วันเสาร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558

Wo Men Hui Bu Hui (我们会不会) Are We OK - Hu Xia (Lyrics)

เพลง Wǒ Men Huì Bù Huì (们会不会) Are We OK
ศิลปิน Hú Xià (胡夏) Hu Xia
อัลบั้ม Shǎ Guā Tàn Gē (傻瓜探戈Silly Tango
สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง世界 下完这场雨 就告别过去 模样
shì jiè  xià wán zhè cháng yǔ  jiù gào bié guò qù  mú yàng
ซื่อ เจี้ย  เซี่ย หวาน เจ้อ ฉาง อวิ่  จิ้ว เก้า เปี๋ย กั้ว ชวี่  หมู ย่าง

青春 写下那首诗 更难忘却更抽象 会怎样
qīng chūn  xiě xià nà shǒu shī  gèng nán wàng què gèng chōu xiàng  huì zěn yàng
ชิง ชุน  เสี่ย เซี่ย น่า โส่ว ซือ  เกิ้ง หนาน ว่าง เชว่ เกิ้ง โชว เซี่ยง  ฮุ่ย เจิ่น ย่าง

可能不会随便争吵 因为工作已够乱
kě néng bù huì suí biàn zhēng chǎo  yīn wèi gōng zuò yǐ gòu luàn 
เข่อ เหนิง ปู๋ ฮุ่ย สุย เปี้ยน เจิง เฉ่า  ยิน เว่ย กง จั้ว อี่ โก้ว ล่วน

那野蛮 不再浪漫
nà yě mán  bù zài làng màn
น่า เย่ หมาน  ปู๋ ไจ้ ล่าง ม่าน

以后可能不会一起淋雨 因为要身体健康
yǐ hòu kě néng bù huì yī qǐ lín yǔ  yīn wèi yào shēn tǐ jiàn kāng 
อี่ โฮ่ว เข่อ เหนิง ปู๋ ฮุ่ย อี้ ฉี่ หลิน อวิ่  ยิน เว่ย เหย้า เซิน ถี่ เจี้ยน คัง

因为需要 懂得担当
yīn wèi xū yào  dǒng de dān dāng
ยิน เว่ย ซวี เหย้า  ต่ง เตอะ ตัน ตัง

*我们 会不会越爱越 坚强
wǒ men  huì bù huì yuè ài yuè  jiān qiáng 
หว่อ เมิน  ฮุ่ย ปู๋ ฮุ่ย เยว่ อ้าย เยว่  เจียน เฉียง

而看不起过去 那可爱的多愁善感
ér kàn bù qǐ guò qù  nà kě ài de duō chóu shàn gǎn
เอ๋อ คั่น ปู้ ฉี่ กั้ว ชวี่  น่า เข่อ อ้าย เตอะ ตัว โฉว ซ่าน ก่าน

爱情 会不会陪我们 成长 长出更多理想
ài qíng  huì bù huì péi wǒ men  chéng zhǎng  zhǎng chū gèng duō lǐ xiǎng 
อ้าย ฉิง  ฮุ่ย ปู๋ ฮุ่ย เผย หว่อ เมิน  เฉิง จ่าง  จ่าง ชู เกิ้ง ตัว หลี เสี่ยง

却不再拥抱着胡思乱想 想慢点天亮
què bù zài yōng bào zhe hú sī luàn xiǎng  xiǎng màn diǎn tiān liàng
เชว่ ปู๋ ไจ้ ยง เป้า เจอะ หู ซือ ล่วน เสี่ยง  เสี่ยง ม่าน เตี่ยน เทียน เลี่ยง

可能会有很多问题 很多东西要分担
kě néng huì yǒu hěn duō wèn tí  hěn duō dōng xi yào fēn dān 
เข่อ เหนิง ฮุ่ย โหยว เหิ่น ตัว เวิ่น ถี  เหิ่น ตัว ตง ซิ เหย้า เฟิน ตัน

可是跟 爱情无关
kě shì gēn  ài qíng wú guān
เข่อ ซื่อ เกิน  อ้าย ฉิง อู๋ กวน

以后可能会把心事隐瞒 觉得说了又怎样
yǐ hòu kě néng huì bǎ xīn shì yǐn mán  jué de shuō le yòu zěn yàng 
อี่ โฮ่ว เข่อ เหนิง ฮุ่ย ป่า ซิน ซื่อ หยิ่น หมาน  เจว๋ เตอะ ซัว เลอะ โย่ว เจิ่น ย่าง

觉得需要 体贴对方
jué de xū yào  tǐ tiē duì fāng
เจว๋ เตอะ ซวี เหย้า  ถี่ เทีย ตุ้ย ฟัง

ซ้ำ *

Woo Woo~

我们 会不会越爱越 坚强
wǒ men  huì bù huì yuè ài yuè  jiān qiáng 
หว่อ เมิน  ฮุ่ย ปู๋ ฮุ่ย เยว่ อ้าย เยว่  เจียน เฉียง

要疗生活的伤 再经不起多愁善感
yào liáo shēng huó de shāng  zài jīng bù qǐ duō chóu shàn gǎn
เหย้า เหลียว เซิง หัว เตอะ ซาง  ไจ้ จิง ปู้ ฉี่ ตัว โฉว ซ่าน ก่าน

爱情 会不会陪我们 成长 忙着实现理想
ài qíng  huì bù huì péi wǒ men  chéng zhǎng  máng zhe shí xiàn lǐ xiǎng
อ้าย ฉิง  ฮุ่ย ปู๋ ฮุ่ย เผย หว่อ เมิน  เฉิง จ่าง  หมาง เจอะ สือ เซี่ยน หลี เซี่ยง

忙得再没条件胡思乱想 想爱要怎讲
máng de zài méi tiáo jiàn hú sī luàn xiǎng  xiǎng ài yào zěn jiǎng
หมาง เตอะ ไจ้ เหมย เถียว เจี้ยน หู ซือ ล่วน เสี่ยง  เสี่ยง อ้าย เหย้า เจิ๋น เจี่ยง

多希望这种成熟是更漫长 的浪漫
duō xī wàng zhè zhǒng chéng shóu shì gèng màn cháng  de làng màn
ตัว ซี ว่าง เจ้อ จ่ง เฉิง โสว ซื่อ เกิ้ง ม่าน ฉาง  เตอะ ล่าง ม่าน

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...