว ฉิน

爱他再深 也绝对不轻易揭底
ài tā zài shēn  yě jué duì bù qīng yì jiē dǐ
อ้าย ทา ไจ้ เซิน  เย่ เจว๋ ตุ้ย ปู้ ชิง อี้ เจีย ตี่

OH

让他保持对你 爱不释手的距离
ràng tā bǎo chí duì nǐ  ài bù shì shǒu de jù lí
ร่าง ทา เป่า ฉือ ตุ้ย หนี่  อ้าย ปู๋ ซื่อ โส่ว เตอะ จวี้ หลี

ซ้ำ *, *

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...