วันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2558

Shui Xian (水仙) The Gardens - JJ Lin (Lyrics)

เพลง Shuǐ Xiān (水仙) The Gardens
ศิลปิน Lín Jùn Jié (林俊杰) JJ Lin
อัลบั้ม Xīn Dì Qiú (新地球) GENESIS
สังกัด Warner Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


我跌进时光梦境漫游
wǒ diē jìn shí guāng mèng jìng màn yóu 
หว่อ เตีย จิ้น สือ กวง เมิ่ง จิ้ง ม่าน โหยว

朗读月光去打开一个梦
lǎng dú yuè guāng qù dǎ kāi yī gè mèng
หล่าง ตู๋ เยว่ กวง ชวี่ ต่า ไค อี๋ เก้อ เมิ่ง

那里花园的芬芳还依旧 看水仙在风中摆动
nà lǐ huā yuán de fēn fāng hái yī jiù  kàn shuǐ xiān zài fēng zhōng bǎi dòng
น่า หลี่ ฮวา หยวน เตอะ เฟิน ฟัง ไห อี จิ้ว  คั่น สุ่ย เซียน ไจ้ เฟิง จง ป่าย ต้ง

想起你说爱没有尽头 但想念你的心隐隐会痛
xiǎng qǐ nǐ shuō ài méi yǒu jìn tóu  dàn xiǎng niàn nǐ de xīn yǐn yǐn huì tòng
เสียง ฉี หนี่ ซัว อ้าย เหมย โหย่ว จิ้น โถว  ตั้น เสี่ยง เนี่ยน หนี่ เตอะ ซิน หยิน หยิ่น ฮุ่ย ท่ง

握着你的手 以为最后温柔
wò zhe nǐ de shǒu  yǐ wéi zuì hòu wēn róu 
ว่อ เจอะ หนี่ เตอะ โส่ว  อี่ เหวย จุ้ย โฮ่ว เวิน โหรว

天亮了 天亮了我才懂
tiān liàng le  tiān liàng le wǒ cái dǒng
เทียน เลี่ยง เลอะ  เทียน เลี่ยง เลอะ หว่อ ไฉ ต่ง

*慢慢的你用爱晴朗了我
màn màn de nǐ yòng ài qíng lǎng le wǒ 
ม่าน ม่าน เตอะ หนี่ ย่ง อ้าย ฉิง หล่าง เลอะ หว่อ

慢慢的你把我孤单没收
màn màn de nǐ bǎ wǒ gū dān mò shōu
ม่าน ม่าน เตอะ หนี่ ป๋า หว่อ กู ตัน มั่ว โซว

金色灯火 倒映湖面闪烁 像你的微笑温暖守候
jīn sè dēng huǒ  dào yìng hú miàn shǎn shuò  xiàng nǐ de wēi xiào wēn nuǎn shǒu hòu
จิน เซ้อ เติง หั่ว  เต้า ยิ่ง หู เมี่ยน ส่าน ซั่ว  เซี่ยง หนี่ เตอะ เวย เสี้ยว เวิน หนวน โส่ว โฮ่ว

慢慢的我变成更好的我
màn màn de wǒ biàn chéng gèng hǎo de wǒ 
ม่าน ม่าน เตอะ หว่อ เปี้ยน เฉิง เกิ้ง เห่า เตอะ หว่อ

慢慢的我心辽阔了许多
màn màn de wǒ xīn liáo kuò le xǔ duō
ม่าน ม่าน เตอะ หว่อ ซิน เหลียว คั่ว เลอะ สวี่ ตัว

我笑了 我哭了 我醉了 我醒了
wǒ xiào le  wǒ kū le  wǒ zuì le  wǒ xǐng le 
หว่อ เสี้ยว เลอะ  หว่อ คู เลอะ  หว่อ จุ้ย เลอะ  หวอ สิ่ง เลอะ

幸福的痕迹吻过心中
xìng fú de hén jī wěn guò xīn zhōng
ซิ่ง ฝู เตอะ เหิน จี เหวิ่น กั้ว ซิน จง

HO~ HO~ Woo~Woo

眺望星空 你来自爱的宇宙 我们约定 再重逢
tiào wàng xīng kōng  nǐ lái zì ài de yǔ zhòu  wǒ men yuē dìng zài chóng féng
เที่ยว ว่าง ซิง คง  หนี่ ไหล จื้อ อ้าย เตอะ อวิ่ โจ้ว  หว่อ เมิน เยว ติ้ง  ไจ้ ฉง เฝิง

拨快时钟 你就在那片绿洲 陪我继续 歌颂
bō kuài shí zhōng  nǐ jiù zài nà piàn lǜ zhōu  péi wǒ jì xù  gē sòng
ปัว ไคว่ สือ จง  หนี่ จิ้ว ไจ้ น่า เพี่ยน ลวี้ โจว  เผย หว่อ จี้ ซวี่  เกอ ซ่ง

ซ้ำ *

爱过的痕迹永远 停留
ài guò de hén jī yǒng yuǎn  tíng liú
อ้าย กั้ว เตอะ เหิน จี หยง หย่วน  ถิง หลิว

Em Hmm

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...