วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558

Zui Wen Rou De Li Liang (最温柔的力量) The Most Gentle Power - Jiro Wang (Lyrics)

เพลง Zuì Wēn Róu De Lì Liàng (最温柔的力量) The Most Gentle Power
ศิลปิน Wāng Dōng Chéng (东城) Jiro Wang
อัลบั้ม Zhǐ Yīn Dān Shēn Zài Yī Qǐ (只因单身在一起) Singles Villa OST
สังกัด Mango Entertainment
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง
เนื้อเพลงYeah~ Woo Woo~ Yeah~

当你为爱掉眼泪 当你孤单或疲惫
dāng nǐ wèi ài diào yǎn lèi  dāng nǐ gū dān huò pí bèi
ตัง หนี่ เว่ย อ้าย เตี้ยว เหยี่ยน เล้ย  ตัง หนี่ กู ตัน ฮั่ว ผี เป้ย

别害怕一直有我 守在天黑的世界
bié hài pà yī zhí yǒu wǒ  shǒu zài tiān hēi de shì jiè
เปี๋ย ไห้ พ่า อี้ จื๋อ โหยว หว่อ  โส่ว ไจ้ เทียน เฮย เตอะ ซื่อ เจี้ย

不撤退也不会累 是我爱你的哲学
bù chè tuì yě bù huì lèi  shì wǒ ài nǐ de zhé xué 
ปู๋ เช้อ ทุ่ย เย่ ปู๋ ฮุ่ย เล้ย  ซื่อ หว่อ อ้าย หนี่ เตอะ เจ๋อ เสว๋

随时准备好肩膀 借给你疗伤
suí shí zhǔn bèi hǎo jiān bǎng  jiè gěi nǐ liáo shāng
สุย สือ จุ่น เป้ย เห่า เจียน ป่าง  เจี้ย เก๋ย หนี่ เหลียว ซาง

*把眼泪都交给我来收藏
bǎ yǎn lèi dōu jiāo gěi wǒ lái shōu cáng 
ป๋า เหยี่ยน เล้ย โตว เจียว เก๋ย หว่อ ไหล โซว ฉาง

在需要的时候给你我的翅膀
zài xū yào de shí hòu gěi nǐ wǒ de chì bǎng
ไจ้ ซวี เหย้า เตอะ สือ โฮ่ว เก๋ย หนี หว่อ เตอะ ชื่อ ป่าง

**我不能做你的太阳 就做守护你的月光
wǒ bù néng zuò nǐ de tài yáng  jiù zuò shǒu hù nǐ de yuè guāng 
หว่อ ปู้ เหนิง จั้ว หนี่ เตอะ ไท่ หยาง  จิ้ว จั้ว โส่ว ฮู่ หนี่ เตอะ เยว่ กวง

无条件守在你身旁 最温柔的力量
wú tiáo jiàn shǒu zài nǐ shēn páng  zuì wēn róu de lì liàng
อู๋ เถียว เจี้ยน โส่ว ไจ้ หนี่ เซิน ผัง  จุ้ย เวิน โหรว เตอะ ลี่ เลี่ยง

***虽然不是你的太阳 我是守护你的月光
suī rán bù shì nǐ de tài yáng  wǒ shì shǒu hù nǐ de yuè guāng
ซุย หยาน  ปู๋ ซื่อ หนี่ เตอะ ไท่ หยาง  หว่อ ซื่อ โส่ว ฮู่ หนี่ เตอะ เยว่ กวง

不张扬也从不退让 是我爱你温柔的力量
bù zhāng yáng yě cóng bù tuì ràng  shì wǒ ài nǐ wēn róu de lì liàng
ปู้ จาง หยาง เย่ ฉง ปู๋ ทุ่ย ร่าง  ซื่อ หว่อ อ้าย หนี่ เวิน โหรว เตอะ ลี่ เลี่ยง

可以勇敢往前飞 有我挡住暴风雪
kě yǐ yǒng gǎn wǎng qián fēi  yǒu wǒ dǎng zhù bào fēng xuě
เขอ อี่ หยง ก่าน หว่าง เฉียน เฟย  โหยว หวอ ต่าง จู้ เป้า เฟิง เสว่

像个坚强的后卫 做你心碎的防线
xiàng gè jiān qiáng de hòu wèi  zuò nǐ xīn suì de fáng xiàn
เซี่ยง เก้อ เจียน เฉียง เตอะ โฮ่ว เว่ย  จั้ว หนี่ ซิน ซุ่ย เตอะ ฝัง เซี่ยน

相信总会有一天 你懂月光有多美
xiāng xìn zǒng huì yǒu yī tiān  nǐ dǒng yuè guāng yǒu duō měi
เซียง ซิ่น จ่ง ฮุ่ย โหย่ว อี้ เทียน  หนี ต่ง เยว่ กวง โหย่ว ตัว เหม่ย

真爱不需要走远 就在你身边
zhēn ài bù xū yào zǒu yuǎn  jiù zài nǐ shēn biān
เจิน อ้าย ปู้ ซวี เหย้า โจ๋ว หย่วน  จิ้ว ไจ้ หนี่ เซิน เปียน

ซ้ำ *, **, ***, **

我是守护你的月光 虽然不是你的太阳
wǒ shì shǒu hù nǐ de yuè guāng  suī rán bù shì nǐ de tài yáng
หว่อ ซื่อ โส่ว ฮู่ หนี่ เตอะ เยว่ กวง  ซุย หยาน ปู๋ ซื่อ หนี่ เตอะ ไท่ หยาง

让我保管你的悲伤 陪你找到幸福的方向
ràng wǒ bǎo guǎn nǐ de bēi shāng  péi nǐ zhǎo dào xìng fú de fāng xiàng
ร่าง หว่อ เป๋า ก๋วน หนี่ เตอะ เปย ซาง  เผย หนี เจ่า เต้า ซิ่ง ฝู เตอะ ฟัง เซี่ยง

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...