วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558

Tian Ya Guo Ke (天涯过客) Traveler at the End of the World - Jay Chou (Lyrics)

เพลง Tiān Yá Guò Kè (天涯过客) Traveler at the End of the World
ศิลปิน Zhōu Jié Lún (周杰) Jay Chou
อัลบั้ม Āi Yōu, Bù Cuò Ò (哎呦,不错哦) AIYO, NOT BAD
สังกัด JVR Music International
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง
เนื้อเพลง


风起雁南下 景萧萧落黄沙
fēng qǐ yàn nán xià  jǐng xiāo xiāo luò huáng shā 
เฟิง ฉี่ เหยี้ยน หนาน เซี่ย  จิ่ง เซียว เซียว ลั่ว หวง ซา

独坐沏壶茶 沏成一夜灯下
dú zuò qī hú chá  qī chéng yī yè dēng xià
ตู๋ จั้ว ชี หู ฉา  ชี เฉิง อี๋ เย้ เติง เซี่ย

你在几里外 的人家想着他 一针一线绣着花
nǐ zài jǐ lǐ wài  de rén jiā xiǎng zhe tā  yī zhēn yī xiàn xiù zhe huā
หนี่ ไจ้ จี๋ หลี่ ไว่  เตอะ เหริน เจีย เสี่ยง เจอะ ทา  อี้ เจิน อี๋ เซี่ยน ซิ่ว เจอะ ฮวา

晨霜攀黛瓦 抖落霜冷了茶
chén shuāng pān dài wǎ  dǒu luò shuāng lěng le chá 
เฉิน ซวง พัน ไต้ หว่า  โต่ว ลั่ว ซวง เหลิ่ง เลอะ ฉา

抚琴欲对话 欲问琴声初落下
fǔ qín yù duì huà  yù wèn qín shēng chū luò xià
ฝู่ ฉิน อวิ้ ตุ้ย ฮว่า  อวิ้ เวิ่น ฉิน เซิง ชู ลั่ว เซี่ย

弦外思念透窗花 而你却什么也不回答
xián wài sī niàn tòu chuāng huā  ér nǐ què shén me yě bù huí dá
เสียน ไว่ ซือ เนี่ยน โท่ว ชวง ฮวา  เอ๋อ หนี่ เชว่ เสิน เมอะ เย่ ปู้ หุย ต๋า

琴弦断了缘尽了你也走了
qín xián duàn le yuán jìn le nǐ yě zǒu le 
ฉิน เสียน ต้วน เลอะ หยวน จิ้น เลอะ หนี เย๋ โจ่ว เลอะ

爱恨起落故事经过只留下我
ài hèn qǐ luò gù shì jīng guò zhǐ liú xià wǒ
อ้าย เฮิ่น ฉี่ ลั่ว กู้ ซื่อ จิง กั้ว จื่อ หลิว เซี่ย หว่อ

几番离愁世事参透都入酒
jǐ fān lí chóu shì shì cān tòu dōu rù jiǔ 
จี่ ฟัน หลี โฉว ซื่อ ซื่อ ชาน โท่ว โตว รู่ จิ่ว

问你是否心不在这少了什么
wèn nǐ shì fǒu xīn bù zài zhè shǎo le shén me
เวิ่น หนี่ ซื่อ โฝ่ว ซิน ปู๋ ไจ้ เจ้อ เส่า เลอะ เสิน เมอะ

*琴弦断了缘已尽了你也走了
qín xián duàn le yuán yǐ jìn le nǐ yě zǒu le 
ฉิน เสียน ต้วน เลอะ หยวน อี่ จิ้น เลอะ หนี เย๋ โจ่ว เลอะ

你是过客温柔到这沉默了
nǐ shì guò kè wēn róu dào zhè chén mò le
หนี่ ซื่อ กั้ว เค่อ เวิน โหรว เต้า เจ้อ เฉิน มั่ว เลอะ

拱桥斜坡水岸码头谁记得
gǒng qiáo xié pō shuǐ àn mǎ tóu shuí jì de
ก่ง เฉียว เสีย พัว สุ่ย อั้น หม่า โถว สุย จี้ เตอะ

渡江扁舟我伤依旧临行回头 远方谁挥手
dù jiāng piān zhōu wǒ shāng yī jiù lín xíng huí tóu  yuǎn fāng shuí huī shǒu
ตู้ เจียง เพียน โจว หว่อ ซาง อี จิ้ว หลิน สิง หุย โถว  หย่วน ฟัง สุย ฮุย โส่ว

古刹山岚绕 雾散后北风高
gǔ chà shān lán rào  wù sàn hòu běi fēng gāo 
กู่ ช่า ซาน หลาน เร่า  อู้ ซ่าน โฮ่ว เป่ย เฟิง เกา 

禅定我寂寥 我身后风呼啸
chán dìng wǒ jì liáo  wǒ shēn hòu fēng hū xiào
ฉาน ติ้ง หว่อ จี้ เหลียว  หว่อ เซิน โฮ่ว เฟิง ฮู เสี้ยว

笛声半山腰 而你在哪座桥 远远对他在微笑
dí shēng bàn shān yāo  ér nǐ zài nǎ zuò qiáo  yuǎn yuǎn duì tā zài wēi xiào
ตี๋ เซิง ปั้น ซาน เยา  เอ๋อ หนี่ ไจ้ หน่า จั้ว เฉียว  หยวน หย่วน ตุ้ย ทา ไจ้ เวย เสี้ยว

Em Hm

亭外芦苇花 白茫茫 细雨轻轻打秋风刮
tíng wài lú wěi huā  bái máng máng  xì yǔ qīng qīng dǎ qiū fēng guā
ถิง ไว่ หลู เหว่ย ฮวา  ไป๋ หมาง หมาง  ซี่ อวิ่ ชิง ชิง ต่า ชิว เฟิง กวา

将笔搁下 画不出谁在潇洒
jiāng bǐ gē xià  huà bù chū shuí zài xiāo sǎ
เจียง ปี่ เกอ เซี่ย  ฮว่า ปู้ ชู สุย ไจ้ เซียว ส่า

情愫竟短暂犹如 骚人墨客笔下的烟花
qíng sù jìng duǎn zàn yóu rú  sāo rén mò kè bǐ xià de yān huā
ฉิง ซู่ จิ้ง ต่วน จ้าน โหยว หรู  เซา เหริน มั่ว เค่อ ปี่ เซี่ย เตอะ เยียน ฮวา

琴弦断了缘已尽了你也走了
qín xián duàn le yuán yǐ jìn le nǐ yě zǒu le 
ฉิน เสียน ต้วน เลอะ หยวน อี่ จิ้น เลอะ หนี เย๋ โจ่ว เลอะ

爱恨起落故事经过只留下我
ài hèn qǐ luò gù shì jīng guò zhǐ liú xià wǒ
อ้าย เฮิ่น ฉี่ ลั่ว กู้ ซื่อ จิง กั้ว จื่อ หลิว เซี่ย หว่อ

门前竹瘦清风折柳你要走
mén qián zhú shòu qīng fēng zhé liǔ nǐ yào zǒu 
เหมิน เฉียน จู๋ โซ่ว ชิง เฟิง เจ๋อ หลิว หนี่ เหย้า โจ่ว

风不停留何苦绕来摇晃灯火
fēng bù tíng liú hé kǔ rào lái yáo huàng dēng huǒ
เฟิง ปู้ ถิง หลิว เหอ ขู่ เร่า ไหล เหยา ห้วง เติง หั่ว

琴弦断了缘已尽了你也走了
qín xián duàn le yuán yǐ jìn le nǐ yě zǒu le 
ฉิน เสียน ต้วน เลอะ หยวน อี่ จิ้น เลอะ หนี เย๋ โจ่ว เลอะ

你是过客温柔到这沉默了
nǐ shì guò kè wēn róu dào zhè chén mò le
หนี่ ซื่อ กั้ว เค่อ เวิน โหรว เต้า เจ้อ เฉิน มั่ว เลอะ

轻解绳索红尘放手面对着 YA
qīng jiě shéng suǒ hóng chén fàng shǒu miàn duì zhe  YA
ชิง เจี่ย เสิง สั่ว หง เฉิน ฟ่าง โส่ว เมี่ยน ตุ้ย เจอะ  ย่ะ

**随我摆渡离岸东流蓦然回首 你在渡船口
suí wǒ bǎi dù lí àn dōng liú mò rán huí shǒu  nǐ zài dù chuán kǒu
สุย หวอ ป่าย ตู้ หลี อั้น ตง หลิว มั่ว หยาน หุย โส่ว  หนี่ ไจ้ ตู้ ฉวน โข่ว

Huu~

ซ้ำ *, **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...